REGISTRUOTŲ TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

T2-

 

Sprendimo projekto registracijos numeris

 

SPRENDIMO PROJEKTO PAVADINIMAS

Registravimo data

2020 METAI

IX KADENCIJA

16-asis posėdis

1.

 

T2-410

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal

panaudos sutartį Katyčių seniūnijos bendruomenei

2020-06-09

 

 

2.

 

T2-411

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės senelių globos namams

 

2020-06-09

3.

 

T2-412

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-07-22 sprendimo Nr. T1-1466 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Saugų vaikų globos namams“ pakeitimo

 

2020-06-09

4.

 

T2-413

Dėl laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo aprašo nuostatų  patvirtinimo

 

2020-06-09

 

(Norminis)

5.

 

T2-414

Dėl taksi stotelių įrengimo Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-06-09

 

(Norminis)

6.

 

T2-415

Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo

2020-06-09

 

(Norminis)

7.

 

T2-416

Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų

2020-06-09

 

(Norminis)

8.

 

T2-417

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

2020-06-09

 

(Norminis)

9.

 

T2-418

Dėl  Savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr.T1-251 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020-06-09

 

(Norminis)

10.

 

T2-419

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. t1-298  „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“  patvirtintų etikos komisijos nuostatų pakeitimo

 

2020-06-11

11.

 

T2-420

Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo

 

2020-06-11

12.

 

T2-421

Dėl Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

 

2020-06-11

13.

 

T2-422

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Socialinio verslo modelio diegimas Šilutės rajono savivaldybės Vainuto, Katyčių ir Usėnų seniūnijose“ pagal  Šilutės  rajono vietos veiklos grupės „Lamatos žemė“ kvietimą

 

2020-06-11

14.

 

T2-423

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Socialinio verslo modelio diegimas Šilutės rajono savivaldybės Švėkšnos, Gardamo ir Žemaičių Naumiesčio seniūnijose“ pagal  Šilutės  rajono vietos veiklos grupės „Lamatos žemė“ kvietimą

 

2020-06-11

15.

 

T2-424

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Socialinio verslo modelio diegimas Šilutės rajono savivaldybės Kintų, Saugų, Rusnės seniūnijose“ pagal  Šilutės  rajono vietos veiklos grupės „Lamatos žemė“ kvietimą

 

2020-06-11

16.

 

T2-425

Dėl pritarimo 2014-2020 metų Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos keitimui

 

2020-06-11

17.

 

T2-426

Dėl sutikimo priimti Šilutės rajono savivaldybės

nuosavybėn turtą iš akcinės bendrovės „Šilutės baldai“

 

2020-06-11

18.

 

T2-427

Dėl Šilutės rajono valdybos 1993-12-06 potvarkio Nr. 458-v „Dėl patalpų perdavimo“ pakeitimo

 

2020-06-11

19.

 

T2-428

Dėl pritarimo  įgyvendinti investicinį projektą „Šilutės rajono savivaldybės Kintų seniūnijos Kintų kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“

 

2020-06-11

20.

 

T2-429

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą „Alkos vasaros polderio dalies  melioracijos statinių rekonstrukcija“

 

2020-06-11

21.

 

T2-430

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T1-951 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-06-11

 

(Norminis)

22.

 

T2-431

Dėl  Saugų vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

 

 

2020-06-11

23.

 

T2-432

Dėl mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės steigimo Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje

 

2020-06-12

 

(Norminis)

24.

 

T2-433

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo 2020 m. tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2020-06-12

25.

 

T2-434

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-175 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo

2020-06-12

 

(Norminis)

26.

 

T2-435

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1197 ,,Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos Šilutės rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo“ pakeitimo

 

2020-06-16

 

(Norminis)

15-asis posėdis

1.

 

 

T2-367

Dėl saugaus elgesio Šilutės rajono savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo

 

2020-05-12

 

(Norminis)

2.

 

T2-368

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T1-768 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   

 

2020-05-12

 

(Norminis)

3.

 

T2-369

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimo Nr. T1-125 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir 21 filialo didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

2020-05-12

 

 

4.

 

T2-370

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr. T1-271 ,,Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo’’ pakeitimo

2020-05-12

 

(Norminis)

5.

 

T2-371

Dėl 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-1048 „Dėl pavedimo vykdyti globos centro funkcijas“ panaikinimo

2020-05-12

 

(Norminis)

6.

 

T2-372

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-53 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-05-12

 

 (Norminis)

7.

 

T2-373

Dėl trumpalaikės paskolos

2020-05-12

 

 

8.

 

T2-374

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą

2020-05-12

9.

 

T2-375

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms

2020-05-12

 

(Norminis)

10.

 

T2-376

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020-05-12

 

(Norminis)

11.

 

T2-377

Dėl sutikimo perimti turtą iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

 

2020-05-12

 

 

12.

 

T2-378

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

 

2020-05-12

13.

 

T2-379

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-715 „Dėl biudžetinės įstaigos Šilutės dienos paslaugų centro reorganizavimo“ pakeitimo

2020-05-12

 

(Norminis)

14.

 

T2-380

Dėl BĮ Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

 

2020-05-12

15.

 

T2-381

Dėl kompiuterinės įrangos  perėmimo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

 

2020-05-12

16.

 

T2-382

Dėl sutikimo, kad uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės autobusų parkas“ parduotų nekilnojamąjį turtą

 

2020-05-12

17.

 

T2-383

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo

 

 

2020-05-12

18.

 

T2-384

Dėl  Savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr.T1-251 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020-05-14

 

(Norminis)

19.

 

T2-385

Dėl specialiosios klasės įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams steigimo ir Šilutės žibų pradinės mokyklos nuostatų pakeitimo

 

2020-05-14

 

(Norminis)

20.

 

T2-386

Dėl Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų pakeitimo

 

2020-05-14

 

(Norminis)

21.

 

T2-387

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-263 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

 

2020-05-14

 

 

22.

 

T2-388

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2005-07-21 sprendimo Nr. T1-759 „Dėl minimalaus skaičiaus bendrojo lavinimo mokyklų papildomojo ugdymo grupėse nustatymo“ ir 2005-10-27 sprendimo Nr. T1-837 „Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios

 

2020-05-14

 

 

23.

 

T2-389

Dėl pritarimo  įgyvendinti investicinį projektą „Alkos vasaros polderio rekonstrukcija“

 

2020-05-14

24.

 

T2-390

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių plano patvirtinimo

 

2020-05-14

 

(Norminis)

25.

 

T2-391

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d.  sprendimo Nr. T1-559 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Šilutės rajone tvarkos patvirtinimo“ panaikinimo                

 

2020-05-14

 

(Norminis)

26.

 

T2-392

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

2020-05-14

27.

 

T2-393

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimo Nr. T1- 875 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų bei jų dalių perdavimo“ pakeitimo

2020-05-14

28.

 

T2-394

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. T1-469 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

 

2020-05-14

29.

 

T2-395

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-07-28 sprendimo Nr. T1-419  „Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo

 

2020-05-14

30.

 

T2-396

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-396 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

 

2020-05-14

31.

 

T2-397

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei „Žuvėjų kraštas“

2020-05-14

32.

 

T2-398

Dėl automobilio perdavimo Šilutės sporto mokyklai

 

2020-05-14

33.

 

T2-399

Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2020-05-14

 

(Norminis)

34.

 

T2-400

Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo

 

2020-05-14

 

(Norminis)

35.

 

T2-401

Dėl parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

 

2020-05-14

 

(Norminis)

36.

 

T2-402

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo

 

2020-05-14

37.

 

T2-403

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo

2020-05-14

 

(Norminis)

38.

 

T2-404

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo

 

2020-05-14

39.

 

T2-405

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

 

2020-05-14

 

(Norminis)

40.

 

T2-406

Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo

 

2020-05-15

 

(Norminis)

41.

 

T2-407

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos sporto centro

2020-05-15

42.

 

T2-408

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T1-1091 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

 

2020-05-26

43.

 

T2-409

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės reikmėms

 

2020-05-26

14-asis posėdis

1.

 

T2-342

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Introduction of ecosystem services concept to the cross-border management of natural resources“ (EcoCross) („Supažindinimas su ekosistemų paslaugų koncepcija ir tarptautiniu gamtos išteklių valdymu“)

 

2020-04-08

2.

 

T2-343

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

 

2020-04-08

(Norminis)

3.

 

T2-344

Dėl Šilutės rajono Savivaldybės kontrolieriaus ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos

 

2020-04-08

4.

 

T2-345

Dėl Savivaldybės  būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo

 

2020-04-08

5.

 

T2-346

Dėl prašymo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos perduoti Šilutės rajono savivaldybei valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise

 

2020-04-10

6.

 

T2-347

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo

 

2020-04-10

7.

 

T2-348

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui

2020-04-10

8.

 

T2-349

Dėl Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos

vidaus struktūros pertvarkymo

 

2020-04-10

9.

 

T2-350

Dėl Šilutės Žibų pradinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

2020-04-10

10.

 

T2-351

Dėl Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

2020-04-10

11.

 

T2-352

Dėl Šilutės r. Juknaičių pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

 

2020-04-10

12.

 

T2-353

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T1-1302 „Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

 

2020-04-10

(Norminis)

13.

 

T2-354

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo

 

2020-04-10

 

14.

 

T2-355

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-100 „Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo

 

2020-04-10

15.

 

T2-356

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Savivaldybės reikmėms

 

2020-04-10

16.

 

T2-357

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ 2019 metų metinei veiklos ataskaitai

 

2020-04-10

17.

 

T2-358

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ 2019 metų metinei veiklos ataskaitai

2020-04-10

18.

 

T2-359

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2019 metų metinei veiklos ataskaitai

 

2020-04-10

19.

 

T2-360

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

 

2020-04-10

20.

 

T2-361

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

 

2020-04-10

21.

 

T2-362

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimo tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Slavsko rajono valdžios institucijų skatinimas gerinant pasienio infrastruktūrą“  

 

2020-04-10

22.

 

T2-363

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T1-12 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų ” pakeitimo

2020-04-10

 

Norminis

23.

 

T2-364

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-04-26 sprendimo Nr. T1-1005 „Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų ” pakeitimo

2020-04-10

 

Norminis

24.

 

T2-365

Dėl  Savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo nr.T1-251 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020-04-10

 

Norminis

25.

 

T2-366

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir Savivaldybės mero 2019 m. veiklos ataskaitai

2020-04-17

13-asis neeilinis posėdis

1.

 

T2-339

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-174 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose,  įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020-03-27

 

(Norminis)

 

2.

 

T2-340

Dėl mokesčio už vaikų ugdymą neformaliojo ugdymo įstaigose karantino metu

 

2020-03-27

 

(Norminis)

3.

 

T2-341

Dėl  Savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr.T1-251 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020-03-27

 (Norminis)

13-asis posėdis (neįvyko)

1.

 

T2-305

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro 2019 metų veiklos ataskaitai

 

2020-03-12

2.

 

T2-306

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turizmo tarybos pirmininko skyrimo

 

2020-03-12

3.

 

T2-307

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano metmenų patvirtinimo

 

2020-03-12 (Norminis)

4.

 

T2-308

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros plano vykdymo 2019 metų tarpinės įgyvendinimo ataskaitos  

2020-03-12 (Norminis)

5.

 

T2-309

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano programų vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo

2020-03-12

(Norminis)

6.

 

T2-310

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patikslinimo

2020-03-12

(Norminis)

7.

 

T2-311

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitos

2020-03-12

8.

 

T2-312

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  2020 m.  sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo

2020-03-12

9.

 

T2-313

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „kuršių marių paveldas vandenyje ir ant kranto“ (heritage of curonian lagoon in the water and on the shore“) (heritage in the water and shore)  

2020-03-12

10.

 

T2-314

Dėl pritarimo įgyvendinti  Kintų Vydūno kultūros centro projektą „Genius loci – Regiono dvasia“

2020-03-12

11.

 

T2-315

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šilutės ligoninei

2020-03-12

12.

 

T2-316

Dėl nekilnojamojo turto perėmimo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn iš Juknaičių bendruomenės

2020-03-12

13.

 

T2-317

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-396 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

 

2020-03-12

14.

 

T2-318

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijai

2020-03-12

15.

 

T2-319

Dėl klasių ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių  ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais nustatymo

 

2020-03-12 (Norminis)

16.

 

T2-320

Dėl Šilutės savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-1304 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Šilutės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-03-12 (Norminis)

17.

 

T2-321

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos ataskaitai

2020-03-12

18.

 

T2-322

Dėl pritarimo Šilutės  rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai

 

2020-03-12

19.

 

T2-323

Dėl pritarimo Šilutės kultūros ir pramogų centro  2019 metų veiklos ataskaitai

 

2020-03-12

20.

 

T2-324

Dėl pritarimo Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai

 

2020-03-12

21.

 

T2-325

Dėl pritarimo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitai

 

 

22.

 

T2-326

Dėl pritarimo salos etnokultūros ir informacijos centro 2019 metų veiklos ataskaitai

2020-03-12

23.

 

T2-327

Dėl pritarimo Kintų Vydūno kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai

2020-03-12

24.

 

T2-328

Dėl pritarimo Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro  2019 metų veiklos ataskaitai

2020-03-12

25.

 

T2-329

Dėl pritarimo Žemaičių krašto etnokultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai

2020-03-12

26.

 

T2-330

Dėl pritarimo Šilutės kamerinio dramos teatro 2019 metų veiklos ataskaitai  

2020-03-12

27.

 

T2-331

Dėl Šilutės kamerinio dramos teatro 2020 metų sezoninės kūrybinės veiklos programos patvirtinimo

2020-03-12

28.

 

T2-332

Dėl pritarimo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2020 m. veiklos planui

 

2020-03-12

29.

 

T2-333

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitai

 

2020-03-12

30.

 

T2-334

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Saugų vaikų globos namų 2019 metų veiklos ataskaitai

 

2020-03-12

31.

 

T2-335

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės senelių globos namų 2019 metų veiklos ataskaitai

 

2020-03-12

32.

 

T2-336

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių plano patvirtinimo

 

2020-03-13

(Norminis)

33.

 

T2-337

Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo

2020-03-13

34.

 

T2-338

Dėl Vaiko gerovės ir globos centro steigimo

 

2020-03-16 (Norminis)

12-asis posėdis

1.

 

T2-262

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Veža“

 

2020-02-11

2.

 

T2-263

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Mokomės. Dalijamės. Augame“

2020-02-11

3.

 

T2-264

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sporto komplekso, esančio Šilutėje, Gluosnių g. 13b,  modernizavimas”

2020-02-11

4.

 

T2-265

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms

 

2020-02-11

5.

 

T2-266

Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

2020-02-11

 

(Norminis)

6.

 

T2-267

Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2020-02-11

 

(Norminis)

7.

 

T2-268

Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2020 metais taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

2020-02-11

 

(Norminis)

8.

 

T2-269

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos

2020-02-11

9.

 

T2-270

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo        Nr. T1-165 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Respublikinei Kauno ligoninei“ pripažinimo netekusiu galios

 

2020-02-11

10.

 

T2-271

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimo Nr. T1-207 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020-02-11

 

(Norminis)

11.

 

T2-272

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo

 pagal turto patikėjimo sutartis viešajai įstaigai Šilutės ligoninei

 

2020-02-13

12.

 

T2-273

Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžio nustatymo

 

2020-02-13

 

(Norminis)

13.

 

T2-274

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

2020-02-13

14.

 

T2-275

Dėl Šilutės  rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020-2022 metų veiksmų plano  patvirtinimo

 

2020-02-13

 

(Norminis)

15.

 

T2-276

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-302 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano  patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020-02-13

 

(Norminis)

16.

 

T2-277

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų

2020–2022 metų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programų tvirtinimo

2020-02-13

17.

 

T2-278

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimo Nr. T1-2467 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir Šilutės kamerinio dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

 

2020-02-13

18.

 

T2-279

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-11-28 sprendimo Nr. T1-177 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020-02-13

 

(Norminis)

19.

 

T2-280

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2020 metų finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo

2020-02-13

20.

 

T2-281

Dėl pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų Lietuvos ir Rusijos  bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Bendras priešgaisrinių paslaugų gerinimas Lietuvoje ir Rusijoje“ („General improvement of fire safety services in Lithuania and Russia“)

 

2020-01-13

21.

 

T2-282

Dėl Šilutės rajono  savivaldybės  turizmo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

 

2020-02-13

 

(Norminis)

22.

 

T2-283

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos 2020 m.  projektų sąrašo patvirtinimo

 

2020-02-13

 

(Norminis)

23.

 

T2-284

Dėl ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos priemonių plano lėšų patvirtinimo

 

2020-02-13

24.

 

T2-285

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo

 

2020-02-13

 

25.

 

T2-286

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

 

 

2020-02-13

26.

 

T2-287

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

 

 

2020-02-13

27.

 

T2-288

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą

2020-02-13

28.

 

T2-289

Dėl Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai) susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo tvirtinimo

 

2020-02-13

29.

 

T2-290

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams nustatymo

 

2020-02-13

 

(Norminis)

30.

 

T2-291

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo

 

2020-02-13

 

(Norminis)

31.

 

T2-292

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pareiginės algos koeficiento nustatymo

2020-02-13

32.

 

T2-293

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareiginės algos  koeficiento nustatymo

2020-02-13

33.

 

T2-294

Dėl  papildomų poilsio  dienų  suteikimo Šilutės rajono savivaldybės kontrolierei  Jolitai Stonkuvienei

 

2020-02-13

34.

 

T2-295

Dėl pavadinimo  suteikimo gatvei, esančiai Šilutės r. sav., Kintų sen., Raudžių k.

 

2020-02-14

35.

 

T2-296

Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos rajono savivaldybės

2020-02-17

36.

 

T2-297

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo

 

2020-02-18

 

(Norminis)

37.

 

T2-298

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo

2020-02-19

38.

 

T2-299

Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-64 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros  centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

 

2020-02-19

39.

 

T2-300

Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

 

2020-02-19

40.

 

T2-301

Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

2020-02-19

42.

 

T2-302

Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

 

2020-02-19

43.

 

T2-303

Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-48 „Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

2020-02-19

44.

 

T2-304

Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

 

2020-02-19

11-asis posėdis

1.

 

T2-236

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms švietimo įstaigoms

2020-01-15

2.

 

T2-237

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-06-12  sprendimo Nr.T1-46 „Dėl bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo

 

2020-01-15

3.

 

T2-238

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitai

2020-01-15

 

(Norminis)

4.

 

T2-239

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį Šilutės profesinio mokymo centrui

2020-01-15

5.

 

T2-240

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

2020-01-15

6.

 

T2-241

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

2020-01-15

7.

 

T2-242

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį

viešajai įstaigai Šilutės ligoninei

 

2020-01-15

8.

 

T2-243

Dėl gatvių geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Šilutės m.

 

2020-01-16

9.

 

T2-244

Dėl Šilutės rajono  savivaldybės  turizmo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

 

2020-01-16

 

(Norminis)

10.

 

T2-245

Dėl pritarimo Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2019 m. įgyvendinimo ataskaitai

 

2020-01-16

11.

 

T2-246

Dėl Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų patvirtinimo

 

2020-01-16

 

(Norminis)

12.

 

T2-247

Dėl Virginijos Čėsnienės  atleidimo iš  Šilutės lopšelio - darželio „Pušelė“  direktorės pareigų

2020-01-16

13.

 

T2-248

Dėl Živilės Šveikauskienės skyrimo į Šilutės lopšelio - darželio „Pušelė“  direktorės pareigas

 

2020-01-16

14.