NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ (ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ)

PROJEKTŲ SĄRAŠAS

2015 m.

Įsakymo projekto numeris

Įsakymo antraštė

Rengėjo el.paštas

Publikavimo data

20.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

stase.aviziniene@silute.lt

2015-12-29

19.

Dėl  ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO nR. a1-865 „dĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMO“ PAKEITIMO

 

Zita.tautvydiene@silute.lt

 

 

 

2015-11-16

18.

DĖL RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ MOKINIAMS VEŽTI PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Geltonojo autobuso MERSEDES-BENZ 308 D, valstybinis Nr. TVE-657, maršrutai:

 

Rutenis.jankauskas@silute.lt

 

2015-11-03

17.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Stase.aviziniene@silute.lt

 

2015-10-05

16.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO 2015 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO 2015 METAIS TVARKOS APRAŠAS

 

Birute.tekoriene@silute.lt

 

2015-09-07

15.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Rasa.bickauskiene@silute.lt

 

2015-07-30

14.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO GABIŲ MOKINIŲ SKATINIMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

1. ŠILUTĖS RAJONO GABIŲ MOKINIŲ  SKATINIMO

 TVARKOS APRAŠAS

2 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS IR

KITŲ INSTITUCIJŲ MOKINIAMS ORGANIZUOJAMŲ

RENGINIŲ SĄRAŠAS

 

Vida.Kubaitiene@Silute.lt

 

2015-05-07

13.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ SUDARYMO IR SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO

1. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 M. SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKAS IR KOMISIJŲ SUDĖTYS

 

Rasa.bickauskiene@silute.lt

 

2015-04-13

12.

DĖL BALANDŽIO MĖNESIO PASKELBIMO ŠILUTĖS RAJONO TVARKYMO IR ŠVAROS MĖNESIU

 

Remigijus.rimkus@silute.lt

 

2015-04-02

11.

DĖL SAVIVALDYBĖS VARDU GAUTŲ DOVANŲ ĮREGISTRAVIMO, VERTINIMO IR SAUGOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

Rasa.bickauskiene@silute.lt

 

2015-03-19

10.

DĖL VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR KONKURSO SKELBIMO

1.PARAIŠKA VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO KONKURSUI

2. VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO SUTARTIS

3.vaikų vasaros poilsio ORGANIZAVIMO ATaskaita

4. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Vida.Kubaitiene@Silute.lt

 

2015-03-09

9.

DĖL LIETUVIŲ LIAUDIES KŪRYBOS ATLIKĖJŲ KONKURSO„TRAMTATULIS“

Giedre.milukiene@silute.lt

2015-02-12

8.

DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS ORGANIZAVIMO

Rasa.bickauskiene@silute.lt

2015-02-02

7.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO 2015 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO

1.ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO

2015 METAIS GRAFIKAS

Romualdas.renceliauskas@silute.lt

 

 

2015-01-26

6.

Dėl VIEŠųjų darbų ĮGYVENDINIMO ir DARBDAVIŲ atrankos komisijos sudarymo bei darbdavių viešiesiems darbams atlikti atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Zita.tautvydiene@silute.lt

 

2015-01-15

5.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

1. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Romualdas.renceliauskas@silute.lt

 

 

2015-01-08

4.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

1. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

Stase.aviziniene@silute.lt

 

2015-01-05

3.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS 2015 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

1. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS

Romualdas.renceliauskas@silute.lt

 

2015-01-05

2.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO 2015 METŲ POTVYNIUI VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

1.ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO 2015 METŲ POTVYNIUI VEIKSMŲ PLANAS

Romualdas.renceliauskas@silute.lt

 

 

2015-01-05

1.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 21 ĮSAKYMU NR. A1-106 „DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“, 13, 29, 75, 80, 81, 83, 114, 117, 144, 148, 152, 159 PUNKTŲ PAKEITIMO

Stase.aviziniene@silute.lt

 

2015-01-02