NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ (ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ)

PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

2020 m.

 

Įsakymo projekto numeris

Įsakymo antraštė

Rengėjo el. paštas

Publikavimo data

1.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, SĄRAŠO TVARKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PRIEDAS ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ

Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, SĄRAŠO TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

Nijole.grigoniene@silute.lt

 

2020-01-20

2.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ PROJEKTŲ VERTINIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

 

Vilma.griskeviciene@silute.lt

 

2020-01-22

3.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

Priedas

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

 

 

 

Vaiva.pranauskiene@silute.lt

 

2020-01-30

4.

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Rasa.bickauskiene@silute.lt

 

2020-02-21

5.

DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

 

Remigijus.rimkus@silute.lt

 

2020-03-05

6.

DĖL  SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Asta.lileikiene@silute.lt

 

2020-03-09

7.

Dėl Šilutės rajono kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui 2015–2020 m. strategijai skirtų lėšų paskirstymo

komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo

 

 

Alvyda.vidrinskiene@silute.lt

 

2020-03-13

8.

DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ

 

Rimantas.zimantas@silute.lt

 

2020-03-20