Šilutės rajono savivaldybės administracijos

2012 metų  vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis (su priedais

ir priemokomis) (Lt)

l ketvirtis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis (su priedais

ir priemokomis) (Lt)

lI ketvirtis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis (su priedais

ir priemokomis) (Lt)

lII ketvirtis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis (su priedais

ir priemokomis) (Lt)

lV ketvirtis

2012 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis) (Lt)

 

 

Meras

5015

4060

4760

4760

4649

Mero pavaduotojas

3753

2664

0

0

3209

Tarybos sekretorius

3255

2597

2746

2545

2786

Tarybos nariai

815(kitos išlaidos)

862(kitos išlaidos)

925(kitos išlaidos)

897(kitos išlaidos)

875(kitos išlaidos)

Tarybos nariai

  72(už posėdžius)

  43(už posėdžius)

38(už posėdžius)

45(už posėdžius)

50(už posėdžius)

 

 

 

 

 

 

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas

Administracijos direktorius

5385

4350

3547

4431

4428

Administracijos direkt. pavad

4435

4259

3896

4382

4243

Karjeros valstybės tarnautojai

Savivaldybės kontrolierius

4387

4402

4449

4377

4404

Sav. kontr.pavaduotoja

Vyr.specialistas

4072

2376

4072

2376

4107

2376

4292

2542

4136

2418

Skyriaus vedėjas

3686

3717

3652

3672

3682

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

3066

3003

3187

3070

3082

Poskyrio vedėja

3201

3201

3270

2922

3149

Vyriausiasis specialistas

2610

2505

2031

2614

2440

Vyr.auditorė

2815

2687

2611

2922

2759

Vyresnysis specialistas

2563

2493

2469

2588

2528

Seniūnas

2897

2819

2792

2651

2790

Seniūno pavaduotojas

2259

2174

2101

2025

2140

Specialistai

2531

2295

2514

2531

2468

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Buhalteris

1577

1489

1530

1585

1545

Vyresnysis specialistas

1541

1495

1845

1584

1616

Vyr.inžinierė programuotoja

1572

1543

1706

1764

1646

Direktoriaus referentė

1565

1517

1431

1407

1480

Sekretorės

1409

1379

1356

1411

1389

Archyvaras

1477

1489

1341

1419

1432

Socialinio darbo organ. sen.

1786

1715

1627

1799

1732

Socialinis darbuotojas sen.

1526

1424

1264

1580

1449

Žemės ūkio special. sen.

1464

1445

1148

1461

1380

Mero referentė

1578

1543

1484

1579

1546

Tarybos sekr. vyresn spec.

1586

1565

1474

1544

1542

Tarybos sekr.specialistė

1586

1534

1573

 

1564

Priėmimo organizatorė

1452

1259

1451

1390

1388