PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2020 m. birželio 18 d.

potvarkiu Nr. M1-27

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IX ŠAUKIMO

16- OJO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ  

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl  savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr.T1-251 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Socialinio verslo modelio diegimas Šilutės rajono savivaldybės Vainuto, Katyčių ir Usėnų seniūnijose“ pagal  Šilutės  rajono vietos veiklos grupės „Lamatos žemė“ kvietimą

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Karolina Bernotienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

6.       

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „socialinio verslo modelio diegimas Šilutės rajono savivaldybės Švėkšnos, Gardamo ir Žemaičių Naumiesčio seniūnijose“ pagal  Šilutės  rajono vietos veiklos grupės „Lamatos žemė“ kvietimą

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Karolina Bernotienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

7.       

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Socialinio verslo modelio diegimas Šilutės rajono savivaldybės Kintų, Saugų, Rusnės seniūnijose“ pagal  Šilutės  rajono vietos veiklos grupės „Lamatos žemė“ kvietimą

 Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Karolina Bernotienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

8.       

Dėl  Saugų vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus, Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

9.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1197 ,,Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos Šilutės rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo“ pakeitimo

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus, Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T1-951 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo

 

 Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Asta Lileikienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

11.   

Dėl mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės steigimo Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja       

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-175 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja       

13.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo 2020 m. tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vida Kubaitienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė

14.   

Dėl laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo aprašo nuostatų  patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ramutė Urbonienė, Ūkio skyriaus turto valdymo inžinierė

15.   

Dėl taksi stotelių įrengimo Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ugnė Šunokienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

16.   

Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ugnė Šunokienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

17.   

Dėl Šilutės rajono valdybos 1993-12-06 potvarkio Nr. 458-V „Dėl patalpų perdavimo“ pakeitimo

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

18.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Katyčių seniūnijos bendruomenei

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

19.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės senelių globos namams

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

20.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-07-22 sprendimo Nr. T1-1466 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Saugų vaikų globos namams“ pakeitimo

 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

21.   

Dėl sutikimo priimti Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn turtą iš akcinės bendrovės „Šilutės baldai“

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

22.   

Dėl pritarimo  įgyvendinti investicinį projektą „Šilutės rajono savivaldybės Kintų seniūnijos Kintų kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alva Olberkienė, Kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistė

23.   

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą „Alkos vasaros polderio dalies  melioracijos statinių rekonstrukcija“

 

 Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alva Olberkienė, Kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistė

24.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. t1-298  „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“  patvirtintų etikos komisijos nuostatų pakeitimo

 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Edita Serovienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

25.   

Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Edita Serovienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

26.   

Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Edita Serovienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

27.   

Dėl Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Edita Serovienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

Informacija:

28.   

Dėl Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, ir disponavimo juo ataskaitos pateikimo

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

29.   

Kiti klausimai

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Laurinaitis