Skelbimai apie nustatytus laimėtojus ir ketinimus sudaryti sutartis

 

 

Perkančioji organizacija, adresas ir kontaktiniai duomenys:

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (ĮMONĖS KODAS 188723322)

DARIAUS IR GIRĖNO G. 1, LT-99133 ŠILUTĖ, TEL. (8 441) 79 266, FAKS. (8 441) 51 517

 

 

2014 m.

 

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono Vainuto seniūnijos Vainuto gyvulininkystės komplekso nugriovimo ir teritorijos rekultivavimo darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: komplekso nugriovimo ir teritorijos rekultivavimo darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Žibai“, įmonės kodas 177087499

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina be PVM – 157 851,24 Lt; sutarties kaina su PVM – 191 000 Lt.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subrangovai nepasitelkiami.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų parengimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Atrinktų atnaujinimui (modernizavimui) daugiabučių namų energinio naudingumo sertifikatų, būtinų investicijų planams parengti, ir investicijų planų parengimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Pirkimo dalis Nr. 1 Atrinktų atnaujinimui (modernizavimui) daugiabučių namų energinio naudingumo sertifikatų, būtinų investicijų planams parengti, ir investicijų planų parengimo paslaugos

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VŠĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, įmonės kodas 110062478

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina be PVM – 4 924,37 Lt; sutarties kaina su PVM – 5 958,50 Lt.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Pirkimo dalis Nr. 2. Atrinktų atnaujinimui (modernizavimui) penkių daugiabučių namų, esančių Lietuvininkų, Dariaus ir Girėno gatvėse, Jaunimo ir Laisvės alėjose Šilutės mieste ir Šilutės g., Pagrynių km., energinio naudingumo sertifikatų, būtinų investicijų planams parengti, ir investicijų planų parengimo paslaugos.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VŠĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, įmonės kodas 110062478

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina be PVM – 4 909,09 Lt; sutarties kaina su PVM – 5 940,00 Lt.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subrangovai nepasitelkiami.

 

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų prieplaukoje“ techninio projekto „Kintų prieplauka“ vykdymo priežiūros paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Hidrosfera“, įmonės kodas 110470031

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM – 9 166,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subrangovai nepasitelkiami.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Kintų mstl., Vydūno g. 5A ir šalia jo esančios laisvos valstybinės žemės detalusis planas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Kintų mstl., Vydūno g. 5A ir šalia jo esančios laisvos valstybinės žemės detaliojo plano parengimas, kurio tikslas – suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Nemuno deltos projektai“, įmonės kodas 177282271

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina – 7260,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subrangovai nepasitelkiami.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Statinių ekspertizė.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pastato-sandėlio, esančio Tilžės g. 2A, Šilutės m., Šilutės r. sav., ir pastato-sandėlio, esančio Turgaus g. 7, Šilutės m., Šilutės r. sav., būklės ekspertizė..

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1, Statinių ekspertizė

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pastatų konstrukcijos“, įmonės kodas 144561299

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina – 1 936,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subrangovai nepasitelkiami.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Saugų gyvenvietės pėsčiųjų tako, skvero, esančio prie Mažosios Lietuvos gatvės, paprastojo remonto ir tako apšvietimo darbai ir projektavimo paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: : Tako, skvero  paprastojo remonto ir tako apšvietimo darbai ir projektavimo paslaugos..

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Tima“, įmonės kodas 177016534

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina – 268 543,99 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subrangovai pasitelkiami.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Medienos pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Medienos pirkimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VĮ Šilutės miškų urėdija, įmonės kodas 177359383

III.3. Numatomas bendras 1 m² medienos įkainis (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina(įkainis) – I k.gr.-110,00 Lt be PVM, II k.gr.-97,00 Lt be PVM, III k. gr.- 97,00 Lt be PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subrangovai nepasitelkiami.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfalto išdaužų užtaisymo ir kelio dangos ženklinimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfalto išdaužų užtaisymo ir kelio dangos ženklinimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): bendra sąlyginė sutarties kaina – 442 637,00 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subrangovai nepasitelkiami.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Švėkšnos specialiosios mokyklos pastato, esančio Vilkėnų I k., Švėkšnos sen., Šilutės r. savivaldybėje, paprastojo remonto papildomi darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Paprastojo remonto papildomi darbai pagal Švėkšnos sanatorinės mokyklos bendrabučio pastato dalies paprastojo remonto projektą bei projekto laidą A.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Švėkšnos specialiosios mokyklos pastato, esančio Vilkėnų I k., Švėkšnos sen., Šilutės r. savivaldybėje, paprastojo remonto papildomi darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela", įmonės kodas 177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 38299,79 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Baldų pirkimas Švėkšnos specialiajai mokyklai, įgyvendinant projektą ,,Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: baldų pirkimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Baldų pirkimas Švėkšnos specialiajai mokyklai, įgyvendinant projektą ,,Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Memfis", įmonės kodas 300048012.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 34 432,97 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės miesto pėsčiųjų – dviračių tako nuo Lietuvininkų g. iki Uosto g. ir nuo Valstiečių g. iki Tilžės g. paprastasis remontas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės miesto pėsčiųjų – dviračių tako nuo Lietuvininkų g. iki Uosto g. ir nuo Valstiečių g. iki Tilžės g. paprastasis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): bendra sąlyginė sutarties kaina –54 856,61 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subrangovai nepasitelkiami.

 

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir tiltų techninės priežiūros ir naudojamų medžiagų kokybės kontrolinių patikrinimų paslaugos (pirkimo numeris 147742).

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 2014-2016 metais numatomų statybos objektų techninės priežiūros vykdymas ir statybos objektuose naudojamų medžiagų kokybės kontrolinių patikrinimų atlikimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kelvista“, įmonės kodas 124931168

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sąlyginė sutarties kaina su PVM – 75 000,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: iki 20% (naudojamų medžiagų kokybės kontrolės laboratoriniai tyrimai ir bandymai)

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: techninio projekto „Administracinio pastato, kultūros namų rekonstrukcija“ korektūros ir techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos (pirkimo numeris 149667).

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: techninio projekto „Administracinio pastato, kultūros namų rekonstrukcija“ korektūros ir techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „TS Projects“, įmonės kodas 300021780

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sąlyginė sutarties kaina su PVM – 19016,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subrangovai nepasitelkiami.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Konsultavimo paslaugos vietos projekto ,,Viešosios erdvės sutvarkymas Mažosios Lietuvos gatvėje, Saugose“ įgyvendinimo klausimais.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Konsultavimo paslaugos vietos projekto ,,Viešosios erdvės sutvarkymas Mažosios Lietuvos gatvėje, Saugose“ įgyvendinimo klausimais.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „LT konsultacijos“, įmonės kodas 302980983

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina – 18 800,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subrangovai nepasitelkiami.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:Šilutės miesto centro detaliojo plano parengimas (pirkimo numeris 146896).

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės miesto centro detaliojo plano parengimas. Planuojama teritorija ~ 100 ha.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Archimetras“, įmonės kodas 302697526

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina be PVM – 68 970,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subrangovai nepasitelkiami.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Juknaičių kultūros namų pastato sutvarkymo darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: darbai, būtini pastato sutvarkymo darbams užbaigti.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Statybų valdymo sprendimai“, įmonės kodas 177408421.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM – 206 436,09 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 40,32 proc. (vidaus elektros tinklų, žaibosaugos darbai).

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: renginio ,,Šilutės šventės kodas – upė 2014“ organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. renginio ,,Šilutės šventės kodas – upė 2014“ organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ ,,Meno kodas“, įmonės kodas 302336020.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): bendra sąlyginė sutarties kaina –54 500,00 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Žaliųjų plotų priežiūros technikos pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: žaliųjų plotų priežiūros technikos pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Žaliųjų plotų priežiūros technikos pirkimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: J.Mikučio įmonė, įmonės kodas 177245287.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 45 192,00 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Šilutės rajono savivaldybės, Švėkšnos seniūnijos, Švėkšnos miestelio Vilkėno ir Žalgirio gatvių rekonstravimo techninio projekto parengimas (A laida).

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tiltų ekspertų centras“, įmonės kodas 226148570.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 83 974,00 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Konsultavimo projekto ,,Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje“ įgyvendinimo klausimais paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Projekto įgyvendinimo konsultavimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Konsultavimo projekto ,,Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje“ įgyvendinimo klausimais paslaugos

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Efektyvūs projektai“,302628252

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 133 000,00 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Projekto ,,Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje“ baldų pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: baldų pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Projekto ,,Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje“ baldų pirkimas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Valstybės įmonė prie Alytaus pataisos namų,149979142

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 124 322,66 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Pėsčiųjų ir dviračių tilto per Šyšos upę Šilutės mieste, jungiančio Pylimo g. su Šilutės miesto parku, nauja statyba.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pėsčiųjų ir dviračių tilto per Šyšos upę Šilutės mieste, jungiančio Pylimo g. su Šilutės miesto parku, nauja statyba.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Pėsčiųjų ir dviračių tilto per Šyšos upę Šilutės mieste, jungiančio Pylimo g. su Šilutės miesto parku, nauja statyba.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kavesta“, įm.k. 177388310.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 395065,00 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Vainuto kultūros namų šildymo sistemos atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius .

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Vainuto kultūros namų šildymo sistemos atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius .

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Vainuto kultūros namų šildymo sistemos atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius .

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Jomantė“, įm.k. 177216435.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 332690,00 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Šilutės kultūros ir pramogų centro, Lietuvininkų g. 6, stogo ir vidaus nuotekų kanalizacijos remonto darbų.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Statybų valdymo sprendimai“, įmonės kodas 177408421.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 36 486,06 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:  įvertinus pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  vaikų darželio įrengimas Vainuto vidurinėje mokykloje.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Statybų valdymo sprendimai“, įmonės kodas 177408421.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 143 788,04 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:  įvertinus pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga paprastojo remonto darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kavesta“, įmonės kodas 177388310.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 600 000 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:  įvertinus pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Šilutės mieste, Eglių gatvėje, prie pastato Nr. 4, kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Šilutės mieste, Eglių gatvėje, prie pastato Nr. 4, kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 125 353,33 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:  įvertinus pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: Subrangovai projektavimo darbams.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono Rusnės, Usėnų, Šilutės, Kintų seniūnijų šaligatvių kapitalinio remonto ir projektavimo darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: šaligatvių kapitalinio remonto ir projektavimo darbai.

Pirkimas skirstomas į 6 dalis:

1 dalis – Šilutės miesto Taikos gatvės kairės pusės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

2 dalis – V.Kudirkos gatvės dešinės pusės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

3 dalis - Rusnės mstl. Neringos gatvės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

4 dalis - Kintų mstl. Kuršių g dešinės pusės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

5 dalis - Usėnų seniūnijos Nemuno gatvės dešinės pusės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

6 dalis - Šilutės miesto Pievų g. šaligatvio įrengimo ir projektavimo darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1 dalis – Šilutės miesto Taikos gatvės kairės pusės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 171 333,00 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 7 proc. (projektavimo darbai).

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 2 dalis – V.Kudirkos gatvės dešinės pusės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 81 771,00 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 7 proc. (projektavimo darbai).

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 3 dalis - Rusnės mstl. Neringos gatvės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 113 687,99 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 7 proc. (projektavimo darbai).

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 4 dalis - Kintų mstl. Kuršių g dešinės pusės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 65 976,00 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 7 proc. (projektavimo darbai).

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 5 dalis - Usėnų seniūnijos Nemuno gatvės dešinės pusės šaligatvio kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 77 792,00 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 7 proc. (projektavimo darbai).

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 6 dalis - Šilutės miesto Pievų g. šaligatvio įrengimo ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 71 841,00 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 7 proc. (projektavimo darbai).

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Saugų vaikų  globos namų šildymo sistemos atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius .

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Saugų vaikų globos namų šildymo sistemos atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius .

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Saugų vaikų namų šildymo sistemos atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius .

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Avižeda“, įm.k. 177418725.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 562 045,00 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto darbai.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 600 000,00 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:  įvertinus pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, laikymo ir priežiūros, eutanazijos bei utilizavimo Šilutės rajono savivaldybėje paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, laikymo ir priežiūros, eutanazijos bei utilizavimo Šilutės rajono savivaldybėje paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, laikymo ir priežiūros, eutanazijos bei utilizavimo Šilutės rajono savivaldybėje paslaugos.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Nuaras“, įm.k. 134051084.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sąlyginė metinė sutarties kaina su PVM - 30 000,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Ūkinių prekių pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: ūkinių prekių pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Ūkinių prekių pirkimas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės INFO-TEC“, įm.k. 177205563.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sąlyginė metinė sutarties kaina su PVM - 30 000,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Apšvietimo įrengimo darbai Pergalės a., Žemaičių Naumiesčio mstl., prie rajoninio kelio Nr. 4208.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: :  Apšvietimo įrengimo darbai Pergalės a., Žemaičių Naumiesčio mstl., prie rajoninio kelio Nr. 4208.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. :  Apšvietimo įrengimo darbai Pergalės a., Žemaičių Naumiesčio mstl., prie rajoninio kelio Nr. 4208.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Įtampa“, įm.k. 177010129..

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 179 063,06 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugų pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugų pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugų pirkimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: A.Knapkio įmonė, įm.k. 177200630.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sąlyginė metinė sutarties kaina su PVM - 30 000,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės seniūnijos, Macikų km.,H.Zudermano g. (Nr.1V22) kapitalinis remontas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės seniūnijos, Macikų km.,H.Zudermano g. (Nr.1V22) kapitalinis remontas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės seniūnijos, Macikų km.,H.Zudermano g. (Nr.1V22) kapitalinis remontas..

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės automobilių keliai“, įm.k.177003120.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM – 548 171,11 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: techninio projekto parengimas, kadastrinės ir geodezinės bylos parengimas.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Ilgalaikė paskola.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Ilgalaikė paskola.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Ilgalaikė paskola.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB Šiaulių bankas, įm.k.112025254

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 410 777,78 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Pakeliamų garažo vartų pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pakeliamų garažo vartų pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Pakeliamų garažo vartų pirkimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Dextera“, įm.k. 134665673.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM – 32 113,95 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės gatvių kapitalinio remonto ir projektavimo darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: gatvių remonto ir projektavimo darbai.

Pirkimas skirstomas į 8 dalis:

1 dalis – Šilutės miesto Kęstučio gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

2 dalis – Šilutės miesto Cintjoniškių gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

3 dalis - Švėkšnos miestelio Nemuno gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

4 dalis - Švėkšnos miestelio Pievų gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

5 dalis - Vainuto seniūnijos Bikavėnų kaimo Alksnių gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

6 dalis - Vainuto seniūnijos Bikavėnų kaimo Kranto gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

7 dalis - Gardamo miestelio Sodų gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai;

8 dalis - Juknaičių kaimo Kaštonų gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1 dalis – Šilutės miesto Kęstučio gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 197 600,00 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 4,8 proc.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 2 dalis – Šilutės miesto Cintjoniškių gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 383 898,06 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 4,8 proc.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 3 dalis - Švėkšnos miestelio Nemuno gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 95 766,46 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 4,8 proc.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 4 dalis - Švėkšnos miestelio Pievų gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 237 965,73 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 4,8 proc.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 5 dalis - Vainuto seniūnijos Bikavėnų kaimo Alksnių gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 68 900,45 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 4,8 proc.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 6 dalis - Vainuto seniūnijos Bikavėnų kaimo Kranto gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 155 361,17 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 4,8 proc.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 7 dalis - Gardamo miestelio Sodų gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 144 857,54 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 4,8 proc.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 8 dalis - Juknaičių kaimo Kaštonų gatvės kapitalinio remonto ir projektavimo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 95 297,31 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 4,8 proc.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės senelių globos namų, esančių Taikos g. 12, Šilutėje, paprastojo remonto papildomi darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: papildomi remonto darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Gargždų rangos darbai“, įm.k.163713181.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM – 111 455,83 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: signalizacijos įrengimui (16,37% visų darbų)

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso ir teritorijos sutvarkymo bei pritaikymo viešiems turizmo poreikiams baigiamųjų darbų pagal rangos sutartį techninės priežiūros paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: techninė priežiūra

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kelvista“, įm.k.124931168.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM – 15 000,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Juknaičiuose, pagrindinės nuotekų siurblinės ir nuotekų valyklos rekonstrukcija Juknaičiuose – statybos darbų techninės priežiūros paslaugos, pirkimo Nr. 151876.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: techninė priežiūra

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Sweco Lietuva“, įm.k.301135783.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM – 20 473,20 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Renginio ,,Žuvienės virimo čempionatas-2014“ organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas Renginio  organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Marijus Budraitis

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina be PVM – 44 300,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės r.sav. Žemaičių krašto etnokultūros centro šildymo sistemos atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas šildymo sistemos atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Jomantė“,įmonės kodas 177216435

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM – 182 300,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Saugų J. Mikšo pagrindinės mokyklos šildymo sistemos atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas šildymo sistemos atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Jomantė“,įmonės kodas 177216435

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM – 209 700,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Katyčių pagrindinės mokyklos šildymo sistemos atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas šildymo sistemos atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Jomantė“,įmonės kodas 177216435

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM – 203 400,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: projekto "Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje" rangos darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės polderiai“, įm.k.177002890

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 4 848 492,92 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 3,6%

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų ir žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų parengimas .

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: kadastrinių matavimų bylų parengimas .

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Geodezijos linija“, įm.k.302641399

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 34 509,20 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto lietaus nuotekų tinklų ir šulinių kadastro duomenų bylų parengimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: kadastro duomenų bylų parengimas .

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Nemuno deltos projektai“, įm.k177282271

. III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 13 310,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso ir teritorijos sutvarkymo bei pritaikymo viešiems turizmo poreikiams papildomi rangos darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: papildomi darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Konsolė“, įm.k.140582050.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM – 958 081,09 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono melioracijos statinių avarinio remonto darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: melioracijos statinių avarinio remonto darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės rajono Šilutės sen. (buv. T. Ū. T.) mel. pr. sodo bendrijos „Aušra“  rekonstrukcija sistemos Nr. 5 rinktuvo ,,a“ avarinis remontas. 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM –  17 936,97Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2. Šilutės rajono Šilutės sen. (buv. T. Ū. T. ) mel. pr. Nr. 2, 3, 10 rekonstrukcija (Sausgalvių V dalis) sistemos Nr. 46 rinktuvo ,,a“ avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM –  10 366,17Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3. Šilutės rajono Usėnų sen. (buv. Usėnų v. ū. ) mel. pr. Nr. 11 sistemos Nr. 42 rinktuvo ,,a“ avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM –  12 913,01 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 4. Šilutės rajono Saugų sen. (buv. Vilkyčių t. ū.) mel. pr. Nr. 3, 5, 9 rekonstrukcija sistemos Nr. 12 rinktuvų ,,a“ ir ,,e“ remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įm.k.177002890

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM –  39 806,87 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 5. Šilutės rajono Saugų sen. (buv. Vilkyčių t. ū.) mel. pr. Nr. 5 sistemos Nr. 38 rinktuvo ,,b“ avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įm.k.177002890

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM –  28 591,73 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 6. Šilutės rajono Gardamo sen. (buv. ,,Aušros kol.) mel. pr. ploto Nr. 3 sistemos Nr. 14 rinktuvo ,,a“ avarinis remontas. 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įm.k.177002890

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM –  20 477,05 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 7. Šilutės rajono Šilutės sen. (buv. Jonaičių v. ū.) mel. projekto Nr. 12 pralaidos ant melioracijos griovio Jovainis pk. 1+60 avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM –  17 100,93 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 8. Šilutės rajono Ž. Naumiesčio sen. (buv. Ž. Naumiesčio daržininkystės ūkio) mel. projekto Nr. 9 pralaidos ant melioracijos griovio Rimžė pk. 2+20  avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM –  29 832,39 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 9. Šilutės rajono Švėkšnos sen. (buv. Švėkšnos v. ū.) mel. projekto Nr. 6 pralaidos ant melioracijos griovio Š-4-2 pk. 0+70 avarinis remontas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Stamela“, įm.k.177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM –  21 730,91 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Apšvietimo įrengimas Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono Beržų ir Santaros g.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: apšvietimo įrengimo darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Įtampa“, įm.k.177010129.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM – 72 832,32 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės Vydūno gimnazijos pastato, esančio Atgimimo al. 3, Šilutėje, rekonstravimas, sporto salės pastato nauja statyba su sklypo sutvarkymu.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: statybos darbai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Hidrostatyba“, įm.k.163281914.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM – 6 400 333,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto darbų (papildomų įkainių) pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: papildomi rangos darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 50 000,00 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:  įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto integruotos teritorijos vystymo 2014-2020 m. programos parengimas.

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Ademo grupė“, įmonės kodas 303194385.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 64 500,00 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:  įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: nekilnojamojo turto pirkimas.

2.1. Pirkimo objekto tipas: gamybinės patalpos, esančios Rusnės g. 8A, Šilutėje.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kintai“, įmonės kodas 177155847.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 248 000,00 Lt.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:  įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: nekilnojamojo turto nuoma.

2.1. Pirkimo objekto tipas: pastatas – mokykla, esantys Atgimimo al. 5 ir 5A, Šilutėje.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Dydis“, įmonės kodas 302877093.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 49 900,00 Lt.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:  įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto Vydūno gimnazijos sporto salės techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,TAEM URBANISTAI“, įmonės kodas 126163297.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 32 972,50 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:  įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų prieplaukoje“ gembinio krano-telferio su įrengimu pirkimas.

  2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kransveris“, įmonės kodas 302599690.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 49 368,00 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:  įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: 2014 metų finansinių ataskaitų rikinių audito paslaugos pirkimas.

  2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Audito tikslas“, įmonės kodas 177319474

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 24 990,00 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:  įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato sutvarkymo – atnaujinimo (modernizavimo) (papildomų įkainių pirkimas).

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: papildomi rangos darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela“, įmonės kodas 17720323.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 13 305,00 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglies pirkimas švietimo įstaigoms

  2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės agrochemija“, įmonės kodas 177003273.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 293 267,70 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Kompiuterinės įrangos ir reikmenų pirkimas.

  2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Blue Bridge Bond“, įmonės kodas 301489547.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 70 861,20Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Ilgalaikė paskola

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 1 1350 600 Lt paskola

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):  1. Ilgalaikė paskola.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB Šiaulių bankas, įm.k.112025254.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 144 433, 60  Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus dalyvio  pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-33-011 „Galimybių studijų Šilutės rajono savivaldybėje parengimas“ galimybių studijų parengimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Galimybių studijų parengimas. Pirkimas skirstomas į 4 dalis: 1 dalis – galimybių studijos „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“ parengimas; 2 dalis – galimybių studijos „Žemės ūkio optimizavimas Šilutės rajono savivaldybėje“ parengimas; 3 dalis – galimybių studijos „Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo galimybės“ parengimas; 4 dalis – galimybių studijos „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas“ parengimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1 dalis – galimybių studijos „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“ parengimas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Eurointegracijos projektai“, 142122047

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 29 040,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 2 dalis – galimybių studijos „Žemės ūkio optimizavimas Šilutės rajono savivaldybėje“ parengimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Nacionalinių projektų rengimas“, 300898594

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 33 880,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3 dalis – galimybių studijos „Šilutės rajono savivaldybės sporto infrastruktūros plėtra ir jaunimo užimtumo galimybės“ parengimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Nacionalinių projektų rengimas“, 300898594

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 29 040,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 4 dalis – galimybių studijos „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas“ parengimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Smart Continent LT“, 300144142

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 27 830,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto pėsčiųjų ir dviračių tilto per Šyšos upę, jungiančio Pylimo gatvę su Šilutės miesto istoriniu parku, apšvietimo įrengimo darbai.

  2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Įtampa“, įmonės kodas 177010129.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 44 037,09Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto Šyšos upės istorinės taršos šaltinio pašalinimas.

  2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Pirkimo dalis Nr. 1 „Šilutės miesto Šyšos upės istorinės taršos šaltinio pašalinimas“

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įmonės kodas177002890.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM26 474,52 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Gatvių apšvietimo įrengimas

  2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Pirkimo dalis Nr. 1 „Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono Naujakurių gatvės apšvietimo įrengimas“

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Įtampa“, įmonės kodas177010129.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM123194,94 Lt (su PVM).

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Pirkimo dalis Nr. 2 „Vainuto seniūnijos Gorainių kaimo Šaltinio, Tujų, Miško, Bajorkaimio, Vilties, Alksnių ir Lauko gatvių apšvietimo įrengimas“

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Įtampa“, įmonės kodas177010129.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM 57 177,34 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio buto, esančio Vytauto g. 39-42, Žemaičių Naumiestyje, remonto  darbai.

  2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Domaksa“, įmonės kodas 177414851.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 19 618,84Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto Nr. VP3-2.4-SADM-03-V-01-027 „Šilutės senelių globos namų modernizavimas“ socialinių paslaugų teikimui reikalingos slaugos įrangos pirkimas. 

  2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Slaugivita“, įmonės kodas 145440368.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM) – 19 501,04 Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės sporto mokyklos, esančios Gluosnių g. 13A, Šilutėje, sanitarinės paskirties patalpų paprastasis remontas. 

  2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Tima“, įmonės kodas 177016534.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM) – 106 001,00 Lt su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 28 proc.

 

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto ,,Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų prieplaukoje” konteinerių sandėliavimui ir techninėms patalpoms pirkimas.

  2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 211 024,00 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės sporto mokyklos, esančios Gluosnių g. 13A, Šilutėje, sanitarinės paskirties patalpų paprastasis remontas.

  2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Tima“, įmonės kodas 177016534.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 106 001,00 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 28 proc.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Iždo apskaitos programos „Biudžetas“ ir internetinės programos „FinNet“ metinė priežiūra

  2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Eksitonas bussines solutions“, įmonės kodas 148185467.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 38 332,80 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vietos projekto „Vilkyčių kultūros namų pastato sutvarkymas“ kapitalinio remonto darbai.

  2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 594 605,92 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto ,,Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje” scenos užuolaidos.

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Enijona“, įmonės kodas 302716243.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 29 175,52 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:  įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto ,,Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje”žaliuzės ir roletai.

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Domus Lumina“, įmonės kodas 301105637.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 3 567,00 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:  įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto ,,Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje” sporto įranga.

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Geima“, įmonės kodas 302681059.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 20 700,68 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:  įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto ,,Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje” muzikos ir įgarsinimo įranga.

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Empos“, įmonės kodas 302897021.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 43 486,17 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:  įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto ,,Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje” baldų pirkimas.

2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kėdžių studija“, įmonės kodas 301674357.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 12 339,58 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:  įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -