NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ (ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ)

PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

2021 m.

 

Įsakymo projekto numeris

Įsakymo antraštė

Rengėjo el. paštas

Publikavimo data

1.

Dėl PRITARIMO ŠILUTĖS RAJONO TERITORIJOS BENDROJO PLANO  SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2016-2019 METŲ ATASKAITAI

Ramune.vytartiene@silute.lt

2021-05-13

2.

DĖL 2021 METŲ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO GRUPIŲ PATVIRTINIMO

Jovita.jankauskiene@silute.lt

2021-05-25

3.

DĖL VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS POREIKIO NUSTATYMO  IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Inga.uzgaliene@silute.lt

2021-05-25

4.

DĖL ŠILUTĖS RAJONUI REIKALINGŲ SPECIALYBIŲ PRIORITETINIO SĄRAŠO

Egle.cesniene@silute.lt

2021-07-01

5.

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-128 „DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO, KARANTINO AR ĮVYKIO LAIKOTARPIU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

Justina.sileikiene@silute.lt

2021-07-05

6.

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI 2021 METAIS, AKREDITACIJOS

 

Giedre.milukiene@silute.lt

2021-07-08

7.

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SUTARTINIO VAIKŲ SKAIČIAUS IR LĖŠŲ SKYRIMO NUSTATYMO

 

Giedre.milukiene@silute.lt

2021-07-08

8.

DĖL ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

Nijole.grigoniene@silute.lt

 

2021-07-23

9.-

DĖL NEĮGALIOJO MOKĖJIMO UŽ ASMENINĘ PAGALBĄ DYDŽIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Audra.barauskiene@silute.lt

 

2021-08-20

10.

DĖL ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZAVIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

1.Prašymo-paraiškos dėl asmeninės pagalbos forma)

2. Asmeninės pagalbos poreikio vertinimo klausimyno forma

 

3. Pavyzdinė Sprendimo dėl asmeninės pagalbos skyrimo tikslingumo (netikslingumo) forma

4. ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMO SUTARTIS

 

Audra.barauskiene@silute.lt

2021-08-24

11.

Dėl ŠILUTĖS rajono savivaldybės VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ ASMENINEI PAGALBAI TEIKTI ir administruoti apskaitymo ir NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

1 PRIEDAS

2 PRIEDAS

 

Audra.barauskiene@silute.lt

2021-08-24

12

DĖL 2021-08-25 įsakymo Nr. A1-1330 ,,Dėl asmeninės pagalbos teikimo organizavimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

loreta.valiene@silute.lt

2022-02-09