NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ (ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ)

PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

2020 m.

 

Įsakymo projekto numeris

Įsakymo antraštė

Rengėjo el. paštas

Publikavimo data

1.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, SĄRAŠO TVARKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PRIEDAS ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ

Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, SĄRAŠO TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

 

Nijole.grigoniene@silute.lt

 

2020-01-20

2.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ PROJEKTŲ VERTINIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

 

 

 

Vilma.griskeviciene@silute.lt

 

2020-01-22

3.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

Priedas

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

 

 

 

Vaiva.pranauskiene@silute.lt

 

2020-01-30

4.

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

Rasa.bickauskiene@silute.lt

 

2020-02-21

5.

DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

 

 

 

Remigijus.rimkus@silute.lt

 

2020-03-05

6.

DĖL  SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

Asta.lileikiene@silute.lt

 

2020-03-09

7.

Dėl Šilutės rajono kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui 2015–2020 m. strategijai skirtų lėšų paskirstymo

komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo

 

 

 

 

Alvyda.vidrinskiene@silute.lt

 

2020-03-13

 

 

.

DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ

 

Rimantas.zimantas@silute.lt

 

2020-03-20

9.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO PROJEKTŲ

FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO  PATVIRTINIMO

Priedas 1ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ  VASAROS POILSIO  PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI

priedas 2Šilutės rajono savivaldybės VAIKŲ  VASAROS POILSIO PROJEKTŲ finansavimo PARAIŠKOS FORMA

 

 

 

 

 

 

Vida.kubaitiene@silute.lt

 

2020-05-21

10.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo PLANO dalies (šilutės miesto) koregavimo

 

 

 

 

Aurelija.znutiene@silute.lt

 

2020-06-09

11.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalies (Šilutės miesto) koregavimo darbų programos patvirtinimo

 

 

 

 

Aurelija.znutiene@silute.lt

 

2020-06-15

12.

DĖL ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

 

 

 

Audra.barauskiene@silute.lt

 

2020-08-27

13.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS AKREDITAVIMO IR KOKYBĖS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO

TVIRTINIMO

priedas 1 PRAŠYMAS

LEISTI TEIKTI AKREDITUOTĄ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ

 

PRIEDAS 2 DEKLARACIJA

 

 

Audra.barauskiene@silute.lt

 

2020-09-18