SKELBIMAI APIE SUDARYTAS SUTARTIS

 

 

 

Perkančioji organizacija, adresas ir kontaktiniai duomenys:

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (ĮMONĖS KODAS 188723322)

DARIAUS IR GIRĖNO G. 1, LT-99133 ŠILUTĖ, TEL. (8 441) 79 266, FAKS. (8 441) 51 517

 

2015 M.

II.1. Pirkimo pavadinimas: Maisto produktų sandėliavimo ir saugojimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: sandėliavimo ir saugojimo paslaugų pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Egmina“, įmonės kodas 177347071.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 108 900,00 Lt (31 539,62 Eur) su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos ir bevielio internetinio ryšio įrengimas ir priežiūra Šilutės mieste.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos ir bevielio internetinio ryšio įrengimas ir priežiūra Šilutės mieste.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB „TEO LT“, įmonės kodas 121215434

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 531 906,85 Lt (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Malkinė mediena.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: malkinė mediena švietimo įstaigoms bei ugniagesių komandoms ir seniūnijoms.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Valstybės įmonė Šilutės miškų urėdija, įmonės kodas 177359383.

III.3. Bendra galutinė 1 m² medienos kaina (įkainis) (eurais arba kita valiuta) (be PVM): I k. gr.-31,86 Eur be PVM, II k. gr.-22,01 Eur be PVM, III k. gr.-20,27 Eur be PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Kompiuterinės įrangos eksploatacinių medžiagų pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Kompiuterinės įrangos eksploatacinių medžiagų pirkimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės INFO-TEC“, įmonės kodas 177205563.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): bendra sąlyginė sutarties kaina – 28 962 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Informacijos sklaida vietinėje žiniasklaidoje.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Informacijos sklaida vietinėje žiniasklaidoje.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugas.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės leidyba“, įmonės kodas 177242177. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 62 punktu sutartys sudaromos su visais dalyviais pagal nustatyto laimėtojo nurodytas paslaugų kainas: (UAB „Litera“, įmonės kodas 177085295).

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): paslaugos perkamos pagal poreikį, pagal įkainius:

-nespalvotos informacijos spausdinimas vidiniuose laikraščio puslapiuose – 0,29 Eur (su PVM);

- spalvotos informacijos spausdinimas vidiniuose laikraščio puslapiuose – 0,31 Eur (su PVM).

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių(gatvių) asfalto išdaužų užtaisymas ir kelio dangos ženklinimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių(gatvių) asfalto išdaužų užtaisymas ir kelio dangos ženklinimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai, įmonės kodas 177003120

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 134 085,00 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Konsultavimas vietos projekto ,,Vilkyčių kultūros namų pastato sutvarkymas” įgyvendinimo klausimais.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: konsultavimo paslaugų pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: MB „Inovatyvi vizija“, įmonės kodas 303059195.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 7 700,00 Eur ( be PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Pastato, esančio Lietuvininkų g. 6, Šilutėje, rekonstravimo techninio projekto Viešųjų pirkimų dokumentų (techninės specifikacijos, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų ir pasiūlymo vertinimo pagal ekonominio naudingumo kriterijų) parengimo ir konsultavimo paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: viešųjų pirkimų dokumentų parengimas ir konsultavimo paslaugų teikimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“, įmonės kodas 300126614.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 3 475,00 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Šilutės rajono Kintų seniūnijos Rugulių žiemos polderio rekonstrukcija“ techninio darbo projekto parengimo (tyrinėjimo – projektavimo) ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: techninio darbo projekto parengimo (tyrinėjimo – projektavimo) ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pamario krašto projektai“, įmonės kodas 300150227

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 44 282,90 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Rusnės viešosios infrastruktūros plėtra“ rangos darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Projekto „Rusnės viešosios infrastruktūros plėtra“ rangos darbai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Žibai“, įmonės kodas 177087499

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 631371,63 Eur (su PVM).

III.4.Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: techninio ir darbo projektų parengimo darbai; specialieji statybos darbai (lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų; lauko šilumos tiekimo tinklų tiesimo; statinio šildymo, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimo darbai; statinio elektros inžinerinių sistemų; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo; statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai).

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės pirmosios gimnazijos sporto aikštelės pagrindų ir apšvietimo įrengimo darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: sporto aikštelės pagrindų ir apšvietimo įrengimo darbai .

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 24 947,78 Eur ( su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Degalai seniūnijų ir ugniagesių komandų transporto priemonėms.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: degalai seniūnijų ir ugniagesių komandų transporto priemonėms.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Nr.1 „Degalai Žemaičių Naumiesčio seniūnijos ir ugniagesių komandos transporto priemonėms“

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Milda“, įmonės kodas 276521310.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): perkama pagal pardavimo dieną nustatyta 1 litro degalų kainą (bazinis įkainis) pritaikant fiksuotą 0,03 Eur ( su PVM) nuolaidą.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Nr.2 „Degalai Katyčių  seniūnijos transporto priemonėms“

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Milda“, įmonės kodas 276521310.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): perkama pagal pardavimo dieną nustatyta 1 litro degalų kainą (bazinis įkainis) pritaikant fiksuotą 0,03 Eur ( su PVM) nuolaidą.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Nr.3 „Degalai Vainuto seniūnijos ir ugniagesių komandos transporto priemonėms“

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Milda“, įmonės kodas 276521310.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): perkama pagal pardavimo dieną nustatyta 1 litro degalų kainą (bazinis įkainis) pritaikant fiksuotą 0,03 Eur ( su PVM) nuolaidą.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Nr.4 „Degalai Gardamo seniūnijos transporto priemonėms“

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Milda“, įmonės kodas 276521310.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): perkama pagal pardavimo dieną nustatyta 1 litro degalų kainą (bazinis įkainis) pritaikant fiksuotą 0,03 Eur ( su PVM) nuolaidą.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Nr.6 „Degalai Švėkšnos seniūnijos ir ugniagesių komandos transporto priemonėms“

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: V. Marcinkevičiaus įmonė, įmonės kodas 177164668.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): perkama pagal pardavimo dieną nustatyta 1 litro degalų kainą (bazinis įkainis) pritaikant fiksuotą 0,02 Eur ( su PVM) nuolaidą.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. –

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Nr.7 „Degalai Kintų seniūnijos ir ugniagesių komandos transporto priemonėms“

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Potvynio zona“, įmonės kodas 177351493.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): perkama pagal pardavimo dieną nustatyta 1 litro degalų kainą (bazinis įkainis).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Konsultavimo paslaugos projekto ,,Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje” įgyvendinimo klausimais.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: konsultavimo paslaugų pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kosana“, įmonės kodas 303861281.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 28 900,00 Eur ( be PVM).

III.4.. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio vidaus patalpų remonto darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: vidaus patalpų remonto darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Tima“, įmonės kodas 177016534.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 29 349,86 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Pakuočių atliekų rūšiuojamojo susirinkimo iš individualių namų kvartalų priemonių (individualaus naudojimo konteinerių) pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: individualaus naudojimo konteinerių pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „RB Baltic“, įmonės kodas 300595095.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 98 675,00 Eur ( su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Tarnybinių automobilių veiklos nuomos pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Tarnybinių automobilių veiklos nuomos pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Lengvasis automobilis (dideli automobiliai)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: -

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): -

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: -

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. –

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2. Mažas autobusas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Autoblikas“, įmonės kodas 141673147.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 41 261,20 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. –

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3. Lengvasis automobilis (vidutiniai automobiliai) – 3 vnt.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Autoblikas“, įmonės kodas 141673147.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 64 078,80 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. –

II.1. Pirkimo pavadinimas: lopšelio-darželio pastato, esančio Beržų g. 1, Juknaičių kaime sutvarkymo  darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: : lopšelio-darželio pastato, esančio Beržų g. 1, Juknaičių kaime sutvarkymo  darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Domaksa“, įmonės kodas 177414851.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 24 617,30 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: vietos projekto ,,Vilkyčių kultūros namų pastato sutvarkymas“ techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Medstatyba“, įmonės kodas 122603589.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 869,00 Eur (su PVM).

III.4.Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės Šilutės, Kintų ir Vainuto seniūnijų gatvių apšvietimo įrengimo darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: gatvių apšvietimo įrengimo darbai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Energetikos objektų statyba“, įmonės kodas 277074990.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 118 127,80 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės Švėkšnos ir Žemaičių Naumiesčio seniūnijų gatvių apšvietimo įrengimo darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: gatvių apšvietimo įrengimo darbai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Įtampa“, įmonės kodas 177010129.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 36 002,34 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Tarnybinė stotis (serveris) su programine įranga.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Tarnybinė stotis (serveris) su programine įranga.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Blue Bridge Bond“, įmonės kodas 301489547.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 13 915,00 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos stadiono atnaujinimo darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos stadiono atnaujinimo darbai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įmonės kodas 177220323.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 173 772,34 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto vaikų lopšelio-darželio ,,Žibutė“ atnaujinimo darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: : Šilutės miesto vaikų lopšelio-darželio ,,Žibutė“ atnaujinimo darbai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įmonės kodas 177220323.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 86 886,01 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto vaikų lopšelio – darželio ,,Pušelė“ atnaujinimo darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės miesto vaikų lopšelio – darželio ,,Pušelė“ atnaujinimo darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Žibai“, įmonės kodas 177087499.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 101 362,67 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto vaikų lopšelio – darželio ,,Raudonkepuraitė“ atnaujinimo darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės miesto vaikų lopšelio – darželio ,,Raudonkepuraitė“ atnaujinimo darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Žibai“, įmonės kodas 177087499.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 86 878,61 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos atnaujinimo darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos atnaujinimo darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įmonės kodas 1772203219.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 57 925,00 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: „Vietos projektų „Saugios aplinkos sukūrimas Šilutės rajono švietimo įstaigose„ ir „Saugios aplinkos sukūrimas Šilutės rajono švietimo įstaigose. II etapas“ vaizdo stebėjimo kamerų įsigijimas ir montavimas“.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: vaizdo stebėjimo įrangos įsigijimas ir montavimas Šilutės r. švietimo įstaigoms.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Vaizdo stebėjimo kamerų įsigijimas pagal projektą „Saugios aplinkos sukūrimas Šilutės rajono švietimo įstaigose„

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Saugos sprendimai”, įmonės kodas 142131587.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 31 483,00 Eur (su PVM).

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2. Vaizdo stebėjimo kamerų įsigijimas pagal projektą „Saugios aplinkos sukūrimas Šilutės rajono švietimo įstaigose. II etapas“

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Saugos sprendimai”, įmonės kodas 142131587.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 31 490,00 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Elektros įrenginių varžų matavimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės r. Elektros įrenginių varžų matavimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Energetikos objektų statyba“, įmonės kodas 277074990.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 8 228,00,00 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto Dariaus ir Girėno gatvės (inventorinis Nr. 1S94) rekonstravimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: gatvės rekonstravimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 757 012,54 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. 2,08 %

II.1. Pirkimo pavadinimas: Renginio „Kožna žuvis turi savo žuvininką...“ organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: renginio organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Šilutės kultūros ir pramogų centras, įstaigos kodas 177414328.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 13 786,00 Eur (be PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos kabinetų paprastojo remonto darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos kabinetų paprastojo remonto darbai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Tima“, įmonės kodas 177016534.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 22 611,20 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. 30 %

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės Šilutės, Kintų, Vainuto, seniūnijų šaligatvių remonto ir projektavimo darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: šaligatvių remonto ir projektavimo darbai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Tima“, įmonės kodas 177016534.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 174 918,89 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. 3,5 %

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vietinės reikšmės kelio Nr. 2v3, jungiančio rajoninės reikšmės kelią Nr. 4209 Šilutė-Ramučiai-Gardamas su krašto keliu Nr. 165 Šilalė-Šilutė, rekonstravimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: vietinės reikšmės kelio rekonstravimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įmonės kodas 177220323.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 453 857,44 Eur (su PVM).

III.4.  Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto daugiafunkcinio sporto komplekso, esančio Rusnės g. 8A, statybos techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Tiksli forma“, įmonės kodas 126345218.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 165 165,00Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos vidaus patalpų remonto darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: vidaus patalpų remontas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Statybų valdymo sprendimai“, įmonės kodas 177408421.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 114 044,65 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: Jaunimo al. automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Šilutės mieste prie Cintjoniškių gatvės, projektavimas ir paprastojo remonto darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: stovėjimo aikštelės projektavimas ir paprastojo remonto darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Žibai“, įmonės kodas 177087499.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 149460,31 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus – 1,54%

II.1. Pirkimo pavadinimas: Privažiavimo gatvės, prie H. Šojaus 2A daugiabučio namo, projektavimas ir statybos darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: projektavimas ir statybos darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 113 717,47 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus.

techninio projekto parengimui, apšvietimo atramų įrengimui ir kadastrinės bylos parengimui.

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos, sporto aikštelės pagrindų ir apšvietimo įrengimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:  Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos, sporto aikštelės pagrindų ir apšvietimo įrengimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Tima“, įmonės kodas 177016534.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 23 724,00 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės Šilutės, Kintų, Juknaičių, Saugų, Katyčių, Vainuto, Usėnų ir Žemaičių Naumiesčio seniūnijų kelio ženklų įrengimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:  Šilutės rajono savivaldybės Šilutės, Kintų, Juknaičių, Saugų, Katyčių, Vainuto, Usėnų ir Žemaičių Naumiesčio seniūnijų kelio ženklų įrengimas.II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės komunalininkas“, įmonės kodas 177215867.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta 15 479,53 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono rekreacinių teritorijų sanitarinių sistemų (biotualetų) nuomos ir aptarnavimo paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: sanitarinių sistemų (biotualetų) nuomos ir aptarnavimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Toirenta“, įmonės kodas 167363515.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): bendra sąlyginė sutarties kaina su PVM – 12 000,00 Eur

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: apskaitos paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VĮ Valstybės žemės fondas“, įmonės kodas 11200932113.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė 36 mėnesiams (eurais arba kita valiuta): 9 990,00 Eur ( su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vainuto gimnazijos pastato, esančio Tauragės g. 14, vidaus patalpų remonto papildomi darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: vidaus patalpų remonto papildomi darbai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Žibai“, įmonės kodas 177087499.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 108 041,17 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus -.

II.1. Pirkimo pavadinimas: projekto ,,Šilutės rajono Kintų seniūnijos Rugulių žiemos polderio rekonstrukcija“ rangos darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: polderio rekonstrukcijos rangos darbai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 644 955,16 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus -.

II.1. Pirkimo pavadinimas: projekto ,,Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje“ rangos darbų papildomi darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: papildomi darbai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais): 19 802,42 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus -.

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės Šilutės , Kintų, Rusnės ir Saugų seniūnijų nuo potvynio nukentėjusių vietinės reikšmės kelių kapitalinio remonto darbai ir projektavimo paslaugos.

 II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: nuo potvynio nukentėjusių vietinės reikšmės kelių kapitalinio remonto darbai ir projektavimo paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės rajono savivaldybės Šilutės seniūnijos nuo potvynio nukentėjusių vietinės reikšmės kelių kapitalinio remonto darbai ir projektavimo paslaugos.

 III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kavesta“, įmonės kodas 177388310.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 23 808,11 Eur (su PVM).

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2. Šilutės rajono savivaldybės Kintų seniūnijos nuo potvynio nukentėjusių vietinės reikšmės kelių kapitalinio remonto darbai ir projektavimo paslaugos.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 71 443,66 Eur (su PVM).

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3. Šilutės rajono savivaldybės Rusnės seniūnijos nuo potvynio nukentėjusių vietinės reikšmės kelių kapitalinio remonto darbai ir projektavimo paslaugos.

 III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kavesta“, įmonės kodas 177388310.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 29 507,30 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 4. Šilutės rajono savivaldybės Saugų seniūnijos nuo potvynio nukentėjusių vietinės reikšmės kelių kapitalinio remonto darbai ir projektavimo paslaugos.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela“, įmonės kodas 177220323.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 65 000,00 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: projektavimo paslaugos - 7,69 proc.

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: dėl vietos projekto ,,Vilkyčių kultūros namų pastato sutvarkymas“ baldai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: baldų pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Virekta“, įmonės kodas 177243126.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 28 987,00 Eur ( su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Rusnės miestelio pėsčiųjų tako, jungiančio Šilutės g. su Neringos g., projektavimo ir paprastojo remonto darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: pėsčiųjų tako projektavimo ir paprastojo remonto darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įmonės kodas 177220323.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 135 000,00 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

II.1. Pirkimo pavadinimas: Rusnės miestelio pėsčiųjų tako, jungiančio Šilutės g. su Neringos g., projektavimo ir paprastojo remonto darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: pėsčiųjų tako projektavimo ir paprastojo remonto darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įmonės kodas 177220323.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 135 000,00 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčio apskaitos paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: apskaitos paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės būstas“, įmonės kodas 177000697.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): Bendra sąlyginė 1 mėn. sutarties kaina su PVM – 351,50 Eur.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės Usėnų ir Gardamo seniūnijų gatvių apšvietimo įrengimo darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: gatvių apšvietimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Įtampa“, įmonės kodas 177010129.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 19 576,59  Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: renginio „Žuvienės virimo čempionatas – 2015“ organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: renginio organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Marijus Budraitis

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 7 240,00 Eur be PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Ikimokyklinių ugdymo grupių įrengimas Vilkyčių pagrindinėje mokykloje

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Toluta”, į.k.177345597

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 20 529,05 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: vandentiekio ir nuotekų šalinimas, elektros inžinierinių sistemų įrengimas

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės r. Inkaklių mokyklos-daugiafunkcio centro patalpų remonto darbai ir projektavimas

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima”, į.k.177016534

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 7 998,73 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: projektavimo darbams

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Biokuro katilo su priklausiniais pirkimas

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Jomantė”, į.k.177216435

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 11 400,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės raj. Sav. Katyčių sen. Katyčių miestelio Sirenos ir Ąžuolo gatvių projektavimo ir rekonstravimo darbai

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela”, į.k.177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 172 800,10 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: projektavimo ir gatvių apšvietimo darbams

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Būsto pritaikymo neįgaliesiems Melioratorių al. 7, Šilutėje, rangos darbai su projektavimu

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima”, į.k. 177016534

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 10 226,97 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 2 proc.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Mobilaus vikšrinio laiptų kopiklio įsigijimas

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,ROL-automatikas”, į.k. 300074402

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 2 379,30 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaikų darželių baldai

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Faktumas”, į.k. 302254662

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 11 981,42 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Lengvojo automobilio veiklos nuoma

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Transporent”, į.k. 110894076

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 27 780,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: 752 200 eurų ilgalaikė paskola.

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB ,,Šiaulių bankas”, į.k. 112025254

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 51259,79 Eur.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos vidaus patalpų remonto darbai.

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Statybų valdymo sprendimai”, į.k. 177408421

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 24 444,42 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio vidaus patalpų remonto darbai.

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima”, į. k.177016534

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 6 686,27 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje“ krano pirkimas

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Konecranes ”, į. k.211627020

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 42 368,15 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto Nr. VP1.1-SADM-14-V-01-007 „Dienos socialinė globa ir slauga namuose“ mokymo paslaugos

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Ademo grupė”, į. k. 303194385

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 5747,50 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žemaičių Naumiesčio gimnazijos pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 17, Žemaičių Naumiesčio mstl., vidaus patalpų remonto darbai.

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima”, į. k.177016534

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 15 150,22 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Turinio valdymo sistemos „Smartweb“ ir posėdžių valdymo sistemos „Webpartner“ atnaujinimo ir garantinės priežiūros paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Idamas“, į. k. 125838158

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 10 454,40 Eur be PVM.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

II.1. Pirkimo pavadinimas: Pastato, esančio Lietuvininkų g. 6, Šilutėje, rekonstravimo techninio projekto viešųjų pirkimų dokumentų (techninės specifikacijos, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų ir pasiūlymo vertinimo pagal ekonominio naudingumo kriterijų) parengimas ir konsultavimo paslaugų teikimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Western investment“, į. k. 303002657

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 3 025,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, pakalnės upėje“  ledo generatoriaus su talpykla pirkimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Metos“, į. k. 111664548

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 6 700,98 Eur be PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, pakalnės upėje“  aukšto slėgio plovimo įrenginio pirkimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: D. Daukanto įmonė „Plovyklų meistras“, į. k. 125527641

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 9 922,00 Eur be PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

II.1. Pirkimo pavadinimas: Baldai Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filialui

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Virekta“, į. k. 177243126

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 12 000,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės Žemaičių Naumiesčio seniūnijos vietinės reikšmės kelių atkarpų Nr. 2v6, Nr. 2v9 Degučiai – Kalininkai kapitalinis remontas.

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai”, į.k. 177003120

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 969 594,52 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: melioracijos ir ryšių įrengimo darbams, darbo projekto ir kadastrinės bylos parengimui.

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, pakalnės upėje“  mobilus konteineris ledo generatoriui.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, į. k. 177002890

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 21 078,00 Eur be PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros darbai.

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kavesta“, 177388310

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 103 844,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2. Gardamo seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Tima“, 177016534

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 31 560,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3. Žemaičių Naumiesčio seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės automobilių keliai“, 177003120

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 39 825,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 4. Katyčių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, 1772203219

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 17 176,50 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 5. Švėkšnos seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės automobilių keliai“, 177003120

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 33 945,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 6. Vainuto seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, 177002890

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 32 925,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 7. Usėnų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Tima“, 177016534

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 26 300,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 8. Rusnės seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kavesta“, 177388310

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 30 848,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 9. Saugų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, 1772203219

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 39 825,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 10. Juknaičių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės automobilių keliai“, 177003120

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 39 825,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 11. Kintų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, 177002890

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 23 770,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Jaunimo al. 9 automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Šilutės mieste prie Cintjoniškių gatvės, projektavimas ir paprastojo remonto darbai.

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Žibai”, į.k. 177087499

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 57 150,20 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 1,75 %

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės Žemaičių Naumiesčio ir Gardamo seniūnijų gatvių apšvietimo įrengimo darbai.

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Įtampa”, į.k. 177010129.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 39 931,31 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto Kuršių gatvės Nr. 1S421 nauja statyba (I etapas).

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kavesta”, į.k. 177388310.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 133 414,98 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-01-007 „Dienos socialinė globa ir slauga namuose“ transporto priemonės įsigijimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Hokla“, į. k. 110644539

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 13 950,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Nekilnojamojo turto (garažo) nuoma

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Vladislovas Sabaliauskas

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 1 mėn. nuomos kaina – 65,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

II.1. Pirkimo pavadinimas: Elektros įrenginių turto vertinimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vadasa“

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 1 mėn. nuomos kaina – 7 199,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės m. vaikų lopšelio – darželio „Pušelė“ atnaujinimo darbai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Žibai“, į. k. 177087499

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 7015,45 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės administracijos pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, mažosios posėdžių salės patalpos remontas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Tima“, į. k. 177016534

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 10 253,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: R. Gruodžio IĮ,įmonės kodas 303997996.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 1 mėn. nuomos kaina – 2 200, 00 Eur be PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: R. Gruodžio IĮ,įmonės kodas 303997996.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 1 180,00 Eur be PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio buto, esančio Laisvės al. 5-44 B, Šilutėje, remonto darbai

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima”, į.k. 177016534.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 3 413,52 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės Šilutės, Saugų seniūnijų šaligatvių ir Gardamo mstl. pėsčiųjų tako paprastojo remonto darbai.

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima”, į.k. 177016534.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 13 573,76 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimo techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „URBAN LINE“, įmonės kodas 300149157.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 4 500,00 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Skintų gėlių ir gėlių vazonėliuose pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: N.Steponkienės įmonė

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 1 mėn. nuomos kaina – 3710,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditų atlikimo bei konsultacijų teikimo paslaugos.

2.1. Pirkimo objekto tipas : paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Audito tikslas“, įm.k. 177319474

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 7 033,73 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žmonių palaikų pervežimo atlikti teismo medicinos ir patologinės anatomijos tyrimus paslaugos.

2.1. Pirkimo objekto tipas : paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės modemas“, įm.k. 277289060

III.3. Numatoma bendra sąlyginė sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 36 300,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Pakalnės upės žiočių sąnašų valymo techninės dokumentacijos parengimas.

2.1. Pirkimo objekto tipas : paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Vilimantas Vaičiukinynas (kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB Viešųjų pirkimų ekspertų grupė)

III.3. Numatoma bendra sąlyginė sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 5 200,00 Eur be PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: techninio projekto ,,Šilutės Vydūno gimnazijos pastato rekonstravimas ir sporto salės pastato nauja statyba, Atgimimo al. 3, Šilutė“ korektūra

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: techninio projekto korektūros paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „TAEM Urbanistai“, įmonės kodas 126163297.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 7 000,00 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės r. sav. Šilutės miesto Kęstučio g. kapitalinio remonto darbai

2.1. Pirkimo objekto tipas : darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės automobilių keliai“, įm.k. 177003120

III.3. Numatoma bendra sąlyginė sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 116 547,43 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto daugiafunkcinio sporto komplekso, esančio Rusnės g. 8A, statybos techninio projekto parengimo papildomų paslaugų pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: papildomų paslaugų pirkimas dėl papildomų projektinių sprendinių keitimo.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Tiksli forma“, įmonės kodas 126345218.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 45 000,00 Eur (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. 50 proc.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vainuto gimnazijos vidaus parastojo remonto darbai.

2.1. Pirkimo objekto tipas : darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Vainuto gimnazijos vidaus elektrotechnikos paprastojo remonto darbai.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Įtampa“, įm. k. 177010129

III.3. Numatoma bendra sąlyginė sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 6 166,17 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2. Vainuto gimnazijos vidaus šilumos mazgo įrenginio paprastojo remonto darbai.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Jomantė“, įm. k. 177216435

III.3. Numatoma bendra sąlyginė sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 5 069,90 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglies pirkimas švietimo įstaigoms

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „West production group“, 303013372

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 99 180,00 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Lauko sporto treniruoklių pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Biseris“, 222288190

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta): 18 140,32 Eur su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus –