REGISTRUOTŲ TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

T2-

 

Sprendimo projekto registracijos numeris

 

SPRENDIMO PROJEKTO PAVADINIMAS

Registravimo data

2019 METAI

 IX KADENCIJA

2 - ASIS POSĖDIS

1.

 

T2-8

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kintų bendruomenei

2019-05-02

2.

 

T2-9

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-05-02

3.

 

T2-10

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

2019-05-02

4.

 

T2-11

Dėl finansų kontrolės būklės ataskaitų

2019-05-02

5.

 

T2-12

Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų

2019-05-02

6.

 

T2-13

Dėl  savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimo Nr.T1-1258 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019-05-02

7.

 

T2-14

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T1-811 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaitijų sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

2019-05-02

8.

 

T2-15

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T1-641 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-05-02

9.

 

T2-16

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo

2019-05-02

10.

 

T2-17

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-1072 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilutės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

2019-05-02

11.

 

T2-18

Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo

2019-05-02

12.

 

T2-19

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-1167 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilutės rajone“ papildymo

2019-05-02

13.

 

T2-20

Dėl leidimo viešajai  įstaigai Šilutės ligoninei atlikti pastato dalies patalpų, pritaikant ligoninės vaistinei, paprastojo remonto darbus

2019-05-02

14.

 

T2-21

Dėl pritarimo Rusnės specialiosios mokyklos

2018 metų veiklos ataskaitai

 

2019-05-02

15.

 

T2-22

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės sporto klubui „Atėnė“

 

2019-05-03

16.

 

T2-23

Dėl Daivos Mikulskytės skyrimo į Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės pareigas

2019-05-03

17.

 

T2-24

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo

2019-05-09

18.

 

T2-25

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo

2019-05-15

19.

 

T2-26

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo

2019-05-15

20.

 

T2-27

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pareiginės algos koeficiento nustatymo

2019-05-15

21.

 

T2-28

 Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą išrinkimo

2019-05-15

22.

 

T2-29

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą ir įgaliojimų jam suteikimo

2019-05-15

23.

 

T2-30

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-2298 „Dėl pritarimo dalyvauti Šilutės miesto vietos veiklos grupės – asociacijos „Šilutės miesto VVG“ veikloje“ pakeitimo

2019-05-15

24.

 

T2-31

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl pritarimo asociacijos  Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ steigimui ir dalyvauti jos veikloje“ pakeitimo

2019-05-15

25.

 

T2-32

Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į asociacijos „Lamatos žemė“ valdymo organus

2019-05-15

26.

 

T2-33

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į kultūros centrų tarybas, Šilutės H. Šojaus muziejaus tarybą, Šilutės kamerinio dramos teatro meno tarybą

2019-05-16

27.

 

T2-34

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimo Nr. T1-2467 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir Šilutės kamerinio dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

2019-05-16

2019 METAI

 IX KADENCIJA

1 - ASIS POSĖDIS

1.

 

T2-1

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Šepučio atleidimo iš pareigų

2019-04-18

2.

 

T2-2

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Pozingio atleidimo iš pareigų

2019-04-18

3.

 

T2-3

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo

2019-04-18

4.

 

T2-4

Dėl savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir jų narių skaičiaus nustatymo

2019-04-18

5.

 

T2-5

Dėl Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto sudarymo

2019-04-18

6.

 

T2-6

Dėl Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo

2019-04-18

7.

 

T2-7

Dėl Savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo

2019-04-18

2019 METAI

45- ASIS POSĖDIS

1.

 

T2-1337

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

2019-03-14

2.

 

T2-1338

Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo

2019-03-14

(Norminis)

3.

 

T2-1339

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2018 metų metinei veiklos ataskaitai

2019-03-14

 

4.

 

T2-1340

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

2019-03-14

5.

 

T2-1341

Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo

2019-03-14

6.

 

T2-1342

Dėl leidimo nurašyti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

2019-03-14

7.

 

T2-1343

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-03-14

(Norminis)

8.

 

T2-1344

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo

2019-03-14

9.

 

T2-1345

Dėl Šilutės kamerinio dramos teatro 2019 metų sezoninės kūrybinės veiklos programos patvirtinimo

2019-03-14

10.

 

T2-1346

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 m. sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo

2019-03-14

11.

 

T2-1347

Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-03-14

(Norminis)

12.

 

T2-1348

Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-03-14

(Norminis)

13.

 

T2-1349

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

2019-03-14

(Norminis)

14.

 

T2-1350

Dėl Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimo Nr. T1-1258 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2019-03-14

(Norminis)

15.

 

T2-1351

Dėl pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų INTERREG Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Šilutės ir Slavsko miestų kultūros paveldo objektų pritaikymas turistiniams bei kultūriniams poreikiams“ („ADAPTATION OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS TO TOURIST AND CULTURAL NEEDS IN SILUTE AND SLAVSK CITIES“ (SILUTE – SLAVSK ACHO)

2019-03-14

16.

 

T2-1352

Dėl pritarimo įgyvendinti „Nemokamo bevielio interneto tinklo plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ projektą

2019-03-14

17.

 

T2-1353

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimo Nr. T1-1078 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo

2019-03-14

18.

 

T2-1354

Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą

2019-03-14

19.

 

T2-1355

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Bikavėnų kaimo bendruomenei

2019-03-14

20.

 

T2-1356

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ 2018 metų metinei veiklos ataskaitai

2019-03-14

21.

 

T2-1357

Dėl Jaunimo atstovų rinkimų į Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-03-14

(Norminis)

22.

 

T2-1358

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitos

2019-03-14

23.

 

T2-1359

Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2019 m. veiklos plano

2019-03-14

24.

 

T2-1360

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo

2019-03-14

(Norminis)

25.

 

T2-1361

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros plano vykdymo 2018 metų tarpinės įgyvendinimo ataskaitos

2019-03-14

(Norminis)

26.

 

T2-1362

Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-03-14

(Norminis)

27.

 

T2-1363

Dėl pritarimo Šilutės sporto mokyklos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

2019-03-14

Sujungtas į kitą sprendimo projektą

28.

 

T2-1364

Dėl pritarimo Šilutės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

2019-03-14

Sujungtas į kitą sprendimo projektą

29.

 

T2-1365

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano programų vykdymo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo

2019-03-14

(Norminis)

30.

 

T2-1366

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patikslinimo

2019-03-14

(Norminis)

31.

 

T2-1367

Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo

Pridedama: Aiškinamasis raštas ir

 sprendinių brėžiniai :

1.         Pagrindinis brėžinys (M 1:50 000).

2.         Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros  brėžinys (M 1:50 000).

3.         Miškų išdėstymo brėžinys (M 1:50 000).

4.         Gamtinio karkaso brėžinys (M 1:50 000).

5.         Teritorijų, kuriose vėjų jėgainių parkų planavimas ribojamas, schema (M 1:75 000).

 

2019-03-14

(Norminis)

32.

 

T2-1368

Dėl pritarimo Šilutės meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai

2019-03-14

33.

 

T2-1369

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms

2019-03-14

34.

 

T2-1370

Dėl pritarimo Šilutės sporto mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai

2019-03-14

35.

 

T2-1371

Dėl pritarimo Šilutės švietimo pagalbos tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai

2019-03-14

36.

 

T1-1372

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

2019-03-15

37.

 

T2-1373

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

2019-03-18

38.

 

T2-1374

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ 2018 metų metinei veiklos ataskaitai

 

2019-03-19

39.

 

T2-1375

Dėl klasių ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių  ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse Savivaldybės švietimo įstaigose 2019–2020 mokslo metais nustatymo

2019-03-19

40.

 

T2-1376

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimo Nr. T1-875 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų bei jų dalių perdavimo“ pakeitimo

2019-03-19

41.

 

T2-1377

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-05-31 sprendimo Nr. T1-1055 „dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“ pakeitimo ir turto perdavimo

2019-03-19

42.

 

T2-1378

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Budrikų k. ir Buikiškės k. bei Šilutės sen., Traksėdžių k.

2019-03-19

43.

 

T2-1379

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

2019-03-20

44.

 

T2-1380

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitos

2019-03-22

45.

 

T2-1381

Dėl žemės sklypo motokroso trasai pirkimo

2019-03-25

46.

 

T2-1382

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

2019-03-26

44-ASIS POSĖDIS

1.

 

T2-1301

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo

 

2019-02-07

2.

 

T2-1302

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą

2019-02-07

3.

 

T2-1303

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo

2019-02-07

4.

 

T2-1304

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių plano patvirtinimo

2019-02-07

5.

 

T2-1305

Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

2019-02-07

6.

 

T2-1306

Dėl automobilio priekabos - mobilios scenos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-02-07

7.

 

T2-1307

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

2019-02-07

8.

 

T2-1308

Dėl ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos priemonių plano lėšų patvirtinimo

2019-02-07

9.

 

T2-1309

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos 2019 m.  projektų sąrašo patvirtinimo

2019-02-07

10.

 

T2-1310

Dėl Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo

2019-02-07

11.

 

T2-1311

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2019-2021 metų programų tvirtinimo

2019-02-07

12.

 

T2-1312

Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-02-07

13.

 

T2-1313

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-1139 „Dėl švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

 

2019-02-07

14.

 

T2-1314

Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžio nustatymo

2019-02-07

15.

 

T2-1315

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T1-951 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-02-07

16.

 

T2-1316

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T1-2425 „Dėl nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo Šilutės rajono savivaldybėje kitoms savarankiškoms funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-02-07

17.

 

T2-1317

Dėl Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

2019-02-07

18.

 

T2-1318

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1197 ,,Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos Šilutės rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo“ pakeitimo

2019-02-07

19.

 

T2-1319

Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos - 4 patvirtinimo

2019-02-07

20.

 

T2-1320

Dėl leidimo naudotis mokyklos pastato patalpomis

2019-02-07

21.

 

T2-1321

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-396 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms” 1.4 punkto pakeitimo

2019-02-07

22.

 

T2-1322

Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2019 metais taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

2019-02-07

23.

 

T2-1323

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo

2019-02-07

24.

 

T2-1324

Dėl leidimo nurašyti Valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

2019-02-07

25.

 

T2-1325

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

2019-02-08

26.

 

T2-1326

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ir savivaldybės kontrolieriaus 2018 metų veiklos ataskaitos

 

2019-02-08

27.

 

T2-1327

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2019 metų finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo

 

2019-02-08

28.

 

T2-1328

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir įstaigos valdymo struktūros patvirtinimo

2019-02-11

29.

 

T2-1329

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T1-730 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos bei tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2019-02-11

30.

 

T2-1330

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-1106 „Dėl Šilutės sporto mokyklos grupių skaičiaus  patvirtinimo“ pakeitimo

2019-02-12

31.

 

T2-1331

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimo Nr. T1-1250 „Dėl pareiginės algos koeficiento bei 5 metų kadencijos nustatymo Šilutės rajono savivaldybės kontrolierei Jolitai Stonkuvienei ir Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-02-12

32.

 

T2-1332

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Renginių įgarsinimo paslaugos sukūrimas Šilutės rajone”  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“

2019-02-13

33.

 

T2-1333

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Renginių apšvietimo paslaugos sukūrimas Šilutės rajone”  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“

2019-02-13

34.

 

T2-1334

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-33 „Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

2019-02-14

35.

 

T2-1335

Dėl lankytinos vietos pavadinimo patvirtinimo

2019-02-18

36.

 

T2-1336

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

2019-02-18

43-ASIS POSĖDIS

1.

 

T2-1267

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-04-26 sprendimo Nr. T1-1009 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“  pakeitimo

2019-01-16

2.

 

T2-1268

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės senelių globos namų direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

2019-01-16

3.

 

T2-1269

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Saugų vaikų globos namų direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

2019-01-16

4.

 

T2-1270

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

2019-01-16

5.

 

T2-1271

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai

2019-01-16

7.

 

T2-1273

Dėl pritarimo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

2019-01-17

8.

 

T2-1274

Dėl pritarimo Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

2019-01-17

9.

 

T2-1275

Dėl pritarimo Šilutės kamerinio dramos teatro direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

2019-01-17

10.

 

T2-1276

Dėl pritarimo Šilutės kamerinio dramos teatro 2018 metų kūrybinės veiklos programos ataskaitai

2019-01-17

11.

 

T2-1277

Dėl pritarimo Salos etnokultūros ir informacijos centro direktoriaus  2018 metų veiklos ataskaitai

2019-01-17

 

12.

 

T2-1278

Dėl pritarimo Kintų Vydūno kultūros centro direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

2019-01-17

13.

 

T2-1279

Dėl pritarimo Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro direktoriaus  2018 metų veiklos ataskaitai

2019-01-17

 

14.

 

T2-1280

Dėl pritarimo Šilutės kultūros ir pramogų centro direktoriaus  2018 metų veiklos ataskaitai

2019-01-17

15.

 

T2-1281

Dėl pritarimo Žemaičių krašto etnokultūros centro direktoriaus  2018 metų veiklos ataskaitai

2019-01-17

16.

 

T2-1282

Dėl pritarimo Šilutės  rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko 2018 metų veiklos ataskaitai

2019-01-17

17.

 

T2-1283

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

2019-01-17

18.

 

T2-1284

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Savivaldybės reikmėms

2019-01-17

19.

 

T2-1285

Dėl pareiginės algos koeficiento bei 5 metų kadencijos nustatymo Šilutės rajono savivaldybės Kontrolierei Jolitai Stonkuvienei ir Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

2019-01-18

20.

 

T2-1286

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitai

2019-01-21

21.

 

T2-1287

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

2019-01-21

22.

 

T2-1288

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo

2019-01-21

23.

 

T2-1289

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai „Už žmonių valdžią“

2019-01-21

24.

 

T2-1290

Dėl prašymo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos perduoti Šilutės rajono savivaldybei valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise

2019-01-21

25.

 

T2-1291

Dėl prašymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės perduoti Šilutės rajono savivaldybei valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise

2019-01-21

26.

 

T2-1292

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų vadovo veiklos ataskaitos

2019-01-21

27.

 

T2-1293

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimo Nr. T1-903  „Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo

2019-01-21

28.

 

T2-1294

Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui bei Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo

2019-01-21

29.

 

T2-1295

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo

2019-01-21

30.

 

T2-1296

Dėl pritarimo Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2018 m. įgyvendinimo ataskaitai

2019-01-21

31.

 

T2-1297

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo

 

2019-01-21

32.

 

T2-1298

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Šilutės r. sav.,Žemaičių Naumiesčio sen., Buikiškės k.

2019-01-21

33.

 

T2-1299

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-33 „Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

2019-01-24

34.

 

T2-1300

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo

2019-01-28

42-ASIS POSĖDIS

1.

 

T2-1233

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-886 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo

 

2018-12-06

G

2.

 

T2-1234

Dėl  savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr. T1-907 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2018-12-06

3.

 

T2-1235

Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos Šilutės rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo

2018-12-06

4.

 

T2-1236

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

2018-12-06

5.

 

T2-1237

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T1-529 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos rezervo naudojimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo

2018-12-06

6.

 

T2-1238

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos projektų finansavimo 2019 m. konkurso nuostatų patvirtinimo

2018-12-06

7.

 

T2-1239

Dėl Šilutės rajono savivaldybės ketinimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“

2018-12-06

8.

 

T2-1240

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo

2018-12-06

9.

 

T2-1241

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 - 2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

2018-12-06

10.

 

T2-1242

Dėl saugaus elgesio Šilutės rajono savivaldybės paviršinių vandens  telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo

2018-12-06

11.

 

T2-1243

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-2296 „Dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo tarifo dydžio nustatymo“ pakeitimo

2018-12-06

12.

 

T2-1244

Dėl Savivaldybės būsto pardavimo

2018-12-06

13.

 

T2-1245

Dėl Žemaičių krašto etnokultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

2018-12-06

14.

 

T2-1246

Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų nustatymo

2018-12-06

15.

 

T2-1247

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį  Vilkyčių bendruomenės centrui „Viltis“

2018-12-06

16.

 

T2-1248

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį  Vainuto seniūnijos bendruomenei

2018-12-06

17.

 

T2-1249

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Savivaldybės reikmėms

2018-12-06

18.

 

T2-1250

Dėl Pamiškės gatvės geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Šilutės sen., Gaidelių k.

2018-12-06

19.

 

T2-1251

Dėl Stasės Viršilienės  atleidimo iš  Šilutės lopšelio - darželio „Žvaigždutė“  direktorės pareigų

2018-12-07

20.

 

T2-1252

Dėl Stasės Viršilienės skyrimo į Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorės pareigas

2018-12-07

21.

 

T2-1253

Dėl Virginijos Čėsnienės  atleidimo iš  Šilutės lopšelio - darželio „Pušelė“  direktorės pareigų

2018-12-07

22.

 

T2-1254

Dėl Virginijos Čėsnienės skyrimo į Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ direktorės pareigas

2018-12-07

23.

 

T2-1255

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo

Nr. T1-492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

2018-12-07

24.

 

T2-1256

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

2018-12-07

25.

 

T2-1257

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kintų buriavimo mėgėjų klubui „Marių burės“

2018-12-07

26.

 

T2-1258

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės lopšeliui-darželiui „Žvaigždutė“

2018-12-07

27.

 

T2-1259

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-491 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių bei atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo“ pakeitimo

2018-12-07

28.

 

T2-1260

Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai 2019 metų finansinių normatyvų nustatymo Šilutės rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose

2018-12-07

29.

 

T2-1261

Dėl 2019 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo  

2018-12-07

30.

 

T2-1262

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių plano pakeitimo

2018-12-10

31.

 

T2-1263

Dėl Jungtinės veiklos sutarties rezultatų paskirstymo tvarkos patvirtinimo

 

2018-12-12

32.

 

T2-1264

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

2018-12-13

33.

 

T2-1265

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-9 „Dėl Savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo“ pakeitimo

2018-12-13

34.

 

T2-1266

Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ stebėtojų tarybą“ pakeitimo

2018-12-13

41-ASIS POSĖDIS

1.

 

T2-1204

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2019 metų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo

2018-11-13

2.

 

T2-1205

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo

2018-11-13

3.

 

T2-1206

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo

2018-11-13

4.

 

T2-1207

Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų 2018 metų ataskaitų pateikimo Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui grafiko

2018-11-13

5.

 

T2-1208

Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-771 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo

2018-11-13

6.

 

T2-1209

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-1093 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pažink pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu“ papildymo

2018-11-13

7.

 

T2-1210

Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo

2018-11-13

8.

 

T2-1211

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-732 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2018-11-13

9.

 

T2-1212

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui

2018-11-13

10.

 

T2-1213

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui

2018-11-13

11.

 

T2-1214

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

2018-11-13

12.

 

T2-1215

Dėl sutikimo priimti savivaldybės nuosavybėn žemės sklypą, esantį Šilutės r. sav., Saugų sen., Mantvydų k.

2018-11-13

13.

 

T2-1216

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį įgyvendinti Europos sąjungos struktūrinių fondų  projektus „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje” ir „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”

2018-11-15

14.

 

T2-1217

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  atstovų delegavimo į darbo grupę Macikų lagerių sutvarkymui organizuoti

2018-11-15

15.

 

T2-1218

Dėl pritarimo dalyvauti projekte

,,Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra Šilutės rajone“

2018-11-15

16.

 

T2-1219

Dėl pritarimo dalyvauti projekte

,,Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilutės rajone“

2018-11-15

17.

 

T2-1220

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Žuvininkystės produktų išrovimo vietos  infrastruktūros gerinimas Kintų prieplaukoje“