PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2020 m. kovo 27 d.

potvarkiu Nr. M1-16

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IX ŠAUKIMO

13 - OJO NEEILINIO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ  

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl  Savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr.T1-251 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-174 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose,  įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl mokesčio už vaikų ugdymą neformaliojo ugdymo įstaigose karantino metu

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

5.       

Kiti klausimai.