NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ (ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ)

PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

2022 m.

 

Įsakymo projekto numeris

Įsakymo antraštė

Rengėjo el. paštas

Publikavimo data

1.

DĖL 2021-08-25 įsakymo Nr. A1-1330 ,,Dėl asmeninės pagalbos teikimo organizavimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

loreta.valiene@silute.lt

2022-02-09

2.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo PLANO keitimo sprendinių koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo

 

AURELIJA.ZNUTIENE@SILUTE.LT

2022-03-02

3

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GLOBOS (RŪPYBOS) ORGANIZAVIMO, VAIKO LAIKINOSIOS PRIEŽIŪROS VAIKO TĖVŲ AR KITŲ JO ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ PRAŠYMU IR INSTITUCIJOJE GLOBOJAMAM (RŪPINAMAM) VAIKUI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Vaida.lotuziene@silute.lt

 

2022-03-31