PASTABA: Dėl galimų klaidų kreiptis el. paštu: v.bickauskas@silute.lt

 

 

 

Visi 2011-2014 metais savivaldybės institucijų sprendimais patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai publikuojami internetinio tinklalapio www.silute.lt skyrelyje „teisės aktai“, kaip juos tvirtinusių teisės aktų priedai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 m. patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai

 

 

 

 

Eil. Nr.

Patvirtinimo data

Patvirtinimo dokumento Nr.

Neoficialus dokumento pavadinimas

Planavimo organizatorius ar suinteresuotas asmuo. (Projekto vadovas)

Sprendinių aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Unikalus kodas TP registre

1

2010-01-15

A1-54

Šilininkai . Sklypo Nr. 8884/0003:46 kaimo plėtros SPL

P.Rudys / M.Grikšienė

+

Brėžinys

000882000557

2

2010-01-28

T1-1237

Pagryniai. Kranto g. 4-12. Sklypo Nr.8840/0002:371 DPL

J.Sauspreškis / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000576

3

2010-01-28

T1-1238

Šilutė. Cintijoniškių g.11a. Sklypo Nr.8867/0006:39 DPL

Savivaldybė / V.­K.Kuzminskas

+

Brėžinys

000883000577

4

2010-02-03

A1-118

Kadagiškiai.  Piliakalnio g. 21. Sklypo Nr. 8812/0002:418 kaimo plėtros SPL

V.J.Mockus /M.Grikšienė

+

Brėžinys

000882000558

5

2010-02-25

T1-1261

Šilutė. Kudirkos g. 22. Sklypo Nr.8867/0014:39 DPL

N.Tamošauskienė, V.Tamošauskas / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000578

6

2010-02-25

T1-1262

Macikai. Sklypo Nr. 8817/0006:270 DPL

J.Petrylienė, V.Petryla / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000579

7

2010-02-25

T1-1263

Kebeliai. Sakūtėliai. Kebelių g. 15. Sklypų Nr. 8884/0005:68 ir Nr. 8884/0005:149 DPL

V.Mikalausklas, L.Mikalauskienė / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000440

8

2010-02-25

T1-1272

Šilutė. Kestučio g. 4. Sklypo Nr.8867/0015:100 DPL

A.Jūraitienė, E.Jūraitis / A. Čepienė

+

Brėžinys

000883000592

9

2010-02-25

T1-1273

Pagryniai. Santakos g. 19. Sklypo Nr. 8840/0002:435 DPL

E.Michailovas, G.Čvanovas / N.Kolbovskaja

+

Brėžinys

000883000593

10

2010-03-16

A1-246

Kukorai. Sklypo Nr.8857/0004:326  kaimo plėtros SPL

Š.Gedminas / R. Jokubaitienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

11

2010-03-23

A1-279

Bartininkai Sklypo Nr.8850/0007:63 kaimo plėtros SPL

V.Kavoliūnienė / R.Jokubaitienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

12

2010-03-25

T1-1325

Vyžiai. Sklypų Nr. 8820/0012:213 ir Nr. 8820/0012:214 DPL

L.Bakšys, V.Bakšys / E.Petrauskas

+

Brėžinys

Neregistruotas

13

2010-03-25

T1-1327

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0003:414 DPL

A.Nausėdienė / A.Čepienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

14

2010-03-25

T1-1328

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:508 DPL

N.Kovyrcovas, D.Mikšienė / A.Čepienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

15

2010-04-08

A1-329

Barzdūnai. Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8817/0002:345 kaimo plėtros SPL

R.Auškelienė / R. Jokubaitienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

16

2010-04-08

A1-330

Sakutėliai. Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8884/0008:427 kaimo plėtros SPL

M.Grikšienė / M.Grikšienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

17

2010-04-16

A1-377

Grynaičiai. Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8884/0007:109 kaimo plėtros SPL

S.Taraila / R. Jokubaitienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

18

2010-04-29

T1-1368

Švėkšna. Liepų A. 24-25. Sklypų Nr. 8872/0010:276 ir Nr. 8872/0010:282 DPL

Savivaldybė / A.Ginkevičius

+

Brėžinys

000883000581

19

2010-04-29

T1-1369

Pagryniai. Aušros g. 13. Sklypo Nr. 8840/0002:212, DPL

D.Bagočienė / T.Bartkus

+

Brėžinys

000883000582

20

2010-04-29

T1-1370

Rusnė. Šilutės g. 12A Sklypo DPL

Savivaldybė / A.Ginkevičius

+

Brėžinys

000883000583

21

2010-04-29

T1-1371

Stempliai. Sklypų Nr. 8872/0007:221 ir Nr. 8872/0007:223 DPL

UAB „LL investicijos“ / R. Aušra

+

Brėžinys

000883000584

22

2010-04-29

T1-1372

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:306 DPL

V.Martinkienė / V. Petryla

+

Brėžinys

000883000585

23

2010-04-29

T1-1373

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:310 DPL

Z.Rapalavičius / V.Petryla

+

Brėžinys

000883000586

24

2010-04-29

T1-1374

Šilutė. Gluosnių g. 6. Sklypo Nr. 8867/0006:42 DPL

J.Bulavinas / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000587

25

2010-05-22

T1-1416

Pagryniai. Gamtos g. 13. Žemės sklypo Nr. 8840/0002:346 DPL

UAB „Šiaudenis“, V.Guobienė / A. Čepienė

+

Brėžinys

000883000588

26

2010-05-22

T1-1417

Pagryniai. Žemės sklypo Nr. 8840/0002:475 DPL

P.Pinčius / A. Dambrauskas

+

Brėžinys

000883000589

27

2010-06-04

A1-572

Virkytai. Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8814/0008:90 kaimo plėtros SPL

V.S.Budvytis / M.Grikšienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

28

2010-06-14

A1-0658

Armalėnai. Sklypo Nr. 8817/0007:24 kaimo plėtros SPL

G.Endzelis / M.Grikšienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

29

2010-06-17

T1-1437

Minija. Sklypo Nr. 8874/0003:100 DPL

V.Šupinis / V.Andriulionienė

+

Brėžinys

000883000590

30

2010-07-22

T1-1473

Minija. Sklypo Nr. 8827/0003:351 DPL

R.Tarvydas / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000597

31

2010-07-22

T1-1474

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0003:432 DPL

J.Lenkauskas / V.Meškauskienė

+

Brėžinys

000883000598

32

2010-07-22

T1-1475

Kanteriškiai. Sklypo Nr. 8820/0010:155 DPL

I.Drapkinienė, M.Drapkinas / A.Radžiūnaitė

+

Brėžinys

000883000599

33

2010-08-31

A1-942

Gaideliai. Sklypo Nr.8840/0004:422 kaimo plėtros SPL

D.Kirstukienė

+

Brėžinys

000882000600

34

2010-09-30

T1-1515

Traksėdžiai. Šilojų g. 18 DPL

 / V.Meškauskienė

+

Brėžinys

000883000619

35

2010-09-30

T1-1517

Šilutė. Rusnės g. 8A ir Rusnės g. 10 DPL

Savivaldybė / A.Ginkevičius

+

Brėžinys

000883000630

36

2010-09-30

T1-1518

Šilutė. Miesto istorinio parko DPL

Savivaldybė / J.Zonys

+

Brėžinys

000883000684

37

2010-10-28

T1-1552

Žemės sklypai, kurių kadastriniai Nr. 8820/0003:103; 8820/0002:187; 8820/0003:102; 8820/0004:86; 8820/0004:91; 8820/0010:118; 8820/0011:92; 8820/0011:93; 8820/0011:95; 8820/0011:100; 8820/0011:112; 8820/0012:46; 8844/0006:9; 8844/0006:16; 8844/0006:47; 8844/0006:79; 8844/0006:82; 8844/0006:103; 8844/0006:104; 8844/0006:105; 8844/0006:108; 8844/0006:111; 8877/0001:172; 8877/0002:124; 8877/0002:140; 8877/0003:155; 8877/0003:170; 8877/0003:178; 8877/0003:188; 8877/0003:230; 8877/0003:249, esantys Domaičių k., Šėrių k., Leitgirių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Klugonų k., Vaitkaičių k., Menklaukių k., Skierių k., Okslindžių k., Kavolių k., Stremenių k., Kalnujų k., Naustremenių k., Usėnų k., Juknaičių sen., Usėnų sen., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav. DPL. Vėjo jėgainės

UAB „Energijos grupė“ / Janulevičienė

+ +

Brėžiniai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

000883000625

38

2010-10-28

T1-1553

Žemės sklypai, kurių kadastriniai Nr. 8820/0003:88; 8820/0003:91; 8820/0003:105; 8820/0003:108; 8820/0003:114; 8820/0011:43; 8820/0011:91; 8820/0011:99; 8820/0011:104; 8820/0011:113; 8820/0011:128; 8844/0006:90; 8877/0001:012; 8877/0001:68; 8877/0001:166; 8877/0001:167; 8877/0001:168; 8877/0001:173; 8877/0001:175; 8877/0001:176; 8877/0001:177; 8877/0001:178; 8877/0001:186; 8877/0001:192; 8877/0001:208; 8877/0001:226; 8877/0002:78; 8877/0002:123; 8877/0002:133; 8877/0002:134; 8877/0002:139; 8877/0003:162; 8877/0003:163; 8877/0003:165; 8877/0009:187, esantys Kūgelių k., Kanteriškių k., Jakštelių k., Vaitkaičių k., Meišlaukių k., Kavolių k., Stremenių k., Uostiškių k., Juknaičių sen., Usėnų sen.,  Juknaičių sen., Šilutės r. sav. DPL. Vėjo jėghainės

UAB „Šilutės vėjo projektai“ / J.Janulevičienė

+ +

Brėžiniai 1, 2, 3, 4, 5

000883000626

39

2010-11-25

T1-1578

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:640 DPL

E.Šimkienė / R.Petrauskas

+

Brėžinys

Neregistruotas

40

2010-11-25

T1-1579

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:261 DPL

L.Kaušienė / R. Petrauskas

+

Brėžinys

Neregistruotas

41

2010-11-25

T1-1581

Pakalnė. Sklypo Nr. 8854/0006:252 DPL

UAB „Neringos kelias“ / V. Petryla

+

Brėžinys

Neregistruotas

42

2010-12-16

T1-1610

Buikiškės. Sklypo Nr. 8810/0003:71 DPL

LKAP / I. Satkutė

+

Brėžinys

000883000623

 

 

 

2009 m. patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai

 

 

 

 

Eil. Nr.

Patvirtinimo data

Patvirtinimo dokumento Nr.

Neoficialus dokumento pavadinimas

Planavimo organizatorius ar suinteresuotas asmuo / Projekto vadovas

Sprendinių aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Unikalus kodas TP registre

1

2009-01-28

A1-70

Bružai. Sklypo Nr. 8857/0007:102 kaimo plėtros SPL

E. Perliba/ R.Gerasimovienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

2

2009-01-29

A1-74

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:382 DPL

R. Naujokas, G. Naujokienė / R.Bekerytė

+

Brėžinys

000883000531

3

2009-01-29

T1-801

Šilutė. Ragainės g. 2/ Pagraudos g. 6. Sklypo Nr. 8867/0007:2 DPL

A. Kuzminskas / R.Petrauskas

+

Brėžinys

000883000530

4

2009-01-29

T1-802

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0003:345 DPL

F. Šveikauskienė / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000538

5

2009-02-23

A1-150

Barzdūnai. Sklypo Nr. 8817/0002:114 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

R. Stragauskas / D.Krivaitienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

6

2009-02-25

A1-162

Šilutė. Naujakurių g. 2A/ Statybininkų g. 2. Sklypo Nr. 8867/0008:201 DPL

S. Savickienė / A.Petravičius

+

Brėžinys

000883000532

7

2009-02-26

T1-864

Vorusnė. Sklypo Nr. 8854/0005:99 DPL

R. Suskaitis, E. Sutkaitienė / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000533

8

2009-02-27

A1-174

Kebeliai. Sklypo Nr. 8884/0005:147 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

A. Venskienė

 

Brėžinys

000881000492

9

2009-02-27

A1-175

Labatmedis. Sklypo Nr. 8814/0008:1 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

A. Raudys

 

Brėžinys

Neregistruotas

10

2009-03-16

4-179-1.3

Rusnė. SB „Žuvėdra“ 8854/0007:6 pertvarkymo projektas SPL

L. Sprainienė (Apskr.)

(Apskr.)

(Apskr.)

000882000423

11

2009-03-26

T1-905

Šilutė. Klaipėdos g.  3. ABF „Šilutės Rambynas“ vandenvietės SAZ SPL

ABF „Šilutės Rambynas“ / A.Kelpša

+

Brėžinys

000882000534

12

2009-03-26

T1-909

Šilininkai. Sklypo Nr. 8820/0006:39 DPL

V. Sergejevas / V.Češulis

+

Brėžinys

000883000535

13

2009-03-26

T1-910

Kadagiškiai. Sklypo Nr. 8812/0002:280 DPL

A. Venskienė /A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000536

14

2009-04-02

A1-312

Blymaciai. Sklypo Nr. 8827/0002:652 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

L. Gelumbickas

 

Brėžinys

Neregistruotas

15

2009-04-06

A1-330

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:49 DPL

S. Liaugaudas / A.Petravičius

+

Brėžinys

000883000537

16

2009-04-20

A1-380

Meškinė. Sklypo Nr. 8870/0005:135 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

R. Dambrauskienė

 

Brėžinys

Neregistruotas

17

2009-04-20

A1-381

Lankupiai. Sklypo Nr. 8827/0001:160 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

A. Vadeikis

 

Brėžinys

Neregistruotas

18

2009-04-27

A1-416

Ž. Naumiestis. Sklypo Nr. 8890/0001:10 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

S. Rupainis / R.Jokubaitienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

19

2009-04-27

A1-417

Kulėšai. Sklypo Nr. 8812/0006:86 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

D. Kararinienė, E. Kararinas / R.Jokubaitienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

20

2009-04-28

A1-420

Šiauliai. Sklypo Nr. 8814/0003:153 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

T. Padeckas / R.Jokubaitirkė

+

Brėžinys

Neregistruotas

21

2009-04-28

A1-423

Traksėdžiai. Sklypo Nr. 8857/0010:30 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

J. Kundrotas

+

Brėžinys

Neregistruotas

22

2009-04-30

T1-976

Šilutė. Ramybės 10. Sklypo Nr. 8867/0019:8 DPL

M. Mažonas / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000539

23

2009-04-30

T1-977

Šilutė. Liepų 7 / P.Jakšto 12 DPL

Savivaldybė / A.Ginkevičius

+

Brėžinys

000883000540

24

2009-05-08

A1-476

Šiaudviečiai. Sklypo Nr. 8812/0004:44 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

V. Maraula

 

Brėžinys

Neregistruotas

25

2009-05-08

A1-477

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:248 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

Z. Karbauskienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

26

2009-05-15

A1-516

Joneliai. Sklypo Nr. 8814/0005:91 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

V. Budrikas

+

Brėžinys

Neregistruotas

27

2009-05-28

T1-1006

Pagryniai. Sklypo Nr.8840/0003:0418 DPL

P. Gadeikis / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000541

28

2009-06-09

A1-582

Gaideliai. Sklypo Nr. 8840/0004:404 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

E. Paulius

 

Brėžinys

Neregistruotas

29

2009-06-09

A1-583

Sugintai. Sklypo Nr. 8812/0006:110 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

J. Šakurskis

 

Brėžinys

Neregistruotas

30

2009-06-09

A1-584

Užlaukis. Sklypo Nr. 8872/0003:172 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

V. Freitakas

+

Brėžinys

Neregistruotas

31

2009-06-25

T1-1034

Kalnujai. Sklypo Nr. 8810/0005:130 DPL. Vėjo jėgainės

UAB „Fudeksa“ / R.Kuzminskas

+

Brėžinys

000883000542

32

2009-06-25

T1-1035

Mockiai, Žyniai. Sklypų Nr. 8827/0001:256ir Nr. 8827/0001:35 DPL. Vėjo jėgainės

UAB „Fudeksa“ / R.Kuzminskas

+

Brėžinys

000883000544

33

2009-06-25

T1-1036

Gečiai. Sklypo Nr. 8850/0005:191 DPL. (Ryšiu bokštas). DPL

UAB „Tele2“ / R.Pumputienė

+

Brėžinys

000883000543

34

2009-07-01

A1-676

Šėriai. Sklypo Nr. 8820/0002:187 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

K. Milašius

 

Brėžinys

Neregistruotas

35

2009-07-10

A1-698

Šilmeidžiai. Sklypo Nr. 8817/0004:246 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

S. Gelžinis

+

Brėžinys

Neregistruotas

36

2009-07-23

T1-1063

Pakalnė. Sklypo Nr. 8854/0006:240 DPL

D. Sutkaitienė / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000545

37

2009-07-23

T1-1065

Didšiliai, Gnybalai, Rudynai. Vėjo jėgainių DPL

UAB “Vėjų spektras” / V.Merkevičius

+

Brėžiniai 1, 2

000883000546

38

2009-07-31

A1-759

Gaideliai. Sklypo Nr. 8840/0004:446 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

E. Paulius

+

Brėžinys

Neregistruotas

39

2009-08-10

A1-783

Miestaliai. Sklypo Nr. 8857/0009:181 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

V. Genčas, E. R. Genienė /M.Grikšienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

40

2009-09-08

A1-854

Šyliai. Sklypo Nr. 8870/0005:65 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

N. Šumkauskienė (P.V. - D.Krivaitienė)

+

Brėžinys

Neregistruotas

41

2009-09-10

A1-861

Vorusnė. Sklypo Nr. 8854/0005:115 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

N. Vanagiene / M.Grikšienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

42

2009-09-10

A1-862

Šturmai. Sklypo Nr. 8827/0003:687 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

E. Michailovas / M.Grikšienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

43

2009-10-01

T1-1111

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:246 DPL

J. Jurgelevičius / A.Petravičius

+

Brėžinys

000883000547

44

2009-10-22

A1-1069

Šilmeižiai. Sklypo Nr. 8817/0004:362 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

V. Gudauskas / M.Grikšienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

45

2009-10-29

T1-1144

Antšyšiai. Sklypų Nr. 8822/0008:122 ir Nr. 8822/0008:137 DPL

D. Jurėnas /  J.Janulevičienė

+

Brėžinys

000883000575

46

2009-11-26

T1-1167

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:343 DPL

A. Juraška / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000548

47

2009-11-26

T1-1168

Vilkyčiai. Sklypo Nr. 8884/0001:191 DPL

V. Jušienė, R. Jušas, R. Fabijonavičius / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000549

48

2009-11-26

T1-1171

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:180 DPL

A. Nausėdienė / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000550

49

2009-11-26

T1-1172

Vilkyčiai. Sklypo Nr. 8884/0002:53 DPL

K. Gudžiūnas / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000551

50

2009-11-26

T1-1175

Krašto kelio Nr. 141 „Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda“ 181,49 km esančios sankryžos su krašto keliu Nr. 165 „Šilalė-Šilutė“ rekonstravimo SPL

Lietuvos automobiliu keliu direkcija / A.Valiulis

+

Brėžinys

Neregistruotas

51

2009-11-26

T1-1176

Krašto kelio Nr. 141 „Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda“ 185,9 km esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 4262 „Traksėdžiai-Šilutė“ rekonstravimo SPL

Lietuvos automobiliu keliu direkcija / A.Valiulis

+

Brėžinys

Neregistruotas

52

2009-12-04

A1-1254 

Barzdūnai. Sklypo Nr. 8817/0002:246 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

B. Bulvydas / M.Grikšienė

+

Brėžinio

1 dalis, 2 dalis

Neregistruotas

53

2009-12-04

A1-1258 

Alseikai. Sklypo Nr. 8872/0013:254 kaimo plėtros žemėtvarkos SPL

R. Mikelienė / D.Krivaitienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

54

2009-12-17

T1-1202

Bikavėnai. Sklypo Nr. 8804/0003:201 DPL

P. Daukšys / A.Liočas

+

Brėžinys

000883000554

55

2009-12-17

T1-1207

Pakalnė. Sklypo Nr. 8854/0006:248 DPL

R.Stankevičius  / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000555

56

2009-12-17

T1-1208

Pagryniai. K. Griniaus 6a. Sklypo Nr. 8840/0002:288 DPL

R. Strukčinskas, J. Strukčinskienė / R.Petrauskas

+

Brėžinys

000883000556

 

 

 

2008 m. patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai

 

 

 

 

Eil. Nr.

Patvirtinimo data

Patvirtinimo dokumento Nr.

Neoficialus dokumento pavadinimas

Planavimo organizatorius (suinteresuotas asmuo)

Sprendinių aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Unikalus kodas TP registre

1

2008-02-05

T1-378a

Šilutė. Kovo 24. Sklypo Nr. 8867/0017:82 DPL

P. Dargis / V.Mikalauskas

+

Brėžinys

000883000507

2

2008-02-05

T1-378b

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:183 DPL

V. Paulauskienė / T.Petravičienė

+

Brėžinys

000883000463

3

2008-02-04

A1-77

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:507 DPL

D. Bernotienė, V. Griciūnienė / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000506

4

2008-02-05

T1-384

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:344 DPL

R. Mėgelaitis / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000433

5

2008-02-05

T1-385

Mockiai. Sklypų grupės DPL. Vėjo jėgainės

UAB „Iverneta“ / K.Janavičienė

rėžimų lentelė

Brėžinys

000883000508

6

2008-03-27

T1-453

Pagryniai. Sklypų Nr. 8840/0002:338 ir Nr. 8840/0002:360 DPL

A. Pikelis ir J. Pikelienė / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000509

7

2008-03-27

T1-454

Pakalnė. Sklypo Nr. 8854/0006:162 DPL

R. Valinskienė, L.Valinskas / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000493

8

2008-03-27

T1-455

Minija. Kaimo krantinės ir prieplaukos DPL

Savivaldybė / S.Domanskienė

+

Brėžinys

000883000373

9 N

2008-04-14

4-2475-(1.3)

Macikai. SB “Šyša”. Sklypo Nr. 8817/0006:285 pertvarkymo SPL

L. Milašius ir G. Milašienė

(Apskr.)

(Apskr.)

000883000311

10

2008-05-16

A1-518

Šilutė. Kuršių 6. Sklypo Nr. 8867/0008:202 DPL

D. Kakta, E. Kaktienė / R. Pumputienė

+

Brėžinys

000883000512

11

2008-05-16

A1-520

Šilutė. Kuršių 10. Sklypo Nr. 8867/0007:69 DPL

R. Mantvydė Midveryte / R.Pumputienė

+

Brėžinys

000883000513

12

2008-06-16

4-4626-(1.3)

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002/205 pertvarkymo SPL

A. Giržadienė

(Apskr.)

(Apskr.)

000883000313

13

2008-06-26

T1-572

Kirlikai. Sklypo Nr. 8840/0003:397 DPL

V. Šimelionienė, V.Balčius / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000483

14

2008-07-17

T1-610

Čiūteliai, Lankupiai, Grumbliai k. DPL. 40 MW Vėjo jėgainės

UAB „Naujoji energija“ ir UAB „Energijos versmė“ / K.Janavičienė

+

Brėžinys

000883000514

15

2008-08-26

A1-715

Šilutė. Lietuvininkų 72. Sklypo Nr. 8867/0016:206 DPL

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000515

16 N

2008-08-02

4-6122-(1.3)

Šilutės r. Sklypo Nr. 8857/00004:177 pertvarkymo SPL

A. Skardžius

(Apskr.)

(Apskr.)

000883000314

17

2008-09-25

A1-801

Šilutė. Sodų 20. Sklypo Nr. 8867/0014:4 DPL

S. Vaidilaitė / A.Petravičius

+

Brėžinys

000883000461

18 N

2008-10-09

4-7154-(1.3)

Kebeliai. Sklypo Nr. 8884/0006:109 SPL

V. Kalvienė

(Apskr.)

(Apskr.)

000883000315

19

2008-10-21

A1-869

Pagryniai. Šilutės 10. Sklypo Nr. 8840/0002:129 DPL

O. Bagdonienė / R.Petrauskas

+

Brėžinys

000883000516

20

2008-10-21

A1-870

Pakalnė. Sklypo Nr. 8854/0006:284 DPL

S.Puidokas / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000490

21

2008-10-21

A1-871

Šilutė. Statybininkų 8. Sklypo Nr. 8867/0008:205 DPL

A. Pocius / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000517

22

2008-10-22

A1-882

Šilutė. Kęstučio 22. Sklypo Nr. 8867/0015:4 DPL

P. R.Vaitkus / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000520

23

2008-11-07

A1-947

Šilutė. Sodų 24. Sklypo Nr. 8867/0014:5 DPL

L. Stanelienė / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000522

24

2008-11-07

A1-948

Šilutė. Pramonės 3 ir Pramonės 5B. Sklypų Nr. 8867/0006:58 ir 8867/0006:38 DPL

Savivaldybė / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000521

22 N

2008-11-17

4-8056-(1.3)

Mockių k. Sklypo Nr. 8827/0001:166 pertvarkymo SPL

B. Gudelienė

(Apskr.)

(Apskr.)

000883000312

26

2008-12-01

A1-1029

Pagryniai. Šilutės 69. Sklypo Nr. 8840/0003:433 DPL

E. Žalgiris / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000525

27

2008-12-01

A1-1030

Šilutė. Jovarų 1/ Statybininkų 39. Sklypo Nr. 8867/0004:40 DPL

D. Viršilas / R.Petrauskas

+

Brėžinys

000883000170

28

2008-12-01

A1-1031

Šilutė. Stadiono 17. Sklypo Nr. 8867/0020:3 DPL

J. Ignotas / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000524

29

2008-12-03

A1-1037

Šilutė. Statybininkų 21. Sklypo Nr. 8867/0007:40 DPL

R. Žemaitaitis / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000526

30

2008-12-18

T1-769

Šilutė. V. Kudirkos 15. Sklypo Nr. 8867/0014:21 DPL

D. Rupkalvies / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000528

31

2008-12-18

T1-770

Traksėdžiai. Sklypų Nr. 8874/0002:8, Nr. 8874/0002:29 ir Nr. 8874/0002:34 DPL

UAB „Šilutės durpės“ / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000529

32

2008-12-18

T1-771

Minija. Sklypų Nr. 8827/0003:352 ir Nr. 8827/0003:323 DPL

V.Adomaitis / A.Čepienė

+

Brėžinys

000883000527

 

 

 

2007 m. patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai

 

 

 

 

Eil. Nr.

Patvirtinimo data

Patvirtinimo dokumento Nr.

Neoficialus dokumento pavadinimas

Planavimo organizatorius (suinteresuotas asmuo)

Sprendinių aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Unikalus kodas TP registre

1

2007-01-25

T1-1442

Švėkšna. Dariaus ir Girėno 6.  Sklypo Nr.8872/0010-0083 DPL  

R. Paulauskienė

+

Brėžinys

000883000327

2

2007-01-26

A1-83

Saugos. Sklypo Nr.8857/0008:66 DPL

Z. Jasčėnskienė, S. Jasčėnskas

+

Brėžinys

Neregistruotas

3

2007-01-26

A1-84

Pakalnė. Sklypo Nr.8854/0006:302 DPL

D. Stanislovaitienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

4

2007-02-07

A1-135

Šilutė. Šilo 5. Sklypo DPL

M. Raiskienė

+

Brėžinys

000883000339

5

2007-02-19

T1-1476

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0003:378  DPL

A.Gečas

+

Brėžinys

000883000397

6

2007-02-19

T1-1477

Macikai. Sklypo Nr.8817/0006:227  DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

Neregistruotas

7

2007-02-19

T1-1478

Macikai. Sklypo Nr.8817/0006:224 DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000457

8

2007-02-19

T1-1480

Povilai.  Sklypo (prieplaukos teritorijos) DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000380

9

2007-02-19

T1-1481

Grabupiai. Sklypo Nr.8817/0003:49 DPL

K. Lazdauskas

+

Brėžinys

000883000469

10

2007-02-19

T1-1484

Rusnė. Neringos 21. Sklypo Nr.8854/0003:209  DPL

UAB „Ameksas“

+

Brėžinys

000883000460

11

2007-02-19

T1-1493

Šilutė. Šilo 2a ir Šilo 4. Spirito gamykla. Sklypo DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000487

12

2007-03-06

A1-238

Šilutė. Atgimimo al. 3 (Vydūno gimnazija). Sklypo DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000320

13 N

2007-03-22

4-1477-(1.3)

Traksėdžiai. Sklypo Nr.8857/0010:32 pertvarkymo projektas SPL

H. G. Žiogienė

(Apskr.)

(Apskr.)

000883000421

14 N

2007-04-04

4-1753-(1.3)

Bikavėnai.Sklypo Nr.8804/0003:46 pertvarkymo projektas SPL

J. Jakas

(Apskr.)

(Apskr.)

000883000422

15

2007-05-15

A1-515

Pagryniai. Sklypo Nr.8840/0002:380 DPL

E. Mackevičienė

+

Brėžinys

000883000496

16

2007-05-15

A1-516

Šilutė. Ramybės 2 DPL

G. Šedienė

+

Brėžinys

000883000495

17

2007-05-15

A1-518

Kanteriškiai. Sklypo Nr.8820/0010:140 DPL

G. Šedienė

-

-

Neregistruotas

18

2007-05-24

T1-63

Juškaičiai. Sklypo Nr.8850/0005:206 DPL

UAB „Bite GSM“, Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000497

19

2007-05-24

T1-65

Pagryniai. Sklypo Nr.8840/0002:144 DPL

R.Lukšienė

-

Brėžinys

Neregistruotas

20

2007-06-07

A1-639

Pagryniai. Sklypo Nr.8840/0002:267 DPL

S.Montvilas

+

Brėžinys

000883000498

21

2007-06-21

T1-117

Vorusnė. Naikupės upelis. Sklypo (RLS statybai) DPL

VSAT

+

Brėžinys

000883000429

22

2007-06-21

T1-121

Vilkyčiai. Sklypų Nr.8884/0002:238 ir 8884/0002:96 DPL

M. Dulkys, A. Ramžauskas

+

Brėžinys

000883000402

23

2007-06-21

T1-122

Užliekniai. Sklypo Nr.8840/0005:21 DPL

A. Leščinskas

+

Brėžinys

000883000499

24

2007-07-10

A1-738

Šilutė. Tilžės 24C.  Sklypo DPL

UAB „Šilutės vandenys“

+

Brėžinys

Neregistruotas

25

2007-07-10

A1-739

Šilutė. Verslo 10 (nuotekų siurblinė). Sklypo DPL

UAB „Šilutės vandenys“

+

Brėžinys

000883000288

26

2007-07-10

A1-740

Šilutė. Pievų 20. Sklypo DPL

UAB „Šilutės vandenys“

+

Brėžinys

000883000401

27

2007-07-10

A1-741

Šilutė. Birutės 4/ Liepų 28.  Sklypo DPL

UAB „Šilutės vandenys“

+

Brėžinys

000883000400

28

2007-07-12

A1-751

Verdainė. Sklypo Nr.8817/0007:21 DPL

J. Mažonas

+

Brėžinys

000883000489

29

2007-07-12

T1-160

Vileikiai. Sklypo DPL

J.Vaitkus, Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000500

30

2007-07-12

T1-169

Pagryniai. Sklypo Nr.8840/0002:260 DPL

D.Volodska, Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000502

31

2007-07-12

T1-170

Verdainė. Sklypo Nr.8817/0007:76 DPL

J. Mažonas

+

Brėžinys

000883000392

32

2007-07-12

T1-171

Pagryniai. Sklypo Nr.8840/0002:348 DPL

Savivaldybė I.Dargevičius

+

Brėžinys

000883000467

33

2007-07-12

T1-172

Pagryniai. Sklypo Nr.8840/0002:366 DPL

Savivaldybė, J. Steigvilaitė

+

Brėžinys

000883000466

34

2007-07-12

T1-173

Pagryniai. Sklypo Nr.8840/0002:276 DPL

I.Pavinkšnytė, Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000501

35

2007-09-05

T1-205

Vilkyčiai. Sklypo Nr.8884/0001:52 DPL

T.Mačius, savivaldybė

+

Brėžinys

000883000482

36 N

2007-09-10

4.5271-(1.3)

Stempliai. Sklypo Nr. 8872/0007:12 pertvarkymo projektas SPL

K. Vaitkus, A. Vaitkienė,

D. Pašukonis

(Apskr.)

(Apskr.)

000883000418

37 N

2007-09-17

4.5493-(1.3)

Stempliai. Sklypo Nr. 88772/0007:206 pertvarkymo projektas SPL

R. Šarkauskienė

(Apskr.)

(Apskr.)

000883000419

38

2007-09-27

T1-237

Šilutė. Teritorijos tarp Nemuno, Ramučių g., miesto kapiniu ir aplinkkelio DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000333

39

2007-10-11

A1-1010

Vilkyčiai. Sklypo Nr.8884/0001:51 DPL

J. Macius

+

Brėžinys

Neregistruotas

40

2007-10-25

T1-267

Vorusnė. Sklypo Nr.8854/0005:89 DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000453

41

2007-10-25

T1-269

Šilutė. Jankaus 3. Sklypo DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000453

42

2007-10-25

T1-273

Šilutė. Miesto pietinės dalies teritorijos DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000391

43

2007-11-15

T1-286

Pakalnė. Sklypo Nr.8854/0006:163 DPL

R. Jalinskienė, Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000427

000883000494

44 N

2007-11-08

4.6434.(1.3)

Oželiai. Sklypo Nr.8814/0007:7 pertvarkymo projektas SPL

A. Skieruvienė, Z. Petrikienė, R. Martinkienė

(Apskr.)

(Apskr.)

000883000420

000883000417

45

2007-11-15

T1-288

Šilutė. Klaipėdos 33c ir Klaipėdos 33d. Sklypo DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

Neregistruotas

46

2007-11-15

T1-291

Pagryniai. Sklypo Nr.8840/0002:421 DPL

S.Oželis

+

Brėžinys

000883000504

47

2007-12-13

T1-319

Pagryniai. Sklypo Nr.8840/0003:338 DPL

J.Bučinskas, Z. Bučiinskienė

+

Brėžinys

000883000458

48

2007-12-13

T1-320

Pagryniai. Sklypų Nr.8840/0002:145 ir Nr.8840/0002:327 DPL

V. Andrijauskas

+

Brėžinys

000883000370

49

2007-12-21

A1-1220

Šilutė. Pievų 9. Sklypo Nr.88670012:6 DPL

D. Vaitkus

+

Brėžinys

000883000505

 

 

 

2006 metais patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai

 

 

 

 

Eil. Nr.

Patvirtinimo data

Patvirtinimo dokumento Nr.

Neoficialus dokumento pavadinimas

Planavimo organizatorius (suinteresuotas asmuo)

Sprendinių aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Unikalus kodas TP registre

1

2006-01-26

T1-968

ŽNaumiestis. Sklypų Nr. 8890/0001:84 ir Nr.8890/0001:85 DPL

Savivaldybė,

UAB „Milda“

+

Brėžinys

000883000403

2 N

2006-01-30

13.6-270

Traksėdžių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projektas. SPL

(Apskr.)

(Apskr.)

(Apskr.)

003002000408

3 N

2006-02-20

13.6-689

Usėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. SPL

(Apskr.)

(Apskr.)

(Apskr.)

003002000411

4 N

2006-03-06

13.6-1039

Vilkyčių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projektas. SPL

(Apskr.)

(Apskr.)

(Apskr.)

003002000412

5 N

2006-03-23

13.6-1276

Pašyšių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. SPL

(Apskr.)

(Apskr.)

(Apskr.)

003002000413

6

2006-03-23

T1-1025

Rumšai. Buitinių atliekų sąvartyno  atliekų priėmimo ir kompostavimo aikštelių  DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000383

7

2006-03-23

T1-1027

Rusnė. Sklypo Nr. 8854/0003:175 DPL

V. Nausėda

+

Brėžinys

000883000371

8

2006-03-23

T1-1028

Šilutė. Lietuvininkų 43. DPL

A. Plikaitienės įmonė

+

Brėžinys

000883000316

9

2006-03-23

T1-1029

ŽNaumiestis. Birutės 14. Sklypų Nr. 8890/0001:177 ir Nr. 8890/0001:178, DPL

Savivaldybė, M. Stirbienė, J. Stirbys

+

Brėžinys

000883000384

10 N

2006-03-31

13.6-1514

Bliūdsukių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, SPL

(Apskr.)

(Apskr.)

(Apskr.)

003002000414

11

2006-04-05

T1-1046

Šilininkai. Sklypo prie pastato Nr. 8897-9003-9012, DPL

Savivaldybė, G. Rukavičienė

+

Brėžinys

000883000386

12 N

2006-04-20

13.6-1810

Šylių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, SPL

(Apskr.)

(Apskr.)

(Apskr.)

003002000415

13 N

2006-04-24

13.6-2010

Ramučių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, SPL

(Apskr.)

(Apskr.)

(Apskr.)

003002000416

14

2006-05-25

T1-1140

Šilutė. Gluosnių 4a. Sklypo Nr. 8867/0006:44 DPL

Savivaldybė, I. Bulavinas

+

Brėžinys

000883000425

15

2006-05-25

T1-1152

Mantvydai.  Sklypo prie statinių, kurių Nr. 88/978-0126-01-5, 88/978-0126-12-6, 88/978-0126-04-8, 88/978-0126-02-6 DPL

AB „Lietuvos energija“

+

Brėžinys

000883000390

16

2006-05-25

T1-1153

Šilutė. Ramučių 18. Sklypo prie statinių, Nr. 88/956-0052-01-4, 88/956-0052-02-5, 88/956-0052-43-6, 88/956-0052-42-5, 88/956-0052-41-4, 88/956-0052-40-3 DPL

Savivaldybė, AB „VST“, AB „Lietuvos energija“

+

Brėžinys

000883000388

 

2006-06-16

13.6-3088

Paičiai.

D. Jurjonienė

(Apskr.)

(Apskr.)

000882000475

17

2006-06-22

T1-1165

Vainutas. Baranausko 4. Sklypo Nr. 8880/0005:231 DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000431

18

2006-06-22

T1-1166

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:269 DPL

V. Bagočius

+

Brėžinys

000883000365

19

2006-06-22

T1-1170

Šilmeižiai. Sklypo Nr. 8817/0004:256 DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000454

20

2006-06-22

T1-1172

Šilutė. Teritorijos tarp Lietuvininkų, Dariaus ir Girėno, Kalinausko gatvių ir karių kapinių DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000190

21 N

2006-07-17

13.6-5886

Čiūteliai žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektas. SPL

O. Narbutienė

(Apskr.)

(Apskr.)

000882000479

25

2006-07-20

T1-1214

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:335 DPL

Savivaldybė, A. Vitkauskienė

+

Brėžinys

000883000445

24

2006-07-20

T1-1215

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:336 DPL

Savivaldybė, V. Barzdys

+

Brėžinys

000883000444

23

2006-07-21

A1-733

Šilutė. Gegužės 19. Sklypo Nr. 8867/0017:151 DPL

S. Timinskas,

V. Timinskienė

+

Brėžinys

000883000455

22

2006-07-21

A1-747

Šilutė. H. Šojaus 10 DPL

UAB „Varnių projektai“

+

Brėžinys

000883000488

26 N

2006-07-26

13.6-3824

Užlaukis žemės sklypo formavimo – pertvarkymo projektas. SPL

V. A. Nausėda

(Apskr.)

(Apskr.)

000883000476

27 N

2006-07-26

13.6-3841

Grabupiai žemės sklypo formavimo – pertvarkymo projektas. SPL

E. Mockus

(Apskr.)

(Apskr.)

000883000477

28 N

2006-07-26

13.6-3839

Vilkyčiai žemės sklypo formavimo – pertvarkymo projektas. SPL

D. Štulcas

(Apskr.)

(Apskr.)

000883000478

29

2006-08-09

A1-779

Šilutė. Klaipėdos 4a.  Sklypo Nr. 8867/0006:36 DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000437

30

2006-09-28

A1-896

Šilutė. Pramonės 5. Sklypo Nr. 8867/006:57 DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000503

31

2006-09-28

A1-899

Šilutė. Rusnės 6A ir 6B. Sklypų Nr. 8867/0012:56,  8867/0012:58 DPL

E. Ražauskas

+

Brėžinys

000883000472

32

2006-09-28

A1-900

Šilutė. Vytauto 17.  Sklypo Nr. 8867/0016:161 DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000464

33

2006-09-28

T1-1275

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:341 DPL

Savivaldybė,

S. Baračiauskaitė-Šeputienė

+

Brėžinys

000883000434

34

2006-09-28

T1-1287

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0002:362 DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000882000470

35

2006-11-03

T1-1313

Macikai. Sklypo Nr. 8817/0006:44 DPL

Savivaldybė,

V. Ročienė, R. Pranaitis

+

Brėžinys

000883000395

36

2006-11-03

T1-1314

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0003:378 DPL

A. Gečas

+

Brėžinys

Neregistruotas

37

2006-11-03

T1-1317

Rusnė. Pakalnės prieplaukos DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000303

38

2006-11-03

T1-1319

Macikai. Sklypo Nr. 8817/0006:154 DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000448

39

2006-11-03

T1-1320

Macikai. Sklypo Nr. 8817/0006:152 DPL

Savivaldybė,

A. Kuliešienės įgaliota R. Jagintavičienė

+

Brėžinys

000883000447

40

2006-11-30

T1-1364

Šilutė. Gluosnių 8A. Sklypo Nr.8867/0006:56 DPL

Savivaldybė,

S. Liaugaudo įmonė

+

Brėžinys

000883000396

41

2006-11-30

T1-1365

Kintai. Prieplaukos DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

Neregistruotas

42

2006-11-30

T1-1366

Pakalnė. Sklypo Nr. 8854/0006:302 DPL

D. Stanislovaitienė

+

Brėžinys

Neregistruotas

43

2006-12-21

T1-1405

Macikai. Sklypo Nr. 8817/0006:227 DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000393

44

2006-12-29

13.6-6977

Spiečiai žemės sklypo formavimo – pertvarkymo projektas. SPL

O. Mačiulienė

E. Aurylienė

(Apskr.)

(Apskr.)

000882000480

 

 

 

2005 metais patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai

 

 

 

 

Eil. Nr.

Patvirtinimo data

Patvirtinimo dokumento Nr.

Neoficialus dokumento pavadinimas

Planavimo organizatorius (suinteresuotas asmuo)

Sprendinių aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Unikalus kodas TP registre

1

2005-01-13

A1-27

Grumbliai. Sklypo Nr. 8884/0009:77 DPL

K. Stasytis

+

Brėžinys

000883000337

2

2005-03-15

A1-205

Šilutė. Statybininkų g. 1 – 19 DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000301

3

2005-04-01

T1-639

Šilutė. Šojaus dvaro (G115K) teritorijos DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000302

4

2005-04-20

A1-347

Šilutė. Vydūno 9. Sklypo Nr. 8867/0017:146 DPL

A. Stanevičius

+

Brėžinys

000883000308

5

2005-04-20

A1-348

Šilutė.  Teritorijos tarp Statybininkų, Gluosnių, Klaipėdos gatvių bei ABF „Šilutės rambynas“ DPL

Savivaldybė

+

Brėžiniai

1, 2

000883000322

6

2005-04-20

A1-349

Šilininkai. Sklypo Nr. 1 DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000340

7

2005-04-20

A1-350

Šilininkai. Sklypo Nr. 2 DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000341

8

2005-04-28

T1-662

Kelio NR. 141 Kaunas - Klaipėda kelio ruožo 196,60 km - 205,38 km SPL

UAB „Kelprojektas“

+

Brėžiniai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

000883000300

9

2005-04-28

T1-695

Usėnai. Sklypo Nr. 8877/0004:56 DPL

Savivaldybė

+

Brėžinys

000883000368

10

2005-04-28

T1-696

Pagryniai. Sklypo Nr. 8840/0003:347 DPL

G. Liaugaudienė

+

Brėžinys