Skelbimai apie nustatytus laimėtojus ir ketinimus sudaryti sutartis

 

 

Perkančioji organizacija, adresas ir kontaktiniai duomenys:

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (ĮMONĖS KODAS 188723322)

DARIAUS IR GIRĖNO G. 1, LT-99133 ŠILUTĖ, TEL. (8 441) 79 266, FAKS. (8 441) 51 517

 

 

2012 m.

 

* II. PIRKIMO OBJEKTAS

II.1. Pirkimo pavadinimas: Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų maitinimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: numatoma maitinti apie 47 ikimokyklinės grupės vaikus

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

II.2.2. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl. CPV): 55523100-3

II.3. Numatoma bendra galutinė sutarties(-čių) vertė ir PVM tarifas (%): apie 57 000 Lt su PVM 21%

III. PIRKIMO BŪDAS:

IV. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

IV.1. Numatomos sudaryti sutarties numeris: -

IV.1.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas: 1. Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų maitinimo paslaugos

IV.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas: VšĮ ,,Kretingos maistas“

IV.2.1. Adresas, pašto indeksas, telefonas(-ai), faksas, el. paštas: Palangos g. 38 b, LT-97122 Kretinga, tel./faks. (8 445) 51 132, el. p. info@kretingosmaitas.eu

IV.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 57 000 Lt su PVM

IV.3.1. PVM tarifas (%): 21%

IV.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 4 d. 1 p.

IV.4.1. Jei žinoma, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato paprastojo remonto supaparastinto projekto parengimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: pastato paprastojo remonto supaparastinto projekto parengimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „TS Projects“, įmonės kodas 300021780

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina be PVM – 16 100 Lt; sutarties kaina su PVM - 19 481 Lt.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: subrangovai nepasitelkiami.

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žemės sklypų planų su tiksliais geodeziniais matavimais parengimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: -

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB korporacija ,,Matininkai“, įmonės kodas 121913439

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 82280 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: mažiausia kaina

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: -

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1 – Šilutės seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kavesta“, įmonės kodas 177388310

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 225181,00 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2 – Gardamo seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 69320,70 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3 – Žemaičių Naumiesčio seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 59713,50 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 4 – Katyčių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela“, įmonės kodas 177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 39637,18 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 5 – Švėkšnos seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės komunalininkas“, įmonės kodas 177215867

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 43560,00 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 6 – Vainuto seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 103200,00 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 7 – Usėnų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 42804,00 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 8 – Rusnės seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kavesta“, įmonės kodas 177388310

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 92383,50 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 9 – Saugų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela“, įmonės kodas 177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 111317,58 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 10 – Juknaičių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 83611,00 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 11– Kintų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 166800,00 Lt

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: degalai transporto priemonėms (benzinas, dyzelinas)

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Degalai Kintų seniūnijos ir Kintų ugniagesių komandos transporto priemonėms,

Degalai Švėkšnos seniūnijos ir Švėkšnos ugniagesių komandos transporto priemonėms,

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės

 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1 - Degalai Kintų seniūnijos ir Kintų ugniagesių komandos transporto priemonėms,

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kintai“, įmonės kodas 177155847

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 59 800,00 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2 - Degalai Švėkšnos seniūnijos ir Švėkšnos ugniagesių komandos transporto priemonėms,

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: V. Marcinkevičiaus įmonė, įmonės kodas 177164668

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 87 612,00 Lt

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso ir teritorijos sutvarkymo bei pritaikymo viešiems turizmo poreikiams rangos darbai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Konsolė“, įmonės kodas 140582050

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 9 230 867,96 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymus vertinant pagal mažiausios kainos kriterijų.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 27,3 %

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų ir mokinių maitinimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: -

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1 – Rusnės specialioji mokykla.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ ,,Kretingos maistas“, įmonės kodas 164687871

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 527 572,53 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2 – Švėkšnos sanatorinė mokykla.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ ,,Kretingos maistas“, įmonės kodas 164687871

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 906 192,21 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3 – Šilutės M. Jankaus pagrindinė mokykla, Žibų pradinė mokykla ir Grabupių skyrius, Traksėdžių pagrindinė mokykla, Rusnės pagrindinė mokykla.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ ,,Kretingos maistas“, įmonės kodas 164687871

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 1 951 381,89 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: mažiausia kaina

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės juridinių dokumentų įkėlimas į „Infolex. Dokumentai“ publikavimo ir paieškos sistemą.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: juridinių dokumentų bazės pildymas, redagavimas, nuasmeninimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Leksinova“, įmonės kodas 124430335.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 25 200,00  Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 6 p. Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

*II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto dviračių – pėsčiųjų takų rekonstrukcija

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: -

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): sutarties kaina be PVM – 355188,58 Lt, sutarties kaina su PVM – 429778,18

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 122725

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: projekto „Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso ir teritorijos sutvarkymo bei pritaikymo viešiems turizmo poreikiams. I etapas“ techninio projekto vykdymo priežiūra 

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: statinio projekto vykdymo priežiūra

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šiltas namas“, įmonės kodas 220618020

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 49 000,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 6 p.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 121716

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto Dariaus ir Girėno gatvės Nr. 1S94 techninio projekto parengimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: techninio projekto parengimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės miesto Dariaus ir Girėno gatvės Nr. 1S94 techninio projekto parengimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kompeksinis projektavimas ir statyba", 300149157

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 15125,00

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: mažiausia kaina

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 122217

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono rekreacinių teritorijų sanitarinių sisteų (biotualetų) nuoma

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Biotualetų nuoma

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "TOI TOI Lietuva", įmonės kodas 110876434

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 745,36 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 123261

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto Poilsio gatvės Nr. 1S339 techninio projekto parengimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: techninio projekto parengimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Šilutės miesto Poilsio gatvės Nr. 1S339 techninio projekto parengimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kelprojektas", 234004210

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 5 989,50

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 123846

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Biuro įrangos priežiūra ir remontas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Biuro įrangos priežiūra ir remontas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Biuro įrangos priežiūra ir remontas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės INFO-TEC", 177205563

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 120 000,00

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė tinkamą kainą

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 122103

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Fiksuoto ryšio teikimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Fiksuoto ryšio teikimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Fiksuoto ryšio teikimo paslaugos

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB TEO LT", 121215434

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 300 000,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus, vertinimo kriterijus – mažiausia kaina

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 123897

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Kompiuterinės įrangos ir reikmenų pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Kompiuterinės įrangos ir reikmenų pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Kompiuterinės įrangos ir reikmenų pirkimas 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Balco Ltd", 140632496

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 53 918,30 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus, vertinimo kriterijus – mažiausia kaina

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 124188

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Kompiuterinės programinės įrangos pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Kompiuterinės programinės įrangos pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "ATEA", įmonės kodas 122588443

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 28132,50

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus, vienintelis gautas pasiūlymas

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

*Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 112312

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žmonių palaikų pervežimo atlikti teismo medicinos ir patologinės anatomijos tyrimų paslaugas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Žmonių palaikų pervežimo atlikti teismo medicinos ir patologinės anatomijos tyrimų paslaugas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Beinoro gedulo namai", įmonės kodas 169776644

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): su PVM 29 655,00 / be PVM 24 507,00

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

*Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 124860

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: 10052 tūkst. litų skolų bankams refinansavimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: perkama paskola

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 3 338 170,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvio pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

*Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 127158

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: projekto "Rusnės žiemos polderio rekonstrukcija Rusnės sen., Šilutės r. sav." papildomi darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: papildomi darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Stamela", įmonės kodas 177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 520956,95

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus dalyvio pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 124627

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų ir mokinių maitinimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: maitinimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Rusnės specialioji mokykla.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ ,,Kretingos maistas", įmonės kodas 164687871

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 135275,00

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2. Švėkšnos specialioji mokykla.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ ,,Kretingos maistas", įmonės kodas 164687871

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 241651,25

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3. Šilutės M. Jankaus pagrindinė mokykla.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ ,,Kretingos maistas", įmonės kodas 164687871

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 213027,50

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 4. Žibų pradinė mokykla ir Grabupių skyrius.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ ,,Kretingos maistas", įmonės kodas 164687871

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 97968,00

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 5. Traksėdžių pagrindinė mokykla.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ ,,Kretingos maistas", įmonės kodas 164687871

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 106748,00

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 6. Rusnės pagrindinė mokykla.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ ,,Kretingos maistas", įmonės kodas 164687871

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 102625,00

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą

 

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 127312

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Šilutės rajono savivaldybės Kintų Vydūno kultūros centro pastato, esančio Kintų seniūnijos Kintų miestelyje rekonstrukcija – materialinės bazės modernizavimas“ baldų pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Numatoma įsigyti baldus projekto „Šilutės rajono savivaldybės Kintų Vydūno kultūros centro pastato, esančio Kintų seniūnijos Kintų miestelyje rekonstrukcija – materialinės bazės modernizavimas“ įgyvendinimui.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: IĮ "Rodana", įmonės kodas 277171090

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 57 996,51 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: vertinus dalyvio pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

*Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 124028

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2015 – 2024 metams parengimo paslauga

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: strateginio plano parengimo paslauga

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai", įmonės kodas 123398443

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 75 000,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 128711

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglies pirkimas švietimo įstaigoms

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Akmens anglis Kintų vidurinės mokyklos Sakūčių skyriui

Akmens anglis Saugų Jurgio Mikšo pagrindinei mokyklai

Akmens anglis Saugų vaikų darželiui

Akmens anglis Vainuto vidurinei mokyklai

Akmens anglis Katyčių pagrindinei mokyklai

Akmens anglis Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Degučių skyriui

Akmens anglis Gardamo pagrindinei mokyklai

Akmens anglis Šilutės Žibų pradinės mokyklos Grabupių skyriui

Akmens anglis Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio Šylių skyriui

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. Akmens anglis Kintų vidurinės mokyklos Sakūčių skyriui;

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilža“, įmonės kodas 110385143;

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 1506,45 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2. Akmens anglis Saugų Jurgio Mikšo pagrindinei mokyklai;

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilža“, įmonės kodas 110385143;

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 90387,00 Lt su PVM;

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą;

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3. Akmens anglis Saugų vaikų darželiui;

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilža“, įmonės kodas 110385143;

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 24103,20 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą;

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 4. Akmens anglis Vainuto vidurinei mokyklai;

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės agrochemija“, įmonės kodas 177003273;

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 73071,90 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą;

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 5. Akmens anglis Katyčių pagrindinei mokyklai.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilža“, įmonės kodas 110385143;

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 66283,80 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą;

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 6. Akmens anglis Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Degučių skyriui;

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilža“, įmonės kodas 110385143;

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 18077,40 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 7. Akmens anglis Gardamo pagrindinei mokyklai;

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilža“, įmonės kodas 110385143;

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 6628,38 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 8. Akmens anglis Šilutės Žibų pradinės mokyklos Grabupių skyriui;

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilža“, įmonės kodas 110385143;

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 1807,74 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 9. Akmens anglis Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio Šylių skyriui;

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilža“, įmonės kodas 110385143;

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 21090,30 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą

 

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 129230

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglies pirkimas Šilutės rajono seniūnijoms

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Akmens anglis Gardamo, Katyčių, Saugų, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio seniūnijoms

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Akmens anglies pirkimas Šilutės rajono seniūnijoms

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilža“, 110385143

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 40372,86 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė tinkamą kainą

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 128642

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Statinių ekspertizė

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Gyvenamųjų namų būklės ekspertizė

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: aslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Statinių ekspertizės paslaugos

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Pastatų konstrukcijos“, 144561299

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 2057,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė tinkamą kainą

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 128840

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto komunalinio ūkio aptarnavimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 1. Gatvių apšvietimo tinklų eksploatacija. 2. Sanitarinis miesto valymas ir žalių plotų priežiūra. 3. Kapinių priežiūra. 4. Gatvių, šaligatvių, eismo reguliavimo priemonių priežiūra ir remontas. 5. Lietaus kanalizacijos tinklų priežiūra ir remontas. 6. Miesto puošimas ir kiti darbai.

 II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės komunalininkas“, įmonės kodas 177215867

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 6600000 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: -

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1 – Šilutės seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kavesta“, įmonės kodas 177388310

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 253192,50 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2 – Gardamo seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 83500,00 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3 – Žemaičių Naumiesčio seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 84397,50 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 4 – Katyčių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela“, įmonės kodas 177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 49912,50 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 5 – Švėkšnos seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės komunalininkas“, įmonės kodas 177215867

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 49339,00 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 6 – Vainuto seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 101846,91 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 7 – Usėnų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima“, įmonės kodas 177016534

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 32653,00 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 8 – Rusnės seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kavesta“, įmonės kodas 177388310

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 55055,00 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 9 – Saugų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela“, įmonės kodas 177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 96255,50 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 10 – Juknaičių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai“, įmonės kodas 177003120

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 93230,50 Lt

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 11– Kintų seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su PVM): 157718,06 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: laimėtojas nustatytas įvertinus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:-

*I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 128416

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra žiemos laikotarpiu

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra žiemos laikotarpiu

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Sniego valymas Šilutės seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir sniego išvežimas iš Šilutės miesto

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šulutės komunalininkas", įmonės kodas 177215867

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 963060,00

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2. Sniego valymas Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai", įmonės kodas 177003120

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 126160,80

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 3. Sniego valymas Vainuto seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės polderiai", įmonės kodas 177002890

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 174348,00

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 4. Sniego valymas Juknaičių seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai", įmonės kodas 177003120

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 141844,80

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 5. Sniego valymas Usėnų seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima", įmonės kodas 177016534

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 126916,80

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 6. Sniego valymas Katyčių seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela", įmonės kodas 177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 139495,50

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 7. Sniego valymas Švėkšnos seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės automobilių keliai", įmonės kodas 177003120

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 180598,80

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 8. Sniego valymas Gardamo seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Tima", įmonės kodas 177016534

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 143935,80

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 9. Sniego valymas Saugų seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela", įmonės kodas 177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 165835,50

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 10. Sniego valymas Kintų seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės polderiai", įmonės kodas 177002890

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 153538,50

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 11. Sniego valymas Rusnės seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių (gatvių)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kavesta", įmonės kodas 177388310

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 136425,00

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Žemaičių Naumiesčio muziejaus rekonstravimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Konsolė“, įmonės kodas 140582050

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 149 412,70 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:-

 

2013 M.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: projekto ,,Šilutės laikino gyvenimo namų statyba“ baldų pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): prekės.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Faktumas“, įmonės kodas 302254662

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 53900,66 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:-

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šalpos ir socialinių išmokų pristatymas ir išmokėjimas Šilutės rajono savivaldybės gyventojams

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šalpos ir socialinių išmokų pristatymas ir išmokėjimas Šilutės rajono savivaldybės gyventojams

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas: 1. Šalpos ir socialinių išmokų pristatymas ir išmokėjimas Šilutės rajono savivaldybės gyventojams

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės modemas“, įmonės kodas 277289060

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 221 756,73 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:-

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 131983

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Šilutės laikino gyvenimo namų statyba“ įrangos ir baldų su įmontuojama buitine technika pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: įrangos ir baldų su įmontuojama buitine technika pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Projekto „Šilutės laikino gyvenimo namų statyba“ įrangos ir baldų su įmontuojama buitine technika pirkimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stevija“, įmonės kodas 144590226

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 51 484,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 128788

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių mokymo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: mokymo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių mokymo paslaugos

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,ID CONSULTING“, įmonės kodas 302629315

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 58 256,56 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 130795

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės senelių globos namų, esančių Taikos g. 12, Šilutėje, patalpų paprastojo remonto darbai II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: paprastojo remonto darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės senelių globos namų, esančių Taikos g. 12, Šilutėje, patalpų paprastojo remonto darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Gargždų rangos darbai“, įmonės kodas 163713181

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 600 765,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus.

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 133906

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Švėkšnos specialiosios mokyklos pastato, esančio Vilkėnų I k., Švėkšnos sen., Šilutės r. savivaldybėje, paprastasis remontas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: paprastojo remonto darbai ir viešinimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Švėkšnos specialiosios mokyklos pastato, esančio Vilkėnų I k., Švėkšnos sen., Šilutės r. savivaldybėje, paprastasis remontas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela“, įmonės kodas 177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 1 515 019,38 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus.

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Savivaldybės transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Savivaldybės transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos                                      

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: S.Pikučio IĮ,  įmonės kodas 177244185

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 4598,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus.

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 135864

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vainuto seniūnijos bendruomenės centro pastato, esančio Galnės g. 1, Vainuto mstl., sutvarkymo darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Vainuto seniūnijos bendruomenės centro pastato, esančio Galnės g. 1, Vainuto mstl., sutvarkymo darbai:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Vainuto seniūnijos bendruomenės centro pastato, esančio Galnės g. 1, Vainuto mstl., sutvarkymo darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela", įmonės kodas 177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 229 422,39 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 133905

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato paprastojo remonto darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato paprastojo remonto darbai II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai                                             

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Konsolė“, įmonės kodas 140582050

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 942 343,32 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus.

 

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 135027

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų prieplaukoje“ rangos darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Projekto „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų prieplaukoje“ rangos darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Projekto „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų prieplaukoje“ rangos darbai

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 1 627 269,93 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus.

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 136528

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto, Naujakurių mikrorajono, Kuršių gatvės techninio projekto parengimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės miesto, Naujakurių mikrorajono, Kuršių gatvės techninio projekto parengimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės miesto, Naujakurių mikrorajono, Kuršių gatvės techninio projekto parengimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kelprojektas“, įmonės kodas 234004210

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 7 260,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus.

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 136231

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: skolų bankams refinansavimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: skolų bankams refinansavimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. 1 607 132 Lt skolų bankams refinansavimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 212 996 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. 5 441 188 Lt skolų bankams refinansavimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 1 086 086 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus.

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 136192

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: techninės projektinės dokumentacijos parengimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: projektavimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Regina Kolakauskienė

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 14 400,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: tiekėjas, pasiūlęs mažiausią paslaugų kainą, atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 138480

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės H.Šojaus dvaro pastatų komplekso – rūmų, tarnų namo, tvarto (arklidė ir karvidė) bei teritorijos dalies sutvarkymo ir pritaikymo viešiesiems turizmo poreikiams techninio projekto keitimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: techninio projekto keitimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šiltas namas“, įmonės kodas 220618020

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 56 870,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 137227

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono gyvenviečių lietaus nuotekų tinklų ir šulinių kadastro duomenų bylų parengimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: kadastro duomenų bylų parengimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Eurometras“, įmonės kodas 137227

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 15 851,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

 * Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 136858

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono Gardamo gyvenvietės susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: specialiojo plano rengimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Plentrpojektas“, įmonės kodas 300715445

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 25 000,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 138710

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Rusnės mstl. Pakalnės upės prieplaukos projekto atnaujinimo paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: techninio projekto atnaujinimas ir projekto vykdymo priežiūra

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Hidrosfera“, įmonės kodas 110470031

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 36 300,00 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 140974

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono polderių sistemų eksploatacijos, priežiūros ir remonto darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės rajono polderių sistemų eksploatacija, siurblinių remontas, pylimų krantinių avarinis remontas, pylimų, kelių bei griovių priežiūra ir potvynio padarinių likvidavimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės polderiai“, įmonės kodas 177002890

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 8240100,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 140759

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Kompiuterinės technikos bei programinės ir tinklo įrangos pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Kompiuterinės technikos bei programinės ir tinklo įrangos pirkimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Šilutės INFO-TEC“, įmonės kodas 177205563

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 25 078,46 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 140483

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje“ kompiuterinės technikos pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: kompiuterinės technikos pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,BALCO LTD“, įmonės kodas 140632496

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 72 053,08 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 140484

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje“ baldų pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: baldų pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Faktumas“, įmonės kodas 302254662

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 97 473,97 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 138643

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo projektas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo projektas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Urbanistika“, įmonės kodas 122206363

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 128 800,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 137678

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto vandens turizmo ir Šilutės miesto neužstatytų teritorijų kraštovaizdžio formavimo specialiųjų planų parengimo paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės miesto vandens turizmo ir Šilutės miesto neužstatytų teritorijų kraštovaizdžio formavimo specialiųjų planų parengimo paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Urbanistika“, įmonės kodas 122206363

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 77 198,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės pirmosios gimnazijos pastato vidaus remonto papildomi darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: remonto darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Žibai“, įmonės kodas 177087499

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 3356,18 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 141741

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių mokymo paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Eurointegracijos projektai“, įmonės kodas 142122047

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 155 971,92 Lt

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 139197

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų plėtra Juknaičiuose, pagrindinės nuotekų siurblinės ir nuotekų valyklos rekonstrukcija Juknaičiuose

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 1. Darbai, kurie bus atliekami pagal FIDIC „Raudonosios knygos“ sąlygas: 1.1. vandentiekio tinklų statyba Juknaičiuose – apie 1684m, su darbo projekto parengimu; 1.2. savitakinių nuotekų tinklų statyba Juknaičiuose - apie 4643m, su darbo projekto parengimu; 1.3. slėginių nuotekų tinklų statyba Juknaičiuose – apie 513m, su darbo projekto parengimu; 1.4. naujų požeminių modulinių siurblinių statyba Juknaičiuose – 3vnt., su darbo projekto parengimu ir prijungimu prie elektros tinklų. 2. Darbai, kurie bus atliekami pagal FIDIC „Geltonos knygos“ sąlygas: 2.1. esamos pagrindinės Juknaičių nuotekų siurblinės rekonstrukcija (projektavimas, statybos darbai, projekto vykdymo priežiūra, naujo elektros įvado įrengimas); 2.2. Juknaičių nuotekų valyklos rekonstrukcija (projektavimas, statybos darbai, projekto vykdymo priežiūra, naujos kabelinės įvadinės elektros linijos įrengimas (apie 350m)). Projektinis nuotekų valyklos pajėgumas 1575GE; vidutinis paros debitas 225 m3/d; didžiausias paros debitas 550 m3/h). 2.3. reikalingi archeologiniai tyrimai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Stamela“, įmonės kodas 177220323

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 7 710 664,50 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 141237

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vietos projekto „Vilkyčių kultūros namų pastato sutvarkymas“ projekto parengimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Projektų rengimo biuras“, įmonės kodas 302494928

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 26700,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 143211

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto „Šilutės senelių globos namų modernizavimas“ socialinių paslaugų teikimui reikalinga įranga

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: įranga reikalinga socialinių paslaugų teikimui

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Abiejoms pirkimo dalims (t.y. pirkimo dalis Nr. 1 ir pirkimo dalis Nr.2)

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Slaugivita“, įmonės kodas 145440368

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): Pirkimo dalis Nr. 1 – 85902,50 Lt (su PVM); Pirkimo dalis Nr. 2 – 6348,41 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 143427

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Tarnybinių lengvųjų automobilių nuoma

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Tarnybinių lengvųjų automobilių nuoma

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Pirma pirkimo dalis. Vienas lengvasis automobilis.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Hokla", įmonės kodas 110644539

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): Bendra pasiūlymo kaina - 138 997,40 (su PVM)

 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Antra pirkimo dalis. Vienas lengvasis automobilis;

Trečia pirkimo dalis. Trys lengvieji automobiliai. 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "ALD Automotive", įmonės kodas 300156575

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): Pirkimo dalis Nr. 2. bendra pasiūlymo kaina - 47030,40 lt (su PVM); pirkimo dalis Nr. 3 bendra pasiūlymo kaina - 172 735,20 Lt (su PVM).

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 143878

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Automobiliniai degalai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: automobiliniai degalai (benzinas, dyzelinas).

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,LUKOIL BALTIJA“, įmonės kodas 110441713.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 588 925,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

 

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 144216

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Sinagogos pastato, esančio Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Žemaičių Naumiesčio mstl., Sodų g. 5, ekspertizės paslaugos.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: pastato ekspertizė.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Ekspertika“, įmonės kodas 135840360.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 3 388,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

 

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Projekto ,,Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje“ įrangos pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: vaizdo ir garso įranga.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Arisava“, įmonės kodas 302892871.

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): 99 716,95 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

 

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 143988

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Transporto priemonės projektui „Dienos socialinė globa ir slauga namuose“.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: du vienatūriai automobiliai, skirti mobilioms komandoms integraliai pagalbai teikti.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Hokla", įmonės kodas 110644539

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): Bendra pasiūlymo kaina – 80 400,00 (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 144888

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Kompiuterinės technikos su programine įranga pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: kompiuterinė technika

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės INFO-TEC“, įmonės kodas 177205563

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): Bendra pasiūlymo kaina – 7223,70 (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 144264

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglies ir pjuvenų briketų pirkimas švietimo įstaigoms

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: akmens anglies ir pjuvenų briketų pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Akmens anglis švietimo įstaigoms

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės agrochemija“, įmonės kodas 177003273

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): Bendra pasiūlymo kaina – 220050,60 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. –

 

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 2. Pjuvenų briketai švietimo įstaigoms

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilutės agrochemija“, įmonės kodas 177003273

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): Bendra pasiūlymo kaina – 91476,00 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 145838

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Techninės projektinės dokumentacijos parengimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: projektavimo paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Regina Kolakauskienė

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): Bendra pasiūlymo kaina – 900,00 (be PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: vienintelio pirkime dalyvauti kviesto tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 145352

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: projekto ,,Tradicinių amatų centro įkūrimas Švėkšnoje“ baldų pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Kėdžių studija“, įmonės kodas 301674357

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): Bendra pasiūlymo kaina – 41 708,36 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 146182

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Programinės įrangos EKO.ATRIS priežiūros, konsultacijų ir plėtros paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Programinės įrangos EKO.ATRIS priežiūros, konsultacijų ir plėtros paslaugos

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Algoritmų sistemos“, įmonės kodas 125774645

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): Preliminari 60 000 Lt (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 146381

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Juknaičių savarankiško gyvenimo namų (pastato dalies) paprastojo remonto papildomi darbai

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: papildomi rangos darbai

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Žibai“

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta): Bendra pasiūlymo kaina – 73 389,97 (su PVM)

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: vienintelio pirkime dalyvauti kviesto tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus. -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 144634

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Šilutės miesto miškų vidinės miškotvarkos projekto parengimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Šilutės miesto miškų vidinės miškotvarkos projektas apima 63,3 ha plotą. Reikės pateikti miesto miškų fondo analizę;

atlikti Šilutės miesto miškų rekreacinio potencialo analizę; numatyti socialinės funkcijos stiprinimo priemones; atlikti kraštovaizdžio formavimo priemonių projektavimą; parengti poilsio organizavimo Šilutės miesto miškuose koncepciją, numatant teritorijos pritaikymo žmonių lankymui principus bei pateikiant rekomendacijas būsimos rekreacinės infrastruktūros  sistemos įgyvendinimui.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 1. Šilutės miesto miškų vidinės miškotvarkos projekto parengimas

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, įmonės kodas 132340880

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 35000,00 Lt su PVM

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: įvertinus pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

* Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: