NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ (ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ)

PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

2016 m.

 

 

Įsakymo projekto numeris

 

Įsakymo antraštė

 

Rengėjo el. paštas

Publikavimo data

 

1.

 

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. A1-1606 ,,DĖL MOKINIŲ NEMOKAMŲ MAITINIMO KAINŲ NUSTATYMO“  PAKEITIMO

 

 

Virginija.paulauskiene@silute.lt

 

2016-01-20

 

2.

 

DĖL PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS TEIKIMO IŠ EUROPOS PAGALBOS

LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖs gyventojams TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Justina.tamosauskaite@silute.lt

 

2016-02-15

 

3.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ KALENDORINIO GRAFIKO IR STEBIMŲ MAUDYKLŲ SĄRAŠO 2016 METAIS PATVIRTINIMO

 

 

Jonas.ceponis@silute.lt

 

2016-02-17

 

4.

 

DĖL ŠILUTĖS MARTYNO JANKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS AUTOBUSO MARŠRUTŲ MOKINIAMS VEŽTI PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

 

 

Rutenis.jankauskas@silute.lt

 

2016-02-23

 

5.

 

DĖL VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR KONKURSO SKELBIMO

 

1.      PARAIŠKA VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO KONKURSUI

2. Priedas  VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO SUTARTIS

3. vaikų vasaros poilsio ORGANIZAVIMO ATaskaita

 

Vida.kubaitiene@silute.lt

 

 

2016-02-23

 

6.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

1. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

 

 

 

Arvydas.Gorodeckas@silute.lt

 

 

2016-03-10

 

7.

 

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-02-26 ĮSAKYMO NR. A1-233 „DĖL VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR KONKURSO SKELBIMO” PAKEITIMO

 

Vida.kubaitiene@silute.lt

 

 

2016-03-17

8.

DĖL BALANDŽIO MĖNESIO PASKELBIMO ŠILUTĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS TVARKYMO IR ŠVARINIMO MĖNESIU

Pranas.sirtautas@silue.lt

 

2016-04-04

9.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. GEGUŽĖS 31D. ĮSAKYMO NR. A1-585 „DĖL ŠUNŲ REGISTRACIJOS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO

 

Jonas.ceponis@silute.lt

 

2016-05-10

10.

Dėl šilutės rajono savivaldybės teritorijos dalies (šilutės miesto) bendrojo plano koregavimo ir planavimo tikslų

 

 

 

Ilona.anoskine@silute.lt

 

2016-06-14

 

11.

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ,,RIZIKOS VALDYMAS“ VEIKLOS SRITIES „PASĖLIŲ, GYVŪNŲ IR AUGALŲ DRAUDIMO ĮMOKOS“ , SUSIJUSIOS SU PASĖLIŲ IR AUGALŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMU, PROCEDŪROS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Asta.Visackienė@silute.lt

 

 

 

 

 

2016-08-04

12.

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO  PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO 2016 METAIS RUGSĖJO, SPALIO, LAPKRIČIO, GRUODŽIO MĖN. SĄRAŠAS

 

 

 

Giedre.milukiene@silute.lt

 

2016-09-09

13.

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-12-29 ĮSAKYMO NR. A1-1623 „DĖL SOCIALINIO darbo su socialinės rizikos šeimomis  tVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

Priedas

 

 

Audra.barauskiene@silute.lt

 

2016-09-13

14.

DĖL Šilutės miesto teritorijos tarp Nemuno, Ramučių gatvių, Šilutės miesto kapinių bei Šilutės miesto aplinkkelio detaliojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo

 

Ilona.anoskine@silute.lt

 

2016-12-16

15.

DĖL valstybinės žemės sklypo Šilutės miesto Kęstučio gatvės dalies, nuo Lietuvininkų gatvės iki Birutės gatvės, Formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo

 

Aurelija.znutiene@silute.lt

 

2016-12-16

16.

DĖL SOCIALINIŲ BŪSTŲ PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU, SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

 

 

Judita.barcyte@silute.lt

 

2016-12-30