NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ (ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ)

PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Įsakymo projekto numeris

Įsakymo antraštė

Rengėjo el.paštas

Publikavimo data

 

14.

DĖL SOCIALINIO darbo su socialinės rizikos šeimomis  tVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

audrone.barauskiene@silute.lt

 

 

 

2014-12-23

13.

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMŲ MAITINIMO KAINŲ NUSTATYMO

 

Virginija.paulauskiene@silute.lt

 

2014-12-16

12.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

Daiva.thumat@silute.lt

 

2014-12-09

11.

DĖL SPORTO PROGRAMOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO

Rimante.ciutiene@silute.lt

 

2014-11-24

10.

 DĖL mažos vertės pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, vykdymo TAISYKLIŲ  PATVIRTINIMO

1. mažos vertės pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, vykdymo taisyklės

Stase.aviziniene@silute.lt

 

2014-11-06

9.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFORMACIJOS SURINKIMO IR TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS TVARKOS APRAŠO 11 PUNKTO PAKEITIMO

Edita.sukyte@silute.lt

 

2014-10-20

8.

DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ PRIORITETŲ 2015 metais

Loreta.valiene@silute.lt

 

2014-09-10

7.

DĖL SOCIALINIŲ BŪSTŲ PIRKIMO 2014 METAIS EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO PATVIRTINIMO

Nijole.grigoniene@silute.lt

 

2014-08-13

6.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONKURSO „METŲ ŪKIS 2014“ KOMISIJOS SUDARYMO IR NUGALĖTOJAMS PINIGINIŲ PREMIJŲ SKYRIMO

1.2014 METŲ ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONKURSO „METŲ ŪKIS 2014“ NUOSTATAI

Zibute.drilingiene@silute.lt

 

2014-08-04

5.

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFORMACIJOS SURINKIMO IR TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

romualdas.eglinskas@silute.lt

 

2014-07-30

4.

Dėl  ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO nR. a1-865 „dĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMO“ PAKEITIMO

Zita.tautvydiene@silute.lt

 

 

 

2014-07-30

3.

DĖL  ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO, KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

1. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

Loreta.valiene@silute.lt

 

2014-07-30

2.

 

DĖL PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS TEIKIMO IŠ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2014 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMU NR. A1-611, PAKEITIMO

Justina.tamosauskaite@silute.lt

 

 

2014-07-24

1.                   

DĖL ŠILUTĖS RAJONO GABIŲ MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

1. ŠILUTĖS RAJONO GABIŲ MOKINIŲ  SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS IR KITŲ INSTITUCIJŲ MOKINIAMS ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ SĄRAŠAS

Vida.Kubaitiene@Silute.lt

 

2014-05-05