NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ (ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ)

PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

2017 m.

 

 

Įsakymo projekto numeris

 

Įsakymo antraštė

 

Rengėjo el. paštas

Publikavimo data

1.

 Dėl VIEŠųjų darbų ĮGYVENDINIMO ir DARBDAVIŲ atrankos komisijos sudarymo bei darbdavių, viešiesiems darbams atlikti, atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 Zita.Tautvydiene@silute.lt

 2017-01-26

2.

DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

Ineta.Paciauskaite@silute.lt

 

 

2017-01-31

3.

DĖL SPORTINĖS VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO PROJEKTŲ PARAIŠKOS FORMOS IR VERTINIMO LENTELĖS PATVIRTINIMO

Simona.Skuodaite@silute.lt

 

2017-02-01

4.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

 2016 M. VASARIO 25 D. ĮSAKYMO NR. A1-222 „DĖL PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS TEIKIMO IŠ EUROPOS PAGALBOS

LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖs gyventojams TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

Justina.Tamosauskaite@silute.lt

 

 

2017-02-03

5.

DĖL GRIPO EPIDEMIJOS ATŠAUKIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

 

Jonas.ceponis@silute.lt

 

2017-02-14

6.

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE

LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMO

 

 

Justina.Tamosauskaite@silute.lt

 

 

2017-02-27

7.

DĖL APVALIOS MEDIENOS GABENIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAIS IR SANDĖLIAVIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ APSAUGOS ZONOSE

 

 

Mindaugas.Ozelis@silute.lt

 

2017-02-27

8.

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO NR. A1-29 „DĖL SOCIALINIŲ BŪSTŲ PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU, SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Judita.barcyte@silute.lt

 

2017-02-27

9.

Dėl ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-01-31 ĮSAKYMO nR. a1-104 „dĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO BEI DARBDAVIŲ, VIEŠIESIEMS DARBAMS ATLIKTI, ATRANKOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

Zita.Tautvydiene@silute.lt

2017-02-27

10.

DĖL DARBDAVIŲ VIEŠIESIEMS DARBAMS ATLIKTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Janina.Valiene@silute.lt

 

2017-03-01

11.

DĖL LEIDŽIAMO STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS IR PABAIGOS LAIKO NUSTATYMO IR STATYBOS DARBŲ TRIUKŠMO KONTROLIERIAUS SKYRIMO

 

Jonas.ceponis@silute.lt

 

2017-03-09

12.

DĖL TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Jonas.ceponis@silute.lt

 

2017-03-15

13.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ KALENDORINIO GRAFIKO IR STEBIMŲ MAUDYKLŲ SĄRAŠO 2017 METAIS PATVIRTINIMO

 

Jonas.ceponis@silute.lt

 

2017-03-15

14.

DĖL DIENINIŲ VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLŲ 

PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO IR KONKURSO SKELBIMO

 

1.       PARAIŠKA DIENINĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLOS

PROGRAMOS  KONKURSUI

 

2.DIENINĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLOS SUTARTIS

3. DIENINĖS vaikų vasaros poilsio STOVYKLOS ATaskaita

 

 

 

Vida.kubaitiene@silute.lt

 

2017-03-16

15.

DĖL PROJEKTO „KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Audra.barauskiene@silute.lt

 

2017-03-16

15.

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ VALDYTOJŲ PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS GRAFIKO                       SUDARYMO KRITERIJŲ BEI TIKRINIMO TRUKMĖS NUSTATYMO

 

Alina.Overlingaite@silute.lt

 

2017-03-17

16.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-08-30 ĮSAKYMO  NR. A1-1102 „DĖL ŠILUTĖS MIESTO IR ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BUITINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ VIETŲ“ PAKEITIMO

 

Remigijus.rimkus@silute.lt

 

2017-03-17

17.

 

DĖL SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, GALINČIŲ PRIIMTI GLOBOS AR SLAUGOS REIKALINGĄ NEGALIĄ TURINTĮ ASMENĮ BET KURIUO PAROS METU

 

Vida.Rimkute@silute.lt

 

2017-03-28

18.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS 2017 METŲ

EIKLOS PLANAS

 

 

Arvydas.gorodeckas@silute.lt

 

2017-03-31

19.

DĖL DAUGIABUČIAMS GYVENAMIESIEMS NAMAMS PRIKLAUSANČIŲ FAKTIŠKAI NAUDOJAMŲ TERITORIJŲ RIBŲ IR PLOTŲ NUSTATYMO TVARKOS

 

Remigijus.rimkus@silute.lt

 

2017-05-09

20.

DĖL KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ POREIKIO EVAKUOTIEMS GYVENTOJAMS SKAIČIAUS NUSTATYMO

 

Arvydas.Gorodeckas@silute.lt

 

 

2017-05-09

21.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO PROGRAMOS PROJEKTŲ ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

 

Simona.skuodaite@silute.lt

 

2017-05-11

22.

Dėl 2017 M. SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI  DARBDAVIŲ atrankos komisijos sudarymo bei darbdavių atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Zita.Tautvydiene@silute.lt

 

2017-07-03

23.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

 2016 M. VASARIO 25 D. ĮSAKYMO NR. A1-222 „DĖL PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS TEIKIMO IŠ EUROPOS PAGALBOS

LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖs gyventojams TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

 

Justina.Tamosauskaite@silute.lt

 

2017-08-22

24.

DĖL Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo šILUTĖS RAJONO savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tVarkos APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vida.kubaitiene@silute.lt

 

2017-08-22

25.

DĖL SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO ŠILUTĖS RAJONO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vida.kubaitiene@silute.lt

 

2017-08-28

26.

DĖL PREVENCINIŲ PROGRAMŲ KRITERIJŲ

ŠILUTĖS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

PATVIRTINIMO

PREVENCINIŲ PROGRAMŲ KRITERIJAI

 

Vida.kubaitiene@silute.lt

 

2017-09-05

27.

DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMUI SKIRTŲ

 KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO „ČIA LIETUVA, ČIA MANO NAMAI“ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

1.       LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMUI SKIRTŲ

 KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO „ČIA LIETUVA, ČIA MANO NAMAI“

FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ

TVARKOS APRAŠAS

PARAIŠKA

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMUI SKIRTŲ

 KŪRYBINIŲ  DARBŲ PROJEKTŲ  „ČIA LIETUVA, ČIA MANO NAMAI“

KONKURSUI

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMUI SKIRTŲ

 KŪRYBINIŲ  DARBŲ KONKURSO  „ČIA LIETUVA, ČIA MANO NAMAI“

PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

 

Giedre.milukiene@silute.lt

 

2017-09-11

28.

DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTO „ŠILUTĖ-PAŠYŠIAI-USĖNAI-KATYČIAI-ŠILUTĖ“ PAKEITIMO

 

Oskaras.agintas@silute.lt

 

2017-09-12

29.

DĖL SPORTO PROGRAMOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

Simona.Skuodaite@silute.lt

 

2017-09-15

30.

DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO ŠILUTĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

 

Remigijus.rimkus@silute.lt

 

2017-09-20

31.

DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTO „ŠILUTĖ-RAMUČIAI-ŠVĖKŠNA-ŠILUTĖ“ PAKEITIMO

 

Oskaras.agintas@silute.lt

 

2017-10-04

32.

DĖL ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS ŠVIETIMO IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

 

Alina.overlingaite@silute.lt

 

2017-10-05

33.

DĖL 2017-2018 M. ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

 

Alina.overlingaite@silute.lt

 

2017-10-09

34.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

 

 

Egle.limbiene@silute.lt

 

2017-10-09

35.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SUAUGUSIŲJŲ MĖGĖJŲ KOLEKTYVŲ 2017 M. APŽIŪRŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

Jurgita.skoviene@silute.lt

 

2017-10-18

36.

DĖL VIDUTINĖS KIETO KURO KAINOS, TAIKOMOS BŪSTO ŠILDYMUI APSKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO

 

Asta.lileikiene@silute.lt

 

2017-10-23

37.

DĖL SOCIALINIO darbo su socialinės rizikos šeimomis IR STEBIMOMIS ŠEIMOMIS ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE tVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Audra.barauskiene@silute.lt

 

2017-11-22

38.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

ŠILUTĖS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

Rasa.zemailiene@silute.lt

 

2017-12-08

39.

Dėl Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai) susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros SPECIALIOJO PLANO (reg. Nr. T00070465) korektūros

planavimo darbų programos patvirtinimo

 

 KOREGUOJAMA TERITORIJA

 

 

Alvyda.Vidrinskiene@silute.lt

 

2017-12-20

40.

Dėl Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai) susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros SPECIALIOJO PLANO koregavimo

 

Alvyda.Vidrinskiene@silute.lt

 

2017-12-20

41.

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NUOMOJAMŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ MOKESČIŲ UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NUOMOJAMŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ MOKESČIŲ UŽ  KOMUNALINES PASLAUGAS APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

Aukse.rupainiene@silute.lt