Šilutės rajono savivaldybės administracijos

2011 metų metinis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis (su priedais

ir priemokomis) (Lt)

Meras

4983

Mero pavaduotojas

3685

Tarybos sekretorius

3096

Tarybos nariai

585(kitos išlaidos)

Tarybos nariai

  59(už posėdžius)

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas

Administracijos direktorius

                         4521

Administracijos direkt. pavad

3797

Karjeros valstybės tarnautojai

Savivaldybės kontrolierius

4400

Sav. kontr.vyr. specialistas

4090

Skyriaus vedėjas

3760

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

3175

Poskyrio vedėja

3261

Vyriausiasis specialistas

2650

Vyr.auditorė

2809

Vyresnysis specialistas

2467

Seniūnas

2946

Seniūno pavaduotojas

2284

Specialistai

2250

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Buhalteris

1586

Vyresnysis specialistas

1586

Vyr.inžinierė programuotoja

1586

Direktoriaus referentė

1586

Sekretorės

1352

Archyvaras

1423

Socialinio darbo organ. sen.

1720

Socialinis darbuotojas sen.

1486

Žemės ūkio special. sen.

1375

Mero referentė

1576

Tarybos sekr. vyresn spec.

1586

Tarybos sekr.specialistė

1566

Priėmimo organizatorė

1464

 

 

 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos

2011 metų. IV - ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis (su priedais

ir priemokomis) (Lt)

Meras

5015

Mero pavaduotojas

3672

Tarybos sekretorius

3208

Tarybos nariai

                         800(kitos išlaidos)

Tarybos nariai

                     67(už posėdžius)

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas

Administracijos direktorius

                         4744

Administracijos direkt. pavad

4302

Karjeros valstybės tarnautojai

Savivaldybės kontrolierius

4398

Sav. kontr.vyr. specialistas

4072

Skyriaus vedėjas

3893

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

3077

Poskyrio vedėja

3301

Vyriausiasis specialistas

2696

Vyr.auditorė

2815

Vyresnysis specialistas

2481

Seniūnas

2960

Seniūno pavaduotojas

2295

Specialistai

2377

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Buhalteris

1586

Vyresnysis specialistas

1586

Vyr.inžinierė programuotoja

1586

Direktoriaus referentė

1586

Sekretorės

1352

Archyvaras

1423

Socialinio darbo organ. sen.

1777

Socialinis darbuotojas sen.

1486

Žemės ūkio special. sen.

1109

Mero referentė

1586

Tarybos sekr. vyresn spec.

1586

Tarybos sekr.specialistė

1586

Priėmimo organizatorė

1464

 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos

2011 metų. III - ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis (su priedais

ir priemokomis) (Lt)

Meras

5015

Mero pavaduotojas

3672

Tarybos sekretorius

3208

Tarybos nariai

                         669(kitos išlaidos)

Tarybos nariai

                     48(už posėdžius)

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas

Administracijos direktorius

                         3645

Administracijos direkt. pavad

                         3616

Karjeros valstybės tarnautojai

Savivaldybės kontrolierius

4405

Sav. kontr.vyr. specialistas

4143

Skyriaus vedėjas

3850

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

3203

Poskyrio vedėja

3209

Vyriausiasis specialistas

2661

Vyr.auditorius

2645

Vyresnysis specialistas

2474

Seniūnas

2944

Seniūno pavaduotojas

2270

Specialistai

2210

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Buhalteris

1586

Vyresnysis specialistas

1586

Vyr.inžinierė programuotoja

1586

Direktoriaus referentė

1586

Sekretorės

1352

Archyvaras

1423

Socialinio darbo organ. sen.

1574

Socialinis darbuotojas sen.

1486

Žemės ūkio special. sen.

1464

Mero referentė

1586

Tarybos sekr. vyresn spec.

1586

Tarybos sekr.specialistė

1586

Priėmimo organizatorė

1464

 

 

 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos

2011 metų.ll - ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis (su priedais

ir priemokomis) (Lt)

Meras

                       5015

Mero pavaduotojas

                       3565

Tarybos sekretorius

                       3124

Tarybos nariai

                         429(kitos išlaidos)

Tarybos nariai

                     62(už posėdžius)

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas

Administracijos direktorius

                         3645

Administracijos direkt. pavad

                         3635

Karjeros valstybės tarnautojai

Savivaldybės kontrolierius

                         4402

Sav. kontr. pavaduotoja

                         4072

Skyriaus vedėjas

                         3670

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

                         3221

Poskyrio vedėja

                         3301

Vyriausiasis specialistas

                         2635

Vyr.auditorė

2815

Vyresnysis specialistas

                         2467

Seniūnas

                         2951

Seniūno pavaduotojas

                         2290

Specialistai

2206

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Buhalteris

                         1586

Vyresnysis specialistas

                         1586

Vyr.inžinierė programuotoja

1586

Direktoriaus referentė

                         1586

Sekretorės

                         1352

Archyvaras

                         1423

Socialinio darbo organ. sen.

                         1764

Socialinis darbuotojas sen.

1486

Žemės ūkio special. sen.

1464

Mero referentė

1586

Tarybos sekr. vyresn spec.

1586

Tarybos sekr.specialistė

1586

Priėmimo organizatorė

1464

 

 

 

 

 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos

2011 metų I - ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis (su priedais

ir priemokomis) (Lt)

Meras

                       4887

Mero pavaduotojas

                       3832

Tarybos sekretorius

                       2844

Tarybos nariai

                         441(kitos išlaidos)

Tarybos nariai

                     60(už posėdžius)

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas

Administracijos direktorius

                         6050

Administracijos direkt. pavad

                         3635

Karjeros valstybės tarnautojai

Savivaldybės kontrolierius

                         4402

Sav. kontr. pavaduotoja

                         4072

Skyriaus vedėjas

                         3628

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

                         3198

Poskyrio vedėja

                         3232

Vyriausiasis specialistas

                         2610

Vyr. auditorė

2815

Vyresnysis specialistas

                         2447

Seniūnas

                         2930

Seniūno pavaduotojas

                         2279

Specialistai

2206

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Buhalteris

                         1586

Vyresnysis specialistas

                         1586

Vyr.inžinierė programuotoja

1586

Direktoriaus referentė

                         1586

Sekretorės

                         1352

Archyvaras

                         1423

Socialinio darbo organ. sen.

                         1764

Socialinis darbuotojas sen.

1486

Žemės ūkio special. sen.

1464

Mero referentė

1545

Tarybos sekr. vyresn spec.

1586

Tarybos sekr.specialistė

1505

Priėmimo organizatorė

1464