SKELBIMAI APIE SUDARYTAS SUTARTIS

 

 

 

Perkančioji organizacija, adresas ir kontaktiniai duomenys:

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (ĮMONĖS KODAS 188723322)

DARIAUS IR GIRĖNO G. 1, LT-99133 ŠILUTĖ, TEL. (8 441) 79 266, FAKS. (8 441) 51 517

 

2012 M.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų maitinimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: numatoma maitinti apie 47 ikimokyklinės grupės vaikus

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas: Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų maitinimo paslaugos

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ ,,Kretingos maistas“

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 107772,36 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato paprastojo remonto supaparastinto projekto parengimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: pastato paprastojo remonto supaparastinto projekto parengimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „TS Projects“, įmonės kodas 300021780

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina be PVM – 16 100 Lt; sutarties kaina su PVM - 19 481 Lt.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subrangovai nepasitelkiami.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: degalai transporto priemonėms (benzinas, dyzelinas)

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Degalai Kintų seniūnijos ir Kintų ugniagesių komandos transporto priemonėms,

Degalai Švėkšnos seniūnijos ir Švėkšnos ugniagesių komandos transporto priemonėms,

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1 - Degalai Kintų seniūnijos ir Kintų ugniagesių komandos transporto priemonėms,

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kintai“, įmonės kodas 177155847

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 59 800,00 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2 - Degalai Švėkšnos seniūnijos ir Švėkšnos ugniagesių komandos transporto priemonėms,

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: V. Marcinkevičiaus įmonė, įmonės kodas 177164668

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 87 612,00 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žemės sklypų planų su tiksliais geodeziniais matavimais parengimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB korporacija ,,Matininkai“, įmonės kodas 121913439

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 82 280,00 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

1 – Šilutės seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai;

8 – Rusnės seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kavesta“, įmonės kodas 177388310

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 317 564,50 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

2 – Gardamo seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai;

7 – Usėnų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 112 124,70 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

3 – Žemaičių Naumiesčio seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

10 – Juknaičių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 143 324,50 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

4 – Katyčių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai;

9 – Saugų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela“, įmonės kodas 177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 150 954,76 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

5 – Švėkšnos seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės komunalininkas“, įmonės kodas 177215867

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 43 560,00 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

6 – Vainuto seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai;

11– Kintų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 270 000,00 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso ir teritorijos sutvarkymo bei pritaikymo viešiems turizmo poreikiams rangos darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Konsolė“, įmonės kodas 140582050

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 9 230 867,96 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 27,3 %

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės juridinių dokumentų įkėlimo į „Infolex.Dokumentai“ publikavimo ir paieškos sistemą paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Leksinova“, įmonės kodas 124430335

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 25 200,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

*  Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 118596.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Kelio ženklai Šilutės rajono seniūnijoms.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: kelių ženklai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „ZONA OPTIMA“, įmonės kodas 186077963.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 200 000,00 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono gyvenviečių (Usėnų, Katyčių, Vilkyčių, Saugų, Inkaklių, Grabupių, Pašyšių, Degučių bei teritorijų, susijusių su vandens transporto susisiekimo keliais (Nemuno delta, Kuršių mariomis)) susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiųjų planų rengimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: -

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Plentprojektas“, įmonės kodas 300715445

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 417 450,00  Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: projekto „Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso ir teritorijos sutvarkymo bei pritaikymo viešiems turizmo poreikiam“. I etapas“ techninio projekto vykdymo priežiūra

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: projekto vykdymo priežiūra

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šiltas namas“, įmonės kodas 220618020

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 49 000,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 119546.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto dviračių – pėsčiųjų takų rekonstrukcijos darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: pėsčiųjų – dviračių tako rekonstrukcija nuo Lietuvininkų g. iki Uosto g. (atkarpa A) ilgis: 545 m.; plotis: 1,6 – 4,0 m.; pėsčiųjų – dviračių tako rekonstrukcija nuo Valstiečių g. iki Tilžės g. (atkarpa B) ilgis: 379 m.; plotis: 2,0 – 2,5 m.; dviračių - pėsčiųjų takų kadastrinės bylos parengimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 429 778,18 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 121716.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: „Šilutės miesto Dariaus ir Girėno gatvės Nr. 1S94 techninio projekto parengimas“

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: projekto techninio projekto parengimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kompleksinis projektavimas ir statyba“, įmonės kodas 300149157

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 15 125,00  Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 122217.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: „Šilutės rajono rekreacinių teritorijų sanitarinių sistemų (biotualetų) nuoma“

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):

  1. Biotualeto nuoma 1 (vienai) parai su pristatymu ir aprūpinimu visomis švaros priemonėmis.
  2. Vieno biotualeto nuoma 1 (vienam) mėnesiui su 4 pagrindiniais aptarnavimais bei aprūpinimu visomis švaros priemonėmis. 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „TOI TOI LIETUVA“, įmonės kodas 110876434

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 66 000,00  Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 123261.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: „Šilutės miesto Poilsio gatvės Nr. 1S339 techninio projekto parengimas“

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: projekto techninio projekto parengimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kelprojektas“, įmonės kodas 234004210

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 5989,50  Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 123846

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Biuro įrangos priežiūra ir remontas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Biuro įrangos priežiūra ir remontas (Kompiuterių, jų išorinių įrenginių, telekomunikacijos ir kitos biuro technikos priežiūra ir remontas): kompiuterinės bei biuro technikos fizinių bei aparatinių gedimų diagnozavimas ir jų šalinimas; profilaktiniai darbai: spausdintuvų, fakso ir kopijavimo aparatų, daugiafunkcinių įrenginių profilaktika; keičiamų atsarginių dalių pakeitimas; kompiuterinių tinklų įrangos gedimų diagnostika bei remontas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Šilutės INFO-TEC", įmonės kodas 177205563

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 120000,00 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 123897

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Kompiuterinės įrangos ir reikmenų pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkama Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų ir padalinių kompiuterinė įranga.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Balco Ltd", įmonės kodas 140632496

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (su PVM): 53 918,30

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 124188

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Kompiuterinės programinės įrangos pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkama Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų ir padalinių kompiuterinė programinė įranga.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "ATEA", įmonės kodas 122588443

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (su PVM): 28 132,50

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 122103

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Fiksuoto ryšio teikimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: fiksuoto ryšio teikimo paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Fiksuoto ryšio teikimo paslaugos

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB TEO LT, įmonės kodas 121215434

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (su PVM): 300000,00 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 124860

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: 10 052 tūkst. litų skolų bankams refinansavimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Refinansavimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 3338170,00 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 112312

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žmonių palaikų pervežimo atlikti teismo medicinos ir patologinės anatomijos tyrimų paslaugas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Žmonių palaikų pervežimo atlikti teismo medicinos ir patologinės anatomijos tyrimų paslaugas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Beinoro gedulo namai", įmonės kodas 169776644.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (su PVM): su PVM 29 655,00 / be PVM 24 507,00

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 128896

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Programinės įrangos EKO.ATRIS priežiūros, konsultacijų ir plėtros paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Konsultacijų dėl programinės įrangos teikimas, programinės įrangos priežiūra, pakeitimas, atnaujinimas ir administravimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Algoritmų sistemos", įmonės kodas 125774645.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (su PVM): 30 000 Lt (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 127312

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Šilutės rajono savivaldybės Kintų Vydūno kultūros centro pastato, esančio Kintų seniūnijos Kintų miestelyje rekonstrukcija – materialinės bazės modernizavimas“ baldų pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Numatoma įsigyti baldus projekto „Šilutės rajono savivaldybės Kintų Vydūno kultūros centro pastato, esančio Kintų seniūnijos Kintų miestelyje rekonstrukcija – materialinės bazės modernizavimas“ įgyvendinimui.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: Prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: IĮ "Rodana", įmonės kodas 277171090

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (su PVM): 57 996,51 Lt (su PVM)

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 124627

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų ir mokinių maitinimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: maitinimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Rusnės specialioji mokykla

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ ,,Kretingos maistas", įmonės kodas 164687871

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 405825,00

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2. Švėkšnos specialioji mokykla

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ ,,Kretingos maistas", įmonės kodas 164687871

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 724953,75

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3. Šilutės M. Jankaus pagrindinė mokykla

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ ,,Kretingos maistas", įmonės kodas 164687871

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 639082,50

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 4. Žibų pradinė mokykla ir Grabupių skyrius

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ ,,Kretingos maistas", įmonės kodas 164687871

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 293904,00

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 5. Traksėdžių pagrindinė mokykla

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ ,,Kretingos maistas", įmonės kodas 164687871

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 320244,00

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 6. Rusnės pagrindinė mokykla

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ ,,Kretingos maistas", įmonės kodas 164687871

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 307875,00

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 124028

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2015 - 2024 metams parengimo paslauga.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2015 - 2024 metams parengimo paslauga.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2015 - 2024 metams parengimo paslauga

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Ekonominės konsultacijos ir tyrimai"

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 75000,00

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 129230

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglies pirkimas Šilutės rajono seniūnijoms

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: akmens anglis Šilutės rajono seniūnijoms

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilža“, įmonės kodas 110385143

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina su PVM – 40372,86 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subrangovai nepasitelkiami.

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 128711

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglies pirkimas švietimo įstaigoms

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Akmens anglis Kintų vidurinės mokyklos Sakūčių skyriui

Akmens anglis Saugų Jurgio Mikšo pagrindinei mokyklai

Akmens anglis Saugų vaikų darželiui

Akmens anglis Vainuto vidurinei mokyklai

Akmens anglis Katyčių pagrindinei mokyklai

Akmens anglis Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Degučių skyriui

Akmens anglis Gardamo pagrindinei mokyklai

Akmens anglis Šilutės Žibų pradinės mokyklos Grabupių skyriui

Akmens anglis Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio Šylių skyriui

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. Akmens anglis Kintų vidurinės mokyklos Sakūčių skyriui;

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilža“, įmonės kodas 110385143;

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 1506,45 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2. Akmens anglis Saugų Jurgio Mikšo pagrindinei mokyklai;

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilža“, įmonės kodas 110385143;

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 90387,00 Lt su PVM;

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3. Akmens anglis Saugų vaikų darželiui;

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilža“, įmonės kodas 110385143;

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 24103,20 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 4. Akmens anglis Vainuto vidurinei mokyklai;

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės agrochemija“, įmonės kodas 177003273;

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 73071,90 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 5. Akmens anglis Katyčių pagrindinei mokyklai.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilža“, įmonės kodas 110385143;

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 66283,80 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 6. Akmens anglis Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Degučių skyriui;

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilža“, įmonės kodas 110385143;

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 18077,40 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 7. Akmens anglis Gardamo pagrindinei mokyklai;

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilža“, įmonės kodas 110385143;

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 6628,38 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 8. Akmens anglis Šilutės Žibų pradinės mokyklos Grabupių skyriui;

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilža“, įmonės kodas 110385143;

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 1807,74 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 9. Akmens anglis Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio Šylių skyriui;

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilža“, įmonės kodas 110385143;

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 21090,30 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 128642

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Statinių ekspertizės paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Gyvenamojo namo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šlažų k., ir gyvenamojo namo, esančio Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Sugintų k., ekspertizės paslauga.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Statinių ekspertizės paslaugos.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Pastatų konstrukcijos", įmonės kodas 144561299.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 2 057,00 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 128840

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto komunalinio ūkio aptarnavimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 1. Gatvių apšvietimo tinklų eksploatacija. 2. Sanitarinis miesto valymas ir žalių plotų priežiūra. 3. Kapinių priežiūra. 4. Gatvių, šaligatvių, eismo reguliavimo priemonių priežiūra ir remontas. 5. Lietaus kanalizacijos tinklų priežiūra ir remontas. 6. Miesto puošimas ir kiti darbai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės komunalininkas“, įmonės kodas 177215867

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 6600000 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 128416

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra žiemos laikotarpiu

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra žiemos laikotarpiu

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Sniego valymas Šilutės seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir sniego išvežimas iš Šilutės miesto

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šulutės komunalininkas", įmonės kodas 177215867

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 963060,00

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2. Sniego valymas Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai", įmonės kodas 177003120

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 126160,80

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3. Sniego valymas Vainuto seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės polderiai", įmonės kodas 177002890

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 174348,00

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 4. Sniego valymas Juknaičių seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai", įmonės kodas 177003120

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 141844,80

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 5. Sniego valymas Usėnų seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima", įmonės kodas 177016534

III.3.  Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 126916,80

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 6. Sniego valymas Katyčių seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela", įmonės kodas 177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 139495,50

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 7. Sniego valymas Švėkšnos seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai", įmonės kodas 177003120

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 180598,80

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 8. Sniego valymas Gardamo seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima", įmonės kodas 177016534

III.3.  Bendra galutinė  sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 143935,80

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 9. Sniego valymas Saugų seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela", įmonės kodas 177220323

III.3. Bendra galutinė  sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 165835,50

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 10. Sniego valymas Kintų seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės polderiai", įmonės kodas 177002890

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 153538,50

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 11. Sniego valymas Rusnės seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kavesta", įmonės kodas 177388310

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 136425,00

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 128816

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

1 – Šilutės seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai;

8 – Rusnės seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kavesta“, įmonės kodas 177388310

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 924 742,50 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

2 – Gardamo seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai;

7 – Usėnų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 348 459,00 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

3 – Žemaičių Naumiesčio seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

10 – Juknaičių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 532 884,00 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

4 – Katyčių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai;

9 – Saugų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela“, įmonės kodas 177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 438 504,00 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

5 – Švėkšnos seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės komunalininkas“, įmonės kodas 177215867

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 148 017,00 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

6 – Vainuto seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai;

11– Kintų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 778 694,91 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

2013 M.

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 129518

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žemaičių Naumiesčio muziejaus rekonstravimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Žemaičių Naumiesčio muziejaus fasado ir aplinkos sutvarkymo darbai ir lifto įrengimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Konsolė“, įmonės kodas 140582050

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 149 412,70 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 132019

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: projekto ,,Šilutės laikino gyvenimo namų statyba“ baldų pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: baldų pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Faktumas“, įmonės kodas 302254662

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 53 900,66 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 130795

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės senelių globos namų, esančių Taikos g. 12, Šilutėje, paprastojo remonto darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: paprastojo remonto darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma).

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Gargždų rangos darbai“, įmonės kodas 163713181

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 600 765,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus.

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 131983

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: projekto ,,Šilutės laikino gyvenimo namų statyba“ įrangos ir baldų su įmontuojama buitine technika pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: įrangos ir baldų su įmontuojama buitine technika pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stevija“, įmonės kodas 144590226

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 51 484,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 128788

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių mokymo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:  mokymo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,ID CONSULTING“, įmonės kodas 302629315

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 58 256,56 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 132046

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: šalpos ir socialinių išmokų pristatymas ir išmokėjimas Šilutės rajono savivaldybės gyventojams

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: šalpos ir socialinių išmokų pristatymo ir išmokėjimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės modemas“, įmonės kodas 277289060

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 300 000,00 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris:

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: degalai (benzinas, dyzelinas) Kintų seniūnijos ir Kintų ugniagesių komandos transporto priemonėms

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: degalų pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Potvynio zona“, įmonės kodas 177351493

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 60000,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 133906

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Švėkšnos specialiosios mokyklos pastato, esančio Vilkėnų g. I k., Švėkšnos sen., Šilutės r. savivaldybėje, paprastojo remonto darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: paprastojo remonto darbai ir viešinimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela“, įmonės kodas 177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 1515019,38 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Savivaldybės transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Savivaldybės transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: S.Pikučio individuali įmonė, įm.k. 177244185

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 240 000 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 135864

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vainuto seniūnijos bendruomenės centro pastato, esančio Galnės g. 1, Vainuto mstl., sutvarkymo darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Vainuto seniūnijos bendruomenės centro pastato, esančio Galnės g. 1, Vainuto mstl., sutvarkymo darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela“, įmonės kodas 177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 229 422,39 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 133905

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato paprastojo remonto darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkami pastato dalies, kurio unikalus Nr. 4400-2127-6140:1741, paprastojo remonto darbai (objekto pavadinimas „Butas/Patalpa – Savarankiško gyvenimo namų patalpos“, bendras plotas – 892,73 kv. m.), o remontuojama pastato dalis yra sudėtinė pastato, kurio unikalus Nr. 8898-9007-1012, dalis (objekto pavadinimas ”Pastatas – Savarankiško gyvenimo namai su butais“, bendras plotas – 2.348,84 kv. m, pastate suformuota 18 atskirų nekilnojamojo turto vienetų.)

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Žibai“, įmonės kodas 177087499

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 958 512,22 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 136192

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: techninės projektinės dokumentacijos parengimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: techninės projektinės dokumentacijos parengimo paslaugos Savivaldybės nuosavybes teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymui

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: fizinis asmuo – Regina Kolakauskienė

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 14 400,00 Lt be PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 136528

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto, Naujakurių mikrorajono, Kuršių gatvės techninio projekto parengimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės miesto, Naujakurių mikrorajono, Kuršių gatvės techninio projekto parengimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kelprojektas“, įmonės kodas 234004210

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 7 260,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 136231

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: skolų bankams refinansavimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: skolų bankams refinansavimas

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. 1607132 Lt skolų bankams refinansavimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 212996,00 Lt su PVM

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2. 5441188 Lt skolų bankams refinansavimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 1086086,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 138480

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės H.Šojaus dvaro pastatų komplekso – rūmų, tarnų namo, tvarto (arklidė ir karvidė) bei teritorijos dalies sutvarkymo ir pritaikymo viešiesiems turizmo poreikiams techninio projekto keitimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: techninio projekto keitimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šiltas namas“, įmonės kodas 220618020

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 56 870,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 135027

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų prieplaukoje“ rangos darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: rangos darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 1 627 269,93 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 137227

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono gyvenviečių lietaus nuotekų tinklų ir šulinių kadastro duomenų bylų parengimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: kadastro paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Eurometras“, įmonės kodas 170550172.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 15 851,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 139134

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės pirmosios gimnazijos pastato dalies vidaus remonto darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: rangos darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Žibai“, įmonės kodas 177087499..

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 87 826,53 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 138710

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Rusnės mstl. Pakalnės upės prieplaukos projekto atnaujinimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: atnaujinti Rusnės mstl. upės mažųjų laivų ir valčių prieplaukos įrengimo projektinę dokumentaciją (išleisti naują projekto laidą).

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Hidrosfera“, įmonės kodas 110470031.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 36 300,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 136858

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono Gardamo gyvenvietės susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: specialiojo plano parengimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „PLENTPROJEKTAS“, įmonės kodas 300715445.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 25 000,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 140974

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono polderių sistemų eksploatacijos, priežiūros ir remonto darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: polderių eksploatacijos darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 2 746 700,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 140759

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Kompiuterinės technikos bei programinės ir tinklo įrangos pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Kompiuterinės technikos bei programinės ir tinklo įrangos pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės INFO-TEC“, įmonės kodas 177205563.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 25 078,46 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 140483

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje“ kompiuterinės technikos pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Kompiuterinės technikos pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „BALCO LTD“, įmonės kodas 140632496.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 72 053,08 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 140484

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje“ baldų pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Baldų pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Faktumas“, įmonės kodas 302254662.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 97 473,97 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 138643

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo projektas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo projektas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Urbanistika“, įmonės kodas 122206363.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 128 800,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės pirmosios gimnazijos pastato dalies vidaus remonto papildomi darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: remonto darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Žibai“, įmonės kodas 177087499.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 3356,18 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 137678

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto vandens turizmo ir Šilutės miesto neužstatytų teritorijų kraštovaizdžio formavimo  specialiųjų planų rengimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: specialiųjų planų parengimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Urbanistika“, įmonės kodas 122206363.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 77 198,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 143211

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Šilutės senelių globos namų modernizavimas“ socialinių paslaugų teikimui reikalinga įranga.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Projekto „Šilutės senelių globos namų modernizavimas“ socialinių paslaugų teikimui reikalinga įranga.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Abiejoms pirkimo dalims (t.y. pirkimo dalis Nr. 1 ir pirkimo dalis Nr.2)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Slaugivita“, įmonės kodas 145440368.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): Pirkimo dalis Nr. 1 – 85902,50 Lt (su PVM); Pirkimo dalis Nr. 2 – 6348,41 Lt (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 141741

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių mokymo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių mokymo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių mokymo paslaugos

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Eurointegracijos projektai", įmonės kodas 142122047

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 155971,92 Lt

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 139197

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Juknaičiuose, pagrindinės nuotekų siurblinės ir nuotekų valyklos rekonstrukcija Juknaičiuose

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 1.  Darbai, kurie bus atliekami pagal FIDIC „Raudonosios knygos“ sąlygas:

1.1.                       vandentiekio tinklų statyba Juknaičiuose – apie 1684m, su darbo projekto parengimu;

1.2.                       savitakinių nuotekų tinklų statyba Juknaičiuose - apie 4643m, su darbo projekto parengimu;

1.3.                       slėginių nuotekų tinklų statyba Juknaičiuose – apie 513m, su darbo projekto parengimu;

1.4.                       naujų požeminių modulinių siurblinių statyba Juknaičiuose – 3vnt., su darbo projekto parengimu ir prijungimu prie elektros tinklų.

2.                          Darbai, kurie bus atliekami pagal FIDIC „Geltonos knygos“ sąlygas:

2.1.                       esamos pagrindinės Juknaičių nuotekų siurblinės rekonstrukcija (projektavimas, statybos darbai, projekto vykdymo priežiūra, naujo elektros įvado įrengimas);

2.2.                       Juknaičių nuotekų valyklos rekonstrukcija (projektavimas, statybos darbai, projekto vykdymo priežiūra, naujos kabelinės įvadinės elektros linijos įrengimas (apie 350m)). Projektinis nuotekų valyklos pajėgumas 1575GE; vidutinis paros debitas 225 m3/d; didžiausias paros debitas 550 m3/h).

2.3.                       reikalingi archeologiniai tyrimai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Juknaičiuose, pagrindinės nuotekų siurblinės ir nuotekų valyklos rekonstrukcija Juknaičiuose

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela", įmonės kodas 177220323

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 7710664,50 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 1269967,60 Lt

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 141237

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vietos projekto „Vilkyčių kultūros namų pastato sutvarkymas“ projekto parengimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Parengti pastato paprastojo remonto projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Vietos projekto „Vilkyčių kultūros namų pastato sutvarkymas“ projekto parengimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Projektų rengimo biuras“, įmonės kodas 302494928

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 26700,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 143878

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Automobiliniai degalai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: automobiliniai degalai (benzinas A-95, dyzelinas)

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,LUKOIL BALTIJA“, įmonės kodas 110441713

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 588 925,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 144888

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Kompiuterinės technikos su programine įranga pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: kompiuterinė technika su programine įranga

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės INFO-TEC“, įmonės kodas 177205563

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 7223,70 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 144216

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Sinagogos pastato, esančio Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio mstl., Sodų g.5 ekspertizės paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: statinio ekspertizė

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Ekspertika“, įmonės kodas 135840360

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 3388,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 143427

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Tarnybinių lengvųjų automobilių nuoma

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Tarnybinių lengvųjų automobilių nuoma

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Antra pirkimo dalis. Vienas lengvasis automobilis; Trečia pirkimo dalis. Trys lengvieji automobiliai. 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "ALD Automotive", įmonės kodas 300156575

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais(litais arba kita valiuta) (su/be PVM): Pirkimo dalis Nr. 2. bendra pasiūlymo kaina - 47030,40 lt (su PVM); pirkimo dalis Nr. 3 bendra pasiūlymo kaina - 172 735,20 Lt (su PVM).

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 143988

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Transporto priemonės projektui „Dienos socialinė globa ir slauga namuose“.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: du vienatūriai automobiliai, skirti mobilioms komandoms integraliai pagalbai teikti.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Hokla", įmonės kodas 110644539

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais(litais arba kita valiuta): 80 400,00 (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 145838

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Techninės projektinės dokumentacijos parengimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: projektavimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Regina Kolakauskienė

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 900,00 Lt be PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 146182

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Programinės įrangos EKO.ATRIS priežiūros, konsultacijų ir plėtros paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Programinės įrangos EKO.ATRIS priežiūros, konsultacijų ir plėtros paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Algoritmų sistemos“, įmonės kodas 125774645

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): Preliminari 60 000 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 144264

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglies ir pjuvenų briketų pirkimas švietimo įstaigoms.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Pirma pirkimo dalis - Akmens anglis švietimo įstaigoms;

Antra pirkimo dalis - Pjuvenų briketai švietimo įstaigoms.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Pirma pirkimo dalis – Akmens anglis švietimo įstaigoms.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės agrochemija“, įmonės kodas 177003273.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 220050,60 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Antra pirkimo dalis – Pjuvenų briketai švietimo įstaigoms.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,West production group“, įmonės kodas 303013372.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 93170,00 Lt su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 145352

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: projekto ,,Tradicinių amatų centro įkūrimas Švėkšnoje“ baldų pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: baldai Švėkšnos tradicinių amatų centrui: vadovo kabinetas (administracinės patalpos): 1) darbo stalas 2 žmonėms su stalčių blokais - 1 vnt., 2) vadovo kėdė - 1 vnt., 3) kėdė - 4 vnt., 4) dokumentų spinta - 1 vnt., 5) spinta drabužinė - 1 vnt.; kitos patalpos: 6) darbo stalas - 21 vnt., 7) kėdė - 45 vnt., 8) spinta medžiagoms ir priemonėms - 3 vnt., 9) spintelių komplektas - 1 kompl., 10) kėdė auditorinė - 50 vnt., 11) kėdė - 50 vnt., 12) stalas - 5 vnt., 13) vitrina - 2 vnt., 14) vitrina - 1 vnt., 15) kilnojamas stendas - 5 vnt., 16) mobili lenta-stovas - 1 vnt., 17) molbertas (ekspozicinis) - 8 vnt., 18) sulankstomos kėdės - 50 vnt.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kėdžių studija“, įmonės kodas 301674357.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 41708,36 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto Šyšos upės istorinės taršos šaltinio pašalinimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės miesto Šyšos upės istorinės taršos šaltinio pašalinimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 26 474,52 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Gatvių apšvietimo įrengimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Gatvių apšvietimo įrengimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Pirkimo dalis Nr. 1 „Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono Naujakurių gatvės apšvietimo įrengimas“

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Įtampa“, įmonės kodas177010129

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 123194,94  Lt su PVM.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Pirkimo dalis Nr. 2 „Vainuto seniūnijos Gorainių kaimo Šaltinio, Tujų, Miško, Bajorkaimio, Vilties, Alksnių ir Lauko gatvių apšvietimo įrengimas“.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Įtampa“, įmonės kodas177010129

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 57 177,34 Lt su PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -