EUROPOS SĄJUNGA

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

 

 

 1. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių aiškinamasis raštas;
 2. Šilutės rajono bendrojo plano sprendinių aiškinamasis raštas. Detalizacija Šilutės miestui.

Brėžiniai

 

 1. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Teritorijos vystymo erdvinės struktūros brėžinys.
 2. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys.
 3. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Teritorijos susisiekimo brėžinys.
 4. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Teritorijos inžinerinės infrastruktūros brėžinys.
 5. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Gamtos ir kultūros paveldo brėžinys.
 6. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Miškų išdėstymo brėžinys.
 7. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Rekreacijos ir turizmo plėtojimo brėžinys.
 8. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Priedas. Naudingųjų iškasenų naudojimo schema.
 9. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių detalizacija. Sprendiniai Šilutės miestui, M 1:10 000. Teritorijos naudojimo reglamentų brėžinys.
 10. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių detalizacija. Sprendiniai Šilutės miestui, M 1:10 000. Susisiekimo komunikacijų brėžinys.
 11. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių detalizacija. Sprendiniai Šilutės miestui, M 1:10 000. Inžinerinės infrastruktūros vystymo brėžinys.
 12. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių detalizacija. Sprendiniai Šilutės miestui, M 1:10 000. Kraštovaizdžio tvarkymo (Kultūros paveldo ir miškų išdėstymo) brėžinys.