NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ (ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ)

PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

2018 m.

 

 

Įsakymo projekto numeris

 

Įsakymo antraštė

 

Rengėjo el. paštas

Publikavimo data

1.

  Dėl ŠILUTĖS Miesto Atgimimo alėjos valstybinės žemės sklypo Formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo

 

Žemės sklypų formavimo projekto

sprendinių brėžinys

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 Aurelija.znutiene@silute.lt

2018-01-05

2.

Dėl ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI  DARBDAVIŲ atrankos komisijos sudarymo bei darbdavių atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI PARAIŠKA

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS

 

Zita.tautvydiene@silute.lt

 

2018-01-10

3.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  CIVILINĖS SAUGOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS 2018 METŲ

VEIKLOS PLANAS

 

Arvydas.gorodeckas@silute.lt

 

2018-01-10

4.

DĖL  SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Asta.lileikiene@silute.lt

 

2018-01-12

5.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ PROJEKTŲ VERTINIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

Jurgita.skobiene@silute.lt

 

2018-02-02

6.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

 

 

Vaiva.pranauskiene@silute.lt

 

2018-02-02

7.

DĖL PASKIRTOS VAIKO MINIMALIOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS VYKDYMO TVARKOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

PASKIRTOS VAIKO MINIMALIOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS 

VYKDYMO TVARKA

 

 

Vaiva.pranauskiene@silute.lt

 

2018-02-05

8.

DĖL ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ KIEKIŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Eugenijus.bistrickas@silute.lt

 

2018-02-27

9.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-12-22 ĮSAKYMO NR. A1-1518 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILUTĖS VANDENYS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Zita.tautvydiene@silute.lt

 

2018-03-05

10.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-12-31 ĮSAKYMO NR. A1-1384 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILUTĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

Zita.tautvydiene@silute.lt

 

2018-03-05

11.

Dėl nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų plano bei nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano koreGAVIMO

PlanaVIMO DARBŲ PROGRAMOS patvirtinimo

 

nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų plano bei nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano koreGAVIMO

PlanaVIMO DARBŲ PROGRAMA

 

 

 

Edmundas.benetis@silute.lt

 

2018-03-15

12.

DĖL VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO

 TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO PROJEKTŲ KONKURSO

PARAIŠKOS FORMA

VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO PROJEKTŲ VERTINIMO FORMA

VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO SUTARTIS

 

 

vaikų vasaros poilsio ORGANIZAVIMO ATaskaita

VAIKŲ VASAROS POILSIO  ORGANIZAVIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 

KONKURSO TVARKOS APRAŠAS

 

Vida.kubaitiene@silute.lt

 

2018-03-27

10.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ KALENDORINIO GRAFIKO IR STEBIMŲ MAUDYKLŲ SĄRAŠO 2018 METAIS PATVIRTINIMO

 

Kristina.surple@silute.lt

 

2018-05-15

11.

DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO

 

audra.barauskiene@silute.lt

2018-06-20

12.

DĖL SOCIALINIO darbo su STEBIMOMIS ŠEIMOMIS ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE tVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

audra.barauskiene@silute.lt

2018-06-20

13.

DĖL SOCIALINIO darbo su socialinĘ RIZIKĄ PATIRIANČIOMIS ŠEIMOMIS ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE tVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

audra.barauskiene@silute.lt

2018-06-20

14.

2015 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMO NR. A1-586 „DĖL ĮKAINIŲ UŽ PAGRINDINĖS IR PAKARTOTINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ NUSTATYMO TVARKOS, DARBO LAIKO APSKAIČIAVIMO METODIKOS” PAKEITIMO  

Rasa.zemailiene@silute.lt

2018-06-29

15.

DĖL REKOMENDACIJŲ ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMUI PATVIRTINIMO

 

Rimante.ciutiene@silute.lt

 

2018-08-29

16.

DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTO „ŠILUTĖ-LAZDUONĖNAI-VAINUTAS“ PRATĘSIMO

 

 

Oskaras.agintas@silute.lt

 

2018-09-11

17.

DĖL BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO

 

Birute.tekoriene@silute.lt

 

2018-09-11

18.

DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTO „ŠILUTĖ-PAŠYŠIAI-MENKLAUKIS-ŠILUTĖ“ PRATĘSIMO

 

Oskaras.agintas@silute.lt

 

2018-09-19

19.

DĖL 2018-2019 M. ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

 

Alina.overlingaite@silute.lt

 

2018-10-04

20.

DĖL PROJEKTO „VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Inga.uzgaliene@silute.lt

 

2018-10-10

21.

Dėl ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMU NR. A1-1531 „DĖL ŠILUTĖS MIESTO APLINKOS (ŠILUTĖ-PAGRYNIAI-TRAKSĖDŽIAI) SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO (REG. NR. T00070465) KOREKTŪROS PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“

 

 

Ramune.Vytartiene@silute.lt

 

2018-10-17

22.

DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTO „MACIKAI-TRAKSĖDŽIAI“  PAPILDYMO

 

Oskaras.Agintas@silute.lt

 

2018-10-23

23.

DĖL 2018 METŲ KONKURSO ,,KORUPCIJA MANO AKIMIS“, SKIRTO TARPTAUTINEI ANTIKORUPCIJOS DIENAI PAŽYMĖTI, NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Jurate.bandziene@silute.lt

 

2018-10-30

24.

DĖL VIENKARTINIŲ, TIKSLINIŲ, SĄLYGINIŲ IR PERIODINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

1.      VIENKARTINIŲ, TIKSLINIŲ, SĄLYGINIŲ IR PERIODINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO KOMISIJOS  DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

2. PRAŠYMAS

DĖL VIENKARTINĖS, TIKSLINĖS, SĄLYGINĖS AR PERIODINĖS PAŠALPOS

 

 

 

Loreta.valiene@silute.lt

 

2018-11-02

25.

DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PARAIŠKA

IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

 

L

 

Gintaute.sandariene@silute.lt

 

2018-11-05

26.

DĖL LEIDŽIAMO STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS IR PABAIGOS LAIKO NUSTATYMO IR STATYBOS DARBŲ TRIUKŠMO KONTROLĖS ATLIKIMO  

 

Kristina.surple@silute.lt

 

2018-11-06