REGISTRUOTŲ TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

T2-

 

Sprendimo projekto registracijos numeris

 

SPRENDIMO PROJEKTO PAVADINIMAS

Registravimo data

2019 METAI

 IX KADENCIJA

9-asis posėdis

1.

 

T2-175

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Usėnų seniūnijos bendruomenei

2019-11-12

2.

 

T2-176

Dėl ilgalaikio turto perėmimo iš Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

2019-11-12

3.

 

T2-177

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Savivaldybės reikmėms

2019-11-12

4.

 

T2-178

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-11-15 sprendimo  Nr. T1-293 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo“ pakeitimo

2019-11-12

5.

 

T2-179

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-10-01 sprendimo  Nr. T1-1100 „Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo

2019-11-12

6.

 

T2-180

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų kainų nustatymo

2019-11-12

 

(Norminis)

7.

 

T2-181

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šilutės lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“ infrastruktūros modernizavimas“

2019-11-14

8.

 

T2-182

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

2019-11-14

 

(Norminis)

9.

 

T2-183

Dėl Šilutės r. Vainuto ir Žemaičių Naumiesčio gimnazijų diskotekų bilietų kainų nustatymo

2019-11-14

 

(Norminis)

10.

 

T2-184

Dėl Savivaldybės  būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo

2019-11-14

11.

 

T2-185

Dėl parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

 

2019-11-14

 

(Norminis)

12.

 

T2-186

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T1-72 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

2019-11-14

13.

 

T2-187

Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose,  įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-11-14

 

(Norminis)

14.

 

T2-188

Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo

2019-11-14

 

(Norminis)

15.

 

T2-189

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo

2019-11-14

 

(Norminis)

16.

 

T2-190

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo

2019-11-15

 

(Norminis)

17.

 

T2-191

Dėl Šilutės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-11-15

 

(Norminis)

18.

 

T2-192

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

2019-11-15

 

(Norminis)

19.

 

T2-193

Dėl finansinės paramos skyrimo ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams, kurių vaikai dėl vietų stokos ikimokyklinio ugdymo įstaigose negali būti ugdomi šiose įstaigose

2019-11-15

 

(Norminis)

20.

 

T2-194

Dėl  savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimo Nr.T1-1258 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019-11-18

 

(Norminis)

21.

 

T2-195

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui

 

2019-11-19

 

(Norminis)

8-asis posėdis

1.

 

T2-154

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo

 

2019-10-15

2.

 

T2-155

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo

2019-10-15

3.

 

T2-156

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Vilkų kampo gatvės Vilkų kampo kaime, Švėkšnos seniūnijoje, kapitalinis remontas“

2019-10-15

4.

 

T2-157

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

2019-10-15

 

(Norminis)

5.

 

T2-158

Dėl Šilutės rajono savivaldybės valdomų bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-10-17

6.

 

T2-159

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-1183 „Dėl senųjų kaimo tradicijų kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

2019-10-17

 

(Norminis)

7.

 

T2-160

Dėl Šilutės rajono savivaldybės valdomų bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo

2019-10-17

 

(Norminis)

8.

 

T2-161

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2015-2019 metų investicijų plano pakeitimo derinimo

2019-10-17

9.

 

T2-162

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-10-17

 

(Norminis)

10.

 

T2-163

Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“

2019-10-17

11.

 

T2-164

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

2019-10-17

12.

 

T2-165

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimo  Nr. T1-262 „Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos“ pakeitimo

2019-10-17

13.

 

T2-166

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-10-17

 

(Norminis)

14.

 

T2-167

Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-10-17

15.

 

T2-168

Dėl asmens duomenų tvarkymo Šilutės rajono savivaldybės tarybos veikloje rekomendacijų patvirtinimo

2019-10-17

 

(Norminis|)

16.

 

T2-169

Dėl  savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimo Nr.T1-1258 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2019-10-18

 

(Norminis)

17.

 

T2-170

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo

2019-10-21

18.

 

T2-171

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimo Nr. T1-1256 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai „Už žmonių valdžią“

pripažinimo netekusiu galios

 

2019-10-21

19.

 

T2-172

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Respublikinei Kauno ligoninei

2019-10-23

20.

 

T2-173

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems  asmenims modelis‘‘

2019-10-30

21.

 

T2-174

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės gatvių eismo saugos gerinimas ir P. Jakšto, H. Zudermano, Knygnešių, M. Jankaus, Lauko,  Miško gatvių rekonstravimas“

 

2019-10-30

6-asis posėdis

1.

 

T2-122

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Šilutės seniūnijos gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo (keitimo)

2019-09-10

(Norminis)

2.

 

T2-123

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-04-26 sprendimo Nr. T1-1039 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo

2019-09-10

3.

 

T2-124

Dėl Šilutės rajono savivaldybės prisidėjimo įgyvendinant valstybės investicijų 2020-2022 metų  programos projektą „Kultūros namų pastato, esančio Lietuvininkų g. 6, Šilutėje, rekonstravimas“

2019-09-10

4.

 

T2-125

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

2019-09-10

5.

 

T2-126

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės reikmėms

2019-09-10

6.

 

T2-127

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

2019-09-10

7.

 

T2-128

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimo Nr. T1-875 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų bei jų dalių perdavimo“ pakeitimo

2019-09-10

8.

 

T2-129

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Degučių k.

2019-09-11

9.

 

T2-130

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimo Nr. T1-233 „Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“ pakeitimo

2019-09-11

10.

 

T2-131

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimo Nr. T1-2467 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir Šilutės kamerinio dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

2019-09-11

11.

 

T2-132

Dėl Šilutės rajono tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T1-552 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir 21 filialo didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

2019-09-11

12.

 

T2-133

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T1-529 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-09-11

(Norminis)

13.

 

T2-134

Dėl viešųjų įstaigų, kurių steigėja (savininkė) yra Šilutės rajono savivaldybė, auditorių parinkimo

2019-09-11

14.

 

T2-135

Dėl buhalterinės apskaitos organizavimo

2019-09-11

15.

 

T2-136

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2020 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo

2019-09-11

(Norminis)

16.

 

T2-137

Dėl Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

2019-09-11

17.

 

T2-138

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-420 „Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

2019-09-11

(Norminis)

18.

 

T2-139

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-126 „Dėl Šilutės r. vaikų meno mokyklos pavadinimo ir nuostatų pakeitimo“ pakeitimo

2019-09-11

(Norminis)

19.

 

T2-140

Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą iš Šilutės profesinio mokymo centro

2019-09-12

20.

 

T2-141

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ 2019-2021 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo

2019-09-12

21.

 

T2-142

Dėl viešųjų įstaigų Vainuto ir Juknaičių ambulatorijų,  Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro ir Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo  

2019-09-12

(Norminis)

22.

 

T2-143

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal

panaudos sutartį Usėnų seniūnijos bendruomenei

2019-09-12

23.

 

T2-144

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo

 

2019-09-12

(Norminis)

24.

 

T2-145

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T-811 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaitijų sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

 

2019-09-12

25.

 

T2-146

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019-09-12

(Norminis)

26.

 

T2-147

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2019-09-12

27.

 

T2-148

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T1-903  patvirtintos Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo

 

2019-09-12

28.

 

T2-149

Dėl savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T1-96 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų skaičiaus vidurkio grupėse ir  darbo laiko švietimo įstaigose 2019-2020 m. m. nustatymo“ pakeitimo  

 

2019-09-13

(Norminis)

29.

 

T2-150

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos  2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T1-106 ,,Dėl viešųjų įstaigų Vainuto ir Juknaičių ambulatorijų bei  viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro  prijungiant prie Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sąlygų aprašo, viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų  patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019-09-13

30.

 

T2-151

Dėl  savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimo Nr.T1-1258 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019-09-13

(Norminis)

31.

 

T2-152

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

 

2019-09-13

32.

 

T2-153

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo Sigito Šepučio atleidimo

2019-09-18

5-ASIS POSĖDIS

1.

 

T2-93

Dėl pritarimo tvarkybos darbų įgyvendinimui kultūros paveldo objekte – evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso evangelikų liuteronų bažnyčioje (u. k. 1644), esančioje Šilutės r. sav., Rusnės sen., Rusnės mstl., Neringos g. 10

2019-07-09

2.

 

T2-94

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą „Dalies Klumbių vasaros polderio siurblinės, griovių ir tilto rekonstrukcija“

2019-07-09

3.

 

T2-95

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą „Dalies Sakūčių vasaros polderio siurblinės, griovių ir tilto rekonstrukcija“

2019-07-09

4.

 

T2-96

Dėl pritarimo įgyvendinti investicinį projektą „Šilutės rajono savivaldybės Veržės vasaros polderio rekonstrukcija“

2019-07-09

5.

 

T2-97

Dėl pritarimo  įgyvendinti investicinį projektą „Šilutės rajono Šilutės seniūnijos Sausgalvių II vasaros polderio rekonstrukcija“

2019-07-09

6.

 

T2-98

Dėl savivaldybės  pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo

2019-07-09

7.

 

T2-99

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo

2019-07-09

8.

 

T2-100

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis politinėms partijoms

2019-07-09

9.

 

T2-101

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

2019-07-09

10.

 

T2-102

Dėl viešųjų įstaigų Vainuto ir Juknaičių ambulatorijų bei  viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro  prijungiant prie Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sąlygų aprašo, viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

2019-07-09

11.

 

T2-103

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

2019-07-11

12.

 

T2-104

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

2019-07-11

13.

 

T2-105

Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo

Šilutės lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“

2019-07-11

14.

 

T2-106

Dėl pritarimo tęstinių tvarkybos darbų įgyvendinimui Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatų komplekso našlaičių globos namuose (u. k. 30364), esančiuose Katalikų bažnyčios g. 3, Šilutėje

2019-07-11

15.

 

T2-107

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Žuvininkystės produktų iškrovimo vietos infrastruktūros gerinimas kintų prieplaukoje“

2019-07-11

16.

 

T2-108

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą „Jurizdikos kaimo drenažo ir griovių rekonstrukcija“

2019-07-11

17.

 

T2-109

Dėl pritarimo įgyvendinti „Šyšos upės senvagės II dalies ir Pievų g. demontuojamų garažų užterštų teritorijų sutvarkymas Šilutės mieste“  projektą

2019-07-11

18.

 

T2-110

Dėl Šilutės rajono savivaldybės valdomų bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-07-11

19.

 

 

T2-111

Dėl Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos direktoriaus Liudviko genio atleidimo iš darbo ir pavedimo Vilmai Bartušienei laikinai vykdyti direktorės funkcijas

2019-07-11

20.

 

T2-112

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Renkuosi Šilutę“ pagal vietos plėtros strategijos 2.2.2. veiksmą „Neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“

2019-07-11

21.

 

T2-113

Dėl Šilutės r. Švėkšnos „saulės“ gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo

2019-07-11

22.

 

T2-114

Dėl klasių ir mokinių skaičiaus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų skaičiaus vidurkio grupėse ir darbo laiko švietimo įstaigose 2019-2020 m. m. nustatymo

2019-07-11

23.

 

T2-115

Dėl Šilutės r. Vainuto gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo

2019-07-11

24.

 

T2-116

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano papildymo

 

2019-07-11

25.

 

T2-117

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-1139 „Dėl švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

2019-07-12

26.

 

T2-118

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo

2019-07-15

27.

 

T2-119

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2019-07-19

28.

 

T2-120

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-298 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2019-07-19

29.

 

T2-121

Dėl kandidato teikimo Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“

2019-07-24

4-ASIS POSĖDIS

1.

 

T2-53

Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų

2019-06-10

(Norminis)

2.

 

T2-54

Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams Šilutės rajono savivaldybėje, Pagrynių ir Gaidelių kaimuose, Technikumo gatvės susisiekimo inžinerinės infrastruktūros plėtrai

2019-06-10

(Norminis)

3.

 

T2-55

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

2019-06-13

4.

 

T2-56

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

2019-06-13

5.

 

T2-57

Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo

2019-06-13

6.

 

T2-58

Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

2019-06-13

(Norminis)

7.

 

T2-59

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-491 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių bei atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo“ pakeitimo

2019-06-13

(Norminis)

8.

 

T2-60

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1201 „Dėl Jaunimo programos projektų finansavimo 2019 m. konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2019-06-13

(Norminis)

9.

 

T2-61

Dėl Šilutės rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos Gulago lagerių objektų komplekso (1941-1955 m.) sutvarkymo priežiūros komisiją

2019-06-13

10.

 

T2-62

Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-06-13

(Norminis)

11.

 

T2-63

Dėl Šilutės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo

2019-06-13

12.

 

T2-64

Dėl Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimo Nr. T1-1258 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2019-06-13

(Norminis)

13.

 

T2-65

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

2019-06-13

(Norminis)

14.

 

T2-66

Dėl pritarimo dalyvauti  2014-2020 metų INTERREG V-A Lietuvos ir Latvijos  bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Šilutės ir Saldus miestų kultūros paveldo objektų pritaikymas turistiniams bei kultūriniams poreikiams“ („Adaptation  of cultural heritage objects to tourist and cultural needs in Silute and Saldus towns” (Silute-Saldus acho))

2019-06-13

 

15.

 

T2-67

Dėl Šilutės rajono savivaldybės valdomų bendrovių kolegialių priežiūros organų

2019-06-13

16.

 

T2-68

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-1075 „Dėl Šilutės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

2019-06-13

17.

 

T2-69

Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo

2019-06-13

(Norminis)

18.

 

T2-70

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

2019-06-13

19.

 

T2-71

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo

2019-06-13

20.

 

T2-72

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos 2019 metų išlaidų normatyvų nustatymo

2019-06-13

21.

 

T2-73

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų išlaidų normatyvų nustatymo

2019-06-13

22.

 

T2-74

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų išlaidų normatyvų nustatymo

2019-06-13

23.

 

T2-75

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės 2019 metų išlaidų normatyvų nustatymo

2019-06-13

24.

 

T2-76

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos 2019 metų išlaidų normatyvų nustatymo

2019-06-13

25.

 

T2-77

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

2019-06-13

26.

 

T2-78

Dėl Šilutės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-06-14

(Norminis)

 

27.

 

T2-79

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

2019-06-14

(Norminis)

28.

 

T2-80

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-10-26 sprendimo Nr. T1-822 „Dėl sutikimo perimti turtą iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos“ pakeitimo

2019-06-14

29.

 

T2-81

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T1-1002 „Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą“

2019-06-14

30.

 

T2-82

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimo

Nr. T1-1247 „Dėl prašymo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos perduoti Šilutės rajono savivaldybei

valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir 

disponuoti jais patikėjimo teise“ pakeitimo

2019-06-14

31.

 

T2-83

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo

2019-06-14

(Norminis)

32.

 

T2-84

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į bendruomeninių organizacijų tarybą

2019-06-14

33.

 

T2-85

Dėl pritarimo dalyvauti  INTERREG 2014-2020 metų Lietuvos ir Latvijos  bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“

2019-06-14

34.

 

T2-48

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros  centro stebėtojų tarybos sudarymo

2019-06-05

35.

 

T2-86

Dėl Šilutės rajono savivaldybės valdomų bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-06-18

36.

 

T2-87

Dėl pritarimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose

2019-06-18

37.

 

T2-88

Dėl pritarimo dalyvauti  2014-2020 metų INTERREG V-A Lietuvos ir Latvijos  bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Švėkšnos ir Saldus miestų kultūros paveldo objektų pritaikymas turistiniams bei kultūriniams poreikiams“ („Adaptation  of cultural heritage objects to tourist and cultural needs in Sveksna and Saldus towns” (Sveksna-Saldus acho))

2019-06-18

38.

 

T2-89

Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Savivaldybės tarybos teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo“ pakeitimo

2019-06-20

39.

 

T2-90

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo

2019-06-20

40.

 

T2-91

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į kultūros centrų tarybas, Šilutės H. Šojaus muziejaus tarybą, Šilutės kamerinio dramos teatro meno tarybą“ pakeitimo

2019-06-20

41.

 

T2-92

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Savivaldybės reikmėms

2019-06-19

3-ASIS POSĖDIS

1.

 

T2-35

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos skyrimo

2019-05-31

2.

 

T2-36

Dėl Šilutės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo

2019-05-31

3.

 

T2-37

Dėl Savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo

2019-05-31

4.

 

T2-38

Dėl Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo

2019-05-31

5.

 

T2-39

Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

2019-05-31

6.

 

T2-40

Dėl Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

2019-05-31

7.

 

T2-41

Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ stebėtojų tarybos sudarymo

2019-05-31

8.

 

T2-42

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos tarybą

2019-05-31

9.

 

T2-43

Dėl atstovo delegavimo į Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociaciją

2019-05-31

10.

 

T2-44

Dėl atstovo skyrimo į jungtinę Nemuno deltos regioninio parko tarybą

2019-05-31

11.

 

T2-45

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į „Sidabrinės nendrės“ premijos komitetą

2019-05-31

12.

 

T2-46

Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

2019-05-31

13.

 

T2-47

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo

2019-06-05

14.

 

T2-48

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros  centro stebėtojų tarybos sudarymo

2019-06-05

15.

 

T2-49

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros  centro stebėtojų tarybos sudarymo

2019-06-05

16.

 

T2-50

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo

2019-06-05

17.

 

T2-51

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo

2019-06-05

18.

 

T2-52

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo

2019-06-05

2 - ASIS POSĖDIS

1.

 

T2-8

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kintų bendruomenei

2019-05-02

2.

 

T2-9

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-05-02

3.

 

T2-10

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

2019-05-02

4.

 

T2-11

Dėl finansų kontrolės būklės ataskaitų

2019-05-02

5.

 

T2-12

Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų

2019-05-02

6.

 

T2-13

Dėl  savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimo Nr.T1-1258 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019-05-02

7.

 

T2-14

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T1-811 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaitijų sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

2019-05-02

8.

 

T2-15

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T1-641 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-05-02

9.

 

T2-16

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo

2019-05-02

10.

 

T2-17

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-1072 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilutės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

2019-05-02

11.

 

T2-18

Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo

2019-05-02

12.

 

T2-19

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-1167 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilutės rajone“ papildymo

2019-05-02

13.

 

T2-20

Dėl leidimo viešajai  įstaigai Šilutės ligoninei atlikti pastato dalies patalpų, pritaikant ligoninės vaistinei, paprastojo remonto darbus

2019-05-02

14.

 

T2-21

Dėl pritarimo Rusnės specialiosios mokyklos

2018 metų veiklos ataskaitai

 

2019-05-02

15.

 

T2-22

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės sporto klubui „Atėnė“

 

2019-05-03

16.

 

T2-23

Dėl Daivos Mikulskytės skyrimo į Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės pareigas

2019-05-03

17.

 

T2-24

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo

2019-05-09

18.

 

T2-25

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo

2019-05-15

19.

 

T2-26

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo

2019-05-15

20.

 

T2-27

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pareiginės algos koeficiento nustatymo

2019-05-15

21.

 

T2-28

 Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą išrinkimo

2019-05-15

22.

 

T2-29

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą ir įgaliojimų jam suteikimo

2019-05-15

23.

 

T2-30

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-2298 „Dėl pritarimo dalyvauti Šilutės miesto vietos veiklos grupės – asociacijos „Šilutės miesto VVG“ veikloje“ pakeitimo

2019-05-15

24.

 

T2-31

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl pritarimo asociacijos  Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ steigimui ir dalyvauti jos veikloje“ pakeitimo

2019-05-15

25.

 

T2-32

Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į asociacijos „Lamatos žemė“ valdymo organus

2019-05-15

26.

 

T2-33

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į kultūros centrų tarybas, Šilutės H. Šojaus muziejaus tarybą, Šilutės kamerinio dramos teatro meno tarybą

2019-05-16

27.

 

T2-34

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimo Nr. T1-2467 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir Šilutės kamerinio dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

2019-05-16

2019 METAI

 IX KADENCIJA

1 - ASIS POSĖDIS

1.

 

T2-1

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Šepučio atleidimo iš pareigų

2019-04-18

2.

 

T2-2

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Pozingio atleidimo iš pareigų

2019-04-18

3.

 

T2-3

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo

2019-04-18

4.

 

T2-4

Dėl savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir jų narių skaičiaus nustatymo

2019-04-18

5.

 

T2-5

Dėl Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto sudarymo

2019-04-18

6.

 

T2-6

Dėl Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo

2019-04-18

7.

 

T2-7

Dėl Savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo

2019-04-18

2019 METAI

45- ASIS POSĖDIS

1.

 

T2-1337

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

2019-03-14

2.

 

T2-1338

Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo

2019-03-14

(Norminis)

3.

 

T2-1339

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2018 metų metinei veiklos ataskaitai

2019-03-14

 

4.

 

T2-1340

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

2019-03-14

5.

 

T2-1341

Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo

2019-03-14

6.

 

T2-1342

Dėl leidimo nurašyti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

2019-03-14

7.

 

T2-1343

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019-03-14

(Norminis)

8.