SKELBIMAI APIE SUDARYTAS SUTARTIS

 

 

 

Perkančioji organizacija, adresas ir kontaktiniai duomenys:

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (ĮMONĖS KODAS 188723322)

DARIAUS IR GIRĖNO G. 1, LT-99133 ŠILUTĖ, TEL. (8 441) 79 266, FAKS. (8 441) 51 517

 

2014 M.

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto ,,Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje“ įrangos pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: projekto įgyvendinimui reikalingos vaizdo ir garso įrangos pirkimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Arisava", įmonės kodas 302892871

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta): 99 716,95 LT (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

 

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 146381

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Juknaičių savarankiško gyvenimo namų (pastato dalies) paprastojo remonto papildomi darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: papildomi rangos darbai, būtini pagrindinei darbų sutarčiai užbaigti

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas:

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Žibai“, 177087499

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 73 389,97 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 144634

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto miškų vidinės miškotvarkos projekto parengimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės miesto miškų vidinės miškotvarkos projektas apima 63,3 ha plotą. Reikės pateikti miesto miškų fondo analizę;

atlikti Šilutės miesto miškų rekreacinio potencialo analizę; numatyti socialinės funkcijos stiprinimo priemones; atlikti kraštovaizdžio formavimo priemonių projektavimą; parengti poilsio organizavimo Šilutės miesto miškuose koncepciją, numatant teritorijos pritaikymo žmonių lankymui principus bei pateikiant rekomendacijas būsimos rekreacinės infrastruktūros  sistemos įgyvendinimui.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės miesto miškų vidinės miškotvarkos projekto parengimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, įmonės kodas 132340880

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 35000,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 146970

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto ,,Dienos socialinė globa ir slauga namuose“ automobilinių degalų pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Benzinas 95

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,LUKOIL BALTIJA“, įmonės kodas 110441713

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 34329,80 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Švėkšnos specialiosios mokyklos pastato, esančio Vilkėnų I k., Švėkšnos sen., Šilutės r. sav., paprastojo remonto papildomi darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela“, įmonės kodas 177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 38299,79 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų parengimo paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Atrinktų atnaujinimui (modernizavimui) daugiabučių namų energinio naudingumo sertifikatų, būtinų investicijų planams parengti, ir investicijų planų parengimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Pirkimo dalis Nr. 1 Atrinktų atnaujinimui (modernizavimui) daugiabučių namų energinio naudingumo sertifikatų, būtinų investicijų planams parengti, ir investicijų planų parengimo paslaugos

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VŠĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, įmonės kodas 110062478

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina be PVM – 4 924,37 Lt; sutarties kaina su PVM – 5 958,50 Lt.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Pirkimo dalis Nr. 2. Atrinktų atnaujinimui (modernizavimui) penkių daugiabučių namų, esančių Lietuvininkų, Dariaus ir Girėno gatvėse, Jaunimo ir Laisvės alėjose Šilutės mieste ir Šilutės g., Pagrynių km., energinio naudingumo sertifikatų, būtinų investicijų planams parengti, ir investicijų planų parengimo paslaugos.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VŠĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, įmonės kodas 110062478

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina be PVM – 4 909,09 Lt; sutarties kaina su PVM – 5 940,00 Lt.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Medienos pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: medienos pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VĮ Šilutės miškų urėdija, įmonės kodas 177359383

III.3. Bendra galutinė 1 m² medienos kaina (įkainis) litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): I k. gr.-110,00Lt be PVM, II k. gr.-97,00 Lt be PVM, III K. GR.-97,00 Lt be PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfalto išdaužų užtaisymo ir kelio dangos ženklinimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfalto išdaužų užtaisymo ir kelio dangos ženklinimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės automobilių keliai, įmonės kodas 177003120

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): bendra sąlyginė sutarties kaina – 442 637,00 Lt (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subrangovai nepasitelkiami.

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 147563

II.1. Pirkimo pavadinimas: Statinių ekspertizė.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Statinių būklės ekspertizė.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pastatų konstrukcijos“, įmonės kodas 144561299

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): bendra sutarties kaina – 1936,00 Lt (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subrangovai nepasitelkiami.

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Saugų gyvenvietės pėsčiųjų tako, skvero, esančio prie Mažosios Lietuvos gatvės, paprastojo remonto ir tako apšvietimo darbai ir projektavimo paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Saugų gyvenvietės pėsčiųjų tako, skvero, esančio prie Mažosios Lietuvos gatvės, paprastojo remonto ir tako apšvietimo darbai ir projektavimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Tima“, įmonės kodas 177016534

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): bendra sutarties kaina – 268 543,99 Lt (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subrangovai pasitelkiami.

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 147921

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų prieplaukoje“ techninio projekto „Kintų prieplauka“ vykdymo priežiūros paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas: 1. Projekto „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų prieplaukoje“ techninio projekto „Kintų prieplauka“ vykdymo priežiūros paslaugos

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Hidrosfera“, 110470031

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 9166,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Švėkšnos specialiosios mokyklos pastato, esančio Vilkėnų I k., Švėkšnos sen., Šilutės r. savivaldybėje, paprastojo remonto papildomi darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Paprastojo remonto papildomi darbai pagal Švėkšnos sanatorinės mokyklos bendrabučio pastato dalies paprastojo remonto projektą bei projekto laidą A.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Švėkšnos specialiosios mokyklos pastato, esančio Vilkėnų I k., Švėkšnos sen., Šilutės r. savivaldybėje, paprastojo remonto papildomi darbai.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela", įmonės kodas 177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 38299,79 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto pėsčiųjų – dviračių tako nuo Lietuvininkų g. iki Uosto g. ir nuo Valstiečių g. iki Tilžės g. paprastojo remonto darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: paprastojo remonto darbai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės miesto pėsčiųjų – dviračių tako nuo Lietuvininkų g. iki Uosto g. ir nuo Valstiečių g. iki Tilžės g. paprastojo remonto darbai.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės polderiai", įmonės kodas 177002890.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 54 856,61 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: baldų pirkimas Švėkšnos specialiajai mokyklai, įgyvendinant projektą ,,Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: baldų pirkimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. baldų pirkimas Švėkšnos specialiajai mokyklai, įgyvendinant projektą ,,Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Memfis", įmonės kodas 300048012.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 34 432,97 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Konsultavimo paslaugos vietos projekto ,,Viešosios erdvės sutvarkymas Mažosios  Lietuvos gatvėje, Saugose“, įgyvendinimo klausimais.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Konsultavimo paslaugos vietos projekto ,,Viešosios erdvės sutvarkymas Mažosios  Lietuvos gatvėje, Saugose“, įgyvendinimo klausimais..

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Konsultavimo paslaugos vietos projekto ,,Viešosios erdvės sutvarkymas Mažosios  Lietuvos gatvėje, Saugose“, įgyvendinimo klausimais.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,LT konsultacijos", įmonės kodas 302980983

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 18800,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Techninio projekto „Administracinio pastato, kultūros namų rekonstrukcija“ korektūros ir techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos (pirkimo numeris 149667).

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: techninio projekto „Administracinio pastato, kultūros namų rekonstrukcija“ korektūros ir techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Techninio projekto „Administracinio pastato, kultūros namų rekonstrukcija“ korektūros ir techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „TS Projects“, įmonės kodas 300021780

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 19016,00 Lt  su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: renginio ,,Šilutės šventės kodas – upė 2014“ organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Meno kodas", įmonės kodas 302336020.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 54 500,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 147742

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir tiltų techninės priežiūros ir naudojamų medžiagų kokybės kontrolinių patikrinimų paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 2014-2016 metais numatomų statybos objektų techninės priežiūros vykdymas ir statybos objektuose naudojamų medžiagų kokybės kontrolinių patikrinimų atlikimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir tiltų techninės priežiūros ir naudojamų medžiagų kokybės kontrolinių patikrinimų paslaugos.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kelvista“, įmonės kodas 124931168

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sąlyginė sutarties kaina – 75 000,00 Lt (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: iki 20% (naudojamų medžiagų kokybės kontrolės laboratoriniai tyrimai ir bandymai)

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žaliųjų plotų priežiūros technikos pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Žaliųjų plotų priežiūros technikos pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. Žaliųjų plotų priežiūros technikos pirkimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: J.Mikučio įmonė, įmonės kodas 177245287

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM):45 192,00 Lt (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subtiekėjų nepasitelks

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 146896

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto centro detaliojo plano parengimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės miesto centro detalaus plano parengimas. Planuojama teritorija ~ 100 ha.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės miesto centro detaliojo plano parengimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Archimetras“, įmonės kodas 302697526

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM):68 970,00 Lt (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subtiekėjų nepasitelks

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 146896

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vainuto kultūros namų šildymo sistemos atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Vainuto kultūros namų šildymo sistemos atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. Vainuto kultūros namų šildymo sistemos atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Jomantė“, įmonės kodas 177216435

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM):332 690,00 Lt (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subtiekėjų nepasitelks

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Pėsčiųjų ir dviračių tilto per Šyšos upę Šilutės mieste, jungiančio Pylimo g. su Šilutės miesto parku, nauja statyba.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pėsčiųjų ir dviračių tilto per Šyšos upę Šilutės mieste, jungiančio Pylimo g. su Šilutės miesto parku, nauja statyba.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Pėsčiųjų ir dviračių tilto per Šyšos upę Šilutės mieste, jungiančio Pylimo g. su Šilutės miesto parku, nauja statyba..

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kavesta", įmonės kodas 177388310.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 395 065,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: tarptautinio miestų turnyro organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): tarptautinio miestų turnyro organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: MB ,,Uoga LT", įmonės kodas 303284217.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 46 829,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Konsultavimo paslaugų projekto ,,Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje“ įgyvendinimo klausimais.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Konsultavimo paslaugų projekto ,,Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje“ įgyvendinimo klausimais.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Konsultavimo paslaugų projekto ,,Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje“ įgyvendinimo klausimais.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Efektyvūs projektai“, įmonės kodas 302628252.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 133 000,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Juknaičių kultūros namų pastato sutvarkymo darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: darbai, būtini pastato sutvarkymo darbams užbaigti.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Juknaičių kultūros namų pastato sutvarkymo darbai.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Statybų valdymo sprendimai“, įmonės kodas 177408421.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM):  206 436,09Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: vidaus elektros tinklų ir žaibosaugos darbai.

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Kintų mstl., Vydūno g. 5A ir šalia jo esančios laisvos valstybinės žemės detalusis planas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Kintų mstl., Vydūno g. 5A ir šalia jo esančios laisvos valstybinės žemės detaliojo plano parengimas, kurio tikslas – suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Kintų mstl., Vydūno g. 5A ir šalia jo esančios laisvos valstybinės žemės detalusis planas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Nemuno deltos projektai“, įmonės kodas 177282271.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM):  7260,00Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 149170

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto ,,Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje“ baldų pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas Projekto ,,Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje“ baldų pirkimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Valstybės įmonė prie Alytaus pataisos namų, įmonės kodas 149979142

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM):124 322,66 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės kultūros ir pramogų centro, Lietuvininkų g. 6, stogo ir vidaus nuotekų kanalizacijos remontas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Statybų valdymo sprendimai", įmonės kodas 177408421.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 36 486,06 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės rajono savivaldybės, Švėkšnos seniūnijos, Švėkšnos miestelio Vilkėno ir Žalgirio gatvių rekonstravimo techninio projekto parengimas (A laida).

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tiltų ekspertų centras", įmonės kodas 226148570.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 83 974,00 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: vaikų darželio įrengimas Vainuto vidurinėje mokykloje.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Statybų valdymo sprendimai", įmonės kodas 177408421.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 143 788,04 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono Rusnės, Usėnų, Šilutės, Kintų seniūnijų šaligatvių kapitalinio remonto ir projektavimo darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: šaligatvių kapitalinio remonto ir projektavimo darbai. Pirkimas skirstomas į 6 dalis:

1 dalis – Šilutės miesto Taikos gatvės kairės pusės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

2 dalis – V.Kudirkos gatvės dešinės pusės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

3 dalis - Rusnės mstl. Neringos gatvės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

4 dalis - Kintų mstl. Kuršių g dešinės pusės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

5 dalis - Usėnų seniūnijos Nemuno gatvės dešinės pusės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

6 dalis - Šilutės miesto Pievų g. šaligatvio įrengimo ir projektavimo darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1 dalis – Šilutės miesto Taikos gatvės kairės pusės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 171 333,00 Lt (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 7 proc. (projektavimo darbai).

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2 dalis – V.Kudirkos gatvės dešinės pusės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 81 771,00 Lt (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 7 proc. (projektavimo darbai).

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3 dalis - Rusnės mstl. Neringos gatvės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 113 687,99 Lt (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 7 proc. (projektavimo darbai).

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 4 dalis - Kintų mstl. Kuršių g dešinės pusės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 65 976,00 Lt (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 7 proc. (projektavimo darbai).

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 5 dalis - Usėnų seniūnijos Nemuno gatvės dešinės pusės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 77 792,00 Lt (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 7 proc. (projektavimo darbai).

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 6 dalis - Šilutės miesto Pievų g. šaligatvio įrengimo ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 71 841,00 Lt (su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 7 proc. (projektavimo darbai).

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės rajono savivaldybės gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sąlyginė sutarties kaina 600 000,00 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Šilutės mieste, Eglių gatvėje, prie pastato Nr. 4, kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Šilutės mieste, Eglių gatvėje, prie pastato Nr. 4, kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Šilutės mieste, Eglių gatvėje, prie pastato Nr. 4, kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM):  125 353,33 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: projektavimo darbai

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, laikymo ir priežiūros, eutanazijos bei utilizavimo Šilutės rajono savivaldybėje paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, laikymo ir priežiūros, eutanazijos bei utilizavimo Šilutės rajono savivaldybėje paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, laikymo ir priežiūros, eutanazijos bei utilizavimo Šilutės rajono savivaldybėje paslaugos.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Nuaras“, įm.k. 134051084

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sąlyginė metinė sutarties vertė – 30 000,00 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Ūkinių prekių pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Ūkinių prekių pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Ūkinių prekių pirkimas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės INFO-TEC“, įm.k. 177205563

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties vertė – 90 000,00 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugų pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugų pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugų pirkimas III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: A.Knapkio įmonė, įm.k. 177200630

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sąlyginė metinė sutarties vertė – 30 000,00 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

 

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Pakeliamų garažo vartų pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pakeliamų garažo vartų pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Pakeliamų garažo vartų pirkimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Dextera“, įm.k. 134665673

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 32 113,95 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės seniūnijos Macikų kaimo, H. Zudermano g. (Nr. 1V22) kapitalinio remonto darbai ir projektavimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: gatvės remonto darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės automobilių keliai“, įm.k. 177003120

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 548 171,11 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: apšvietimo įrengimo darbai Pergalės a., Ž. Naumiesčio mstl., prie rajoninio kelio Nr. 4208

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: apšvietimo įrengimo darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Įtampa“, įm.k. 177010129

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 179 063,06 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės gatvių kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: gatvių kapitalinio remonto ir projektavimo darbai. Pirkimas skirstomas į 8 dalis:

1 dalis – Šilutės miesto Kęstučio gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

2 dalis – Šilutės miesto Cintjoniškių gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

3 dalis - Švėkšnos miestelio Nemuno gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

4 dalis - Švėkšnos miestelio Pievų gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

5 dalis - Vainuto seniūnijos Bikavėnų kaimo Alksnių gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

6 dalis - Vainuto seniūnijos Bikavėnų kaimo Kranto gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

7 dalis - Gardamo miestelio Sodų gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

8 dalis - Juknaičių kaimo Kaštonų gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1 dalis – Šilutės miesto Kęstučio gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 171 333,00 Lt (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 4,8 proc.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2 dalis – Šilutės miesto Cintjoniškių gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 383 898,06 Lt (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 4,8 proc.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3 dalis - Švėkšnos miestelio Nemuno gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 95 766,46  Lt (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 4,8 proc.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 4 dalis - Švėkšnos miestelio Pievų gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 237 965,73 Lt (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 4,8 proc.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 5 dalis - Vainuto seniūnijos Bikavėnų kaimo Alksnių gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 68 900,45 Lt (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 4,8 proc.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 6 dalis - Vainuto seniūnijos Bikavėnų kaimo Kranto gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 155 361,17 Lt (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 4,8 proc.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 7 dalis - Gardamo miestelio Sodų gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 144 857,54 Lt (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 4,8 proc.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 8 dalis - Juknaičių kaimo Kaštonų gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 95 297,31 Lt (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 4,8 proc.

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: ilgalaikė paskola

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 2 953 987, 00 Lt

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB Šiaulių bankas, įm.k. 112025254

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 410 777,78 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso ir teritorijos sutvarkymo bei pritaikymo viešiems turizmo poreikiams baigiamųjų darbų pagal rangos sutartį techninės priežiūros paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kelvista“, įm.k. 124931168

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 15 000,00 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės senelių globos namų pastato, esančio Taikos g. 12, Šilutėje, paprastojo remonto papildomi darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: papildomi darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Gargždų rangos darbai“, įm. k. 163713181

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 111 455,83 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 16,37 proc.

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Renginio ,,Žuvienės virimo čempionatas-2014“ organizavimo ir įgyvendinimo  paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: organizavimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Marijus Budraitis

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 44 300,00 Lt be PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės r. sav. Žemaičių krašto etnokultūros centro šildymo sistemos atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: šildymo sistemos atnaujinimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Jomantė“, įmonės kodas 177216435.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 182 300,00 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Juknaičiuose bei pagrindinės nuotekų siurblinės ir nuotekų valyklos rekonstrukcijos Juknaičiuose statybos darbų techninės priežiūros paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: techninės priežiūros paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Sweco Lietuva“, įmonės kodas 301135783.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su PVM): 20 473,20 Lt.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso ir teritorijos sutvarkymo bei pritaikymo viešiems turizmo poreikiams papildomi rangos darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: papildomi darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Konsolė“, įmonės kodas 140582050.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su PVM):  958 081,09 Lt.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono melioracijos statinių avarinio remonto darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: avarinio remonto darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės rajono Šilutės sen. (buv. T. Ū. T.) mel. pr. sodo bendrijos „Aušra“  rekonstrukcija sistemos Nr. 5 rinktuvo ,,a“ avarinis remontas. 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 17 936,97Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2. Šilutės rajono Šilutės sen. (buv. T. Ū. T. ) mel. pr. Nr. 2, 3, 10 rekonstrukcija (Sausgalvių V dalis) sistemos Nr. 46 rinktuvo ,,a“ avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 10 366,17Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3. Šilutės rajono Usėnų sen. (buv. Usėnų v. ū. ) mel. pr. Nr. 11 sistemos Nr. 42 rinktuvo ,,a“ avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 12 913,01 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 4. Šilutės rajono Saugų sen. (buv. Vilkyčių t. ū.) mel. pr. Nr. 3, 5, 9 rekonstrukcija sistemos Nr. 12 rinktuvų ,,a“ ir ,,e“ remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įm.k.177002890

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 39 806,87 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 5. Šilutės rajono Saugų sen. (buv. Vilkyčių t. ū.) mel. pr. Nr. 5 sistemos Nr. 38 rinktuvo ,,b“ avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įm.k.177002890

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 28 591,73 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 6. Šilutės rajono Gardamo sen. (buv. ,,Aušros kol.) mel. pr. ploto Nr. 3 sistemos Nr. 14 rinktuvo ,,a“ avarinis remontas. 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įm.k.177002890

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 20 477,05 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 7. Šilutės rajono Šilutės sen. (buv. Jonaičių v. ū.) mel. projekto Nr. 12 pralaidos ant melioracijos griovio Jovainis pk. 1+60 avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 17 100,93 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 8. Šilutės rajono Ž. Naumiesčio sen. (buv. Ž. Naumiesčio daržininkystės ūkio) mel. projekto Nr. 9 pralaidos ant melioracijos griovio Rimžė pk. 2+20  avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 29 832,39 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 9. Šilutės rajono Švėkšnos sen. (buv. Švėkšnos v. ū.) mel. projekto Nr. 6 pralaidos ant melioracijos griovio Š-4-2 pk. 0+70 avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 21 730,91 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto lietaus nuotekų tinklų ir šulinių kadastro duomenų bylų parengimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: kadastro duomenų bylų parengimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,Nemuno deltos projektai“, įmonės kodas 177282271.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su PVM):  13 310,00 Lt.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų ir žemės sklypų kadastrinių matavimo bylų parengimo paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:  kadastrinių matavimo bylų parengimo paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Geodezijos linija“, įmonės kodas302641399.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 34 509,20 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: apšvietimo įrengimo darbai Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono Beržų ir Santaros gatvėse.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: apšvietimo darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Įtampa“, įmonės kodas 177010129.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su PVM):  72 832,32 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto darbų (papildomų įkainių) pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: papildomi rangos darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su PVM):  50 000,00 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės Vydūno gimnazijos pastato, esančio Atgimimo al. 3, Šilutėje, rekonstravimas, sporto salės pastato nauja statyba su sklypo sutvarkymu.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: statybos darbai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Hidrostatyba“, įm.k.163281914.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su PVM) – 6 400 333,00 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: nekilnojamojo turto pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: gamybinės patalpos, esančios Rusnės g. 8A, Šilutėje.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas:

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kintai“, įmonės kodas 177155847.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta):  248 000,00 Lt.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: nekilnojamojo turto nuoma.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: pastatas – mokykla, esantys Atgimimo al. 5 ir 5A, Šilutėje.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas:

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Dydis“, įmonės kodas 302877093.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta):  49 900,00 Lt.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto integruotos teritorijos vystymo 2014-2020 m. programos parengimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: integruotos teritorijos vystymo  programos parengimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ademo grupė“, įm.k.303194385.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su PVM) – 78 045,00 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto Vydūno gimnazijos sporto salės statybos techninio projekto vykdymo priežiūra.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: statybos techninio projekto vykdymo priežiūra.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „TAEM URBANISTAI“, įm.k.126163297.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su PVM) – 32 972,50 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto ,,Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų prieplaukoje“ gembinio krano-telferio su įrengimu pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Gembinis kranas-telferis su įrengimu.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kranservis“, įm.k.302599690.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su PVM) – 49 368,00 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 154872

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Ilgalaikė paskola

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 1 135,600 Lt ilgalaikė paskola

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Ilgalaikė paskola

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB „Šiaulių bankas“, įmonės kodas 112025254

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 144 433,60

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos pastato Žalgirio g. 16, Šilutėje, energinio audito, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Versmintė“, įmonės kodas 167349323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 165 900,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato sutvarkymas – atnaujinimas (modernizavimas) (papildomų įkainių pirkimas)

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: papildomų rangos darbų įkainių pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato sutvarkymas – atnaujinimas (modernizavimas) (papildomų įkainių pirkimas)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įmonės kodas 177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 13 305,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Kompiuterinės įrangos ir reikmenų pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Kompiuterinės įrangos ir reikmenų pirkimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Kompiuterinės įrangos ir reikmenų pirkimas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Blue Bridge Bond“, įmonės kodas 301489547.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 70 861,20Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 152063

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto ,,Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje“ rangos darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: prieplaukos įrengimo darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 4 848 492,92 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus – 3,6%

Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių audito paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Audito tikslas“, įmonės kodas 177319474.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 24 990,00 Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto pėsčiųjų ir dviračių tilto per Šyšos upę, jungiančio pylimo gatvę su Šilutės miesto istoriniu parku, apšvietimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Įtampa“, įmonės kodas 177010129.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 44 037,09 Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 156103

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglies pirkimas švietimo įstaigoms

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: akmens anglies pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės agrochemija“, įmonės kodas 177003273

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 293 267,70 Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono melioracijos statinių avarinio remonto darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės r., Gardamo sen.(buv. Ramučių t.ū.) mel.pr.Nr.9 sistemos Nr.5 rinktuvo „a“ avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 9 377,67 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 2 Šilutės r., Usėnų sen. (buv. Usėnų t. ū.) mel. pr. Nr. 8 sistemos Nr. 11 rinktuvo ,,d“ avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 10 733,00 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3. Šilutės r., Šilutė sen. (buv. T. ū. technikumo) mel. pr.  Nr. 10 sistemos Nr. 5 rinktuvo ,,a“ avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 15 937,95Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 4. Šilutės r., Katyčių sen. (buv. Katyčių t. ū. mel. pr. Nr. 9 sistemos Nr. 40 rinktuvo ,,a“ avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 10 211,70 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 5 Šilutės r., Usėnų sen. (buv. Usėnų t. ū.) mel. pr. Nr. 5, 12 sistemos Nr. 23 rinktuvo ,,a“ avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 23 141,43Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 6 Šilutės r., Ž. Naumiesčio sen. (buv. Degučių t. ū. mel. pr. Nr. 6 sistemų Nr. 7 ir 22 rinktuvų ,,a“ avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 10 572,53Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 7. Šilutės r., Gardamo sen. (buv. Ramučių t. ū.) mel. pr. Nr.  8 rekonstrukcijos sistemų Nr. 19 ir Nr. 9 rinktuvų ,,a“ avarinis remontas. 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“,įm.k.177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 21 468,81 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 8. Šilutės r., Šilutė sen. (buv. Jonaičių t.ū.) mel. pr.  Nr. 9 sistemų Nr. 8 ir Nr. 6 rinktuvų ,,a“ avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 17 783,75 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 9 Šilutės r., Šilutė sen. (buv. T. ū. technikumo) mel. pr.  Nr. 3, 1 sistemos Nr. 42 rinktuvo ,,a“ avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 19 845,67 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 10. Šilutės r., Švėkšnos sen., avarinis pralaidos remontas ant Serbentėlės upelio, Stemplių girininkijoje.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“,įm.k.177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 57 149,50Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 11. Šilutės r., Švėkšnos sen. avarinis pralaidos remontas ant Šiušio uprlio p.k.51+20, Surinkiškių kaime.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 38 507,25Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų prieplaukoje“ papildomi statybos darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:  papildomi statybos darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 24 400,00 Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio buto, esančio Vytauto g. 39-42, Žemaičių Naumiestyje, remonoto darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Domaksa“, įmonės kodas 177414851

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 19 618,84 Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių remonto darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: remonto darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela“, įmonės kodas 177220323.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su PVM):  366 025,00 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto ,,Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų prieplaukoje” konteinerių sandėliavimui ir techninėms patalpoms pirkimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 211 024,00 Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės sporto mokyklos, esančios Gluosnių g. 13A, Šilutėje, sanitarinės paskirties patalpų paprastasis remontas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Tima“, įmonės kodas 177016534.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 106 001,00 Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. 38 proc.

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto Nr. VP3-2.4-SADM-03-V-01-027 „Šilutės senelių globos namų modernizavimas“ socialinių paslaugų teikimui reikalingos slaugos įrangos pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: socialinių paslaugų teikimui reikalingos slaugos įrangos pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Slaugivita“, įmonės kodas 145440368.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 19 501,04 Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vietos projekto „Vilkyčių kultūros namų pastato sutvarkymas“ kapitalinio remonto darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 594 605,92 Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Gatvių apšvietimo įrengimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Pirkimo dalis Nr.1. Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono Naujakurių gatvės apšvietimo įrengimas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Įtampa“, įmonės kodas 177010129.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 123 194,94 Lt su PVM.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Pirkimo dalis Nr. 2. Vainuto seniūnijos Gorainių kaimo Šaltinio, Tujų, Miško, Bajorkaimio, Vilties, Alksnių ir Lauko gatvių apšvietimo įrengimas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Įtampa“, įmonės kodas 177010129.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 57 177,34  Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto Šyšos upės istorinės taršos šaltinio pašalinimo darbai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 26 474,52  Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Iždo apskaitos programos „Biudžetas“ ir internetinės programos „FinNet“ metinės priežiūros paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Eksitonas Business Solutions““, įmonės kodas 148185467.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta):  38 332,80 Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-33-011 „Galimybių studijų Šilutės rajono savivaldybėje parengimas“ galimybių studijų parengimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Galimybių studijų parengimas.

Pirkimas skirstomas į 4 dalis: 1 dalis – galimybių studijos „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“ parengimas; 2 dalis – galimybių studijos „Žemės ūkio optimizavimas Šilutės rajono savivaldybėje“ parengimas; 3 dalis – galimybių studijos „Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo galimybės“ parengimas; 4 dalis – galimybių studijos „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas“ parengimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1 dalis – galimybių studijos „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“ parengimas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Eurointegracijos projektai“, 142122047

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta):  29 040,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. –

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2 dalis – galimybių studijos „Žemės ūkio optimizavimas Šilutės rajono savivaldybėje“ parengimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Nacionalinių projektų rengimas“, 300898594

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 33 880,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. 90 proc.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3 dalis – galimybių studijos „Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo galimybės“ parengimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Eurointegracijos projektai“, 142122047

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 29 040,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. 90 proc.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 4 dalis – galimybių studijos „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas“ parengimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Smart Continent LT“, 300144142

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 27 830,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. –

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „ Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje“ scenos užuolaidos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: scenos užuolaidų  pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Enijona“, įmonės kodas 302716243.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 29 175,52 Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „ Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje“ muzikos ir įgarsinimo įranga.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:muzikos ir įgarsinimo įrangos  pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Empos“, įmonės kodas 302897021.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 43 486,17 Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „ Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje“ sporto įranga.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: sporto įrangos  pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Geima“, įmonės kodas 302681059.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 20 700,68 Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „ Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje“ žaliuzių ir roletų pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: žaliuzių ir roletų  pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Domus Lumina“, įmonės kodas 301105637.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 3 567,00 Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -