NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ (ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ)

PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

2019 m.

 

Įsakymo projekto numeris

Įsakymo antraštė

Rengėjo el. paštas

Publikavimo data

1.

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ VIENAI DIENAI VIENAM MOKINIUI LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMO

Justina.tamosauskaite@silute.lt

 2019-01-02

2.

DĖL NUOLATINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO

NUOLATINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS

DARBO REGLAMENTAS

Egle.limbiene@silute.lt

 

2019-02-01

3.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI  DARBDAVIŲ atrankos komisijos sudarymo bei darbdavių atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

***

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS UŽDAVINIUI „DIDINTI DARBO IEŠKANČIŲ DARBINGO AMŽIAUS ASMENŲ UŽIMTUMO GALIMYBES, ĮTRAUKIANT Į PROGRAMĄ APIE 90 IEŠKANČIŲ DARBO ASMENŲ“ ĮGYVENDINTI DARBDAVIŲ

***

ATRANKOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

***

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS LAIKINŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR ĮGYVENDINIMO PARAIŠKA

***

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS LAIKINŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS

Zita.tautvydiene@silute.lt

 

2019-02-04

4.

DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Kristina.surple@silute.lt

 

2019-02-04

5.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ

***

IR BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS PARAIŠKOS, FINANSAVIMO SUTARTIES IR ATASKAITOS FORMŲ PATVIRTINIMO

 

Rasa.bickauskiene@silute.lt

 

2019-02-07

6.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  CIVILINĖS SAUGOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

Arvydas.gorodeckas@silute.lt

 

2019-02-08

7.

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ    EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PROJEKTO „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA“,  SUTARTINIO VAIKŲ SKAIČIAUS IR LĖŠŲ SKYRIMO  NUSTATYMO

 

***

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SUTARTINIO VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMAS IR FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

Giedre.milukiene@silute.lt

 

2019-03-05

8.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

 

***

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Priedas: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

 

Egle.limbiene@silute.lt

 

2019-02-11

9.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR JAUNIMO VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR PROJEKTŲ

KONKURSO SKELBIMO

***

Priedas 2 ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR JAUNIMO VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO PROJEKTŲ KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI

 

Priedas 3 VAIKŲ IR JAUNIMO VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO SUTARTIS

Priedas 4 vaikų IR JAUNIMO vasaros poilsio ORGANIZAVIMO ATaskaita

Vida.kubaitiene@silute.lt

 

2019-04-05

10.

DĖL ĮVEDAMOS NAUJOS PASLAUGOS (ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGA ASMENIMS SU FIZINE IE (AR) KOMPLEKSINE NEGALIA) IR NUMATOMO FINANSAVIMO ŠIOS PASLAUGOS TEIKIMUI PAGAL PRIEMONĘ NR. 08.4.1-ESFA-V-416 „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI“ ĮGYVENDINIMO PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

audrone.barauskiene@silute.lt

2019-04-18

11.

Dėl ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

Ugne.sunokiene@silute.lt

 

2019-04-18

12.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PARTNERIŲ ATRANKOS KOMISIJOS DĖL ĮVEDAMOS NAUJOS PASLAUGOS (ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGA ASMENIMS SU FIZINE IR (AR) KOMPLEKSINE NEGALIA) IR NUMATOMO FINANSAVIMO ŠIOS PASLAUGOS TEIKIMUI PAGAL PRIEMONĘ NR. 08.4.1-ESFA-V-416 „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI“ ĮGYVENDINIMO PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Audrone.barauskiene@silute

 

2019-04-23

13.

DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTO „VENTĖ – KINTAI - ŠILUTĖ“ PAPILDYMO

 

Oskaras.agintas@silutė.lt

 

2019-05-10

14.

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Rasa.bickauskiene@silute.lt

 

2019-05-23

15.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 2017 M. BIRŽELIO 30 D.  ĮSAKYMO NR. A1-763 „DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Mindaugas.budvytis@silute.lt

 

2019-05-27

16.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ

VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

Priedas ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ

APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

Vitalija.juriene@silute.lt

 

2019-05-29

17.

DĖL PARAMOS IŠ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO TEIKIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖs gyventojams

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Justina.tamosauskaite@silute.lt

2019-06-13

18.

Dėl UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILUTĖS VANDENYS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Zita.tautvydiene@silute.lt

 

2019-07-08

19.

Dėl UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILUTĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠILUTĖS AUTOBUSŲ PARKAS“

ĮSTATAI

 

 

Zita.tautvydiene@silute.lt

 

2019-07-09

20.

DĖL SPRENDIMO DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMO PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Justina.tamosauskaite@silute.lt

 

2019-07-10

21.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONKURSO „METŲ ŪKIS 2019“ KOMISIJOS SUDARYMO IR NUGALĖTOJAMS PINIGINIŲ PREMIJŲ SKYRIMO

 

 

Alva.olberkiene@silute.lt

 

2019-07-25

22.

DĖL BENDRO DARBO SU ŠEIMOMIS ORGANIZAVIMO IR KOORDINAVIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

priedas BENDRO DARBO SU ŠEIMOMIS ORGANIZAVIMO IR KOORDINAVIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

antikorupcijos pažyma DĖL BENDRO DARBO SU ŠEIMOMIS ORGANIZAVIMO IR KOORDINAVIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vaiva.pranauskiene@silute.lt

 

2019-09-13

23.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Priedas ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ

APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

Vida.kubaitiene@silute.lt

 

2019-09-18

 

 

 

 

24.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO BEI ASOCIACIJŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO

 

Priedas ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO BEI ASOCIACIJŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

Ausra.stakvileviciene@silute.lt

 

2019-09-19

25

DĖL ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO ŠILUTĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO

 

Audra.barauskiene@silute

 

2019-09-24

26.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ GEDIMŲ ŠALINIMO PRIORITETŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO IR SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Kestutis.pilibavicius@silute.lt

 

2019-09-30

27.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ 2019 M. APŽIŪRŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Jurgita.skobiene@silute.lt

 

2019-10-08

28.

DĖL 2019–2023 metų kadencijos Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

 

Rasa.bickauskiene@silute.lt

 

2019-10-24

29.

DĖL 2019-2023 metų kadencijos Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių PAKARTOTINIŲ rinkimų DATOS PASKELBIMO

 

 

Rasa.bickauskiene@silute.lt

 

2019-10-30

30.

DĖL 2020 METŲ PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO

 

Priedas1 SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE Projektų VERTINIMO IR atrankoS komisijos DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Priedas2 KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI KONKURSO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ, VIEŠAI NESKELBTI IR NEPLATINTI ŠIOS INFORMACIJOS

 

Priedas 3 NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA DĖL OBJEKTYVIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO BEI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTO VENGIMO

 

Priedas 4 KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI KONKURSO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ, VIEŠAI NESKELBTI IR NEPLATINTI ŠIOS INFORMACIJOS

 

 

 

Loreta.valiene@silute.lt

 

2019-11-05

31.

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO VAIKŲ DIENOS CENTRUOSE 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Audra.barauskiene@silute.lt

 

2019-11-25

32.

DĖL 2019–2023 metų kadencijos Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių, IŠRINKTŲ PAKARTOTINIUOSE RINKIMUOSE, SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

Rasa.bickauskiene@silute.lt

 

2019-12-05

33.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PATVIRTINIMO

Priedas ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO

PLANAS

 

Rimantas.zimantas@silute.lt

 

2019-12-12

34.

DĖL PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2019-2020 M. PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO

 

Remigijus.rimkus@silute.lt

 

2019-12-16

35.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGSĖJO 24 D. ĮSAKYMO NR. A1-990 „DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO BEI ASOCIACIJŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Ausra.stakvileviciene@silute.lt

 

2019-12-19