PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2020 m. gegužės 21 d.

potvarkiu Nr. M1-25

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IX ŠAUKIMO

15- OJO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ  

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl trumpalaikės paskolos

Pranešėjas Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą

Pranešėjas Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl  savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr.T1-251 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

6.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T1-768 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus, Kultūros poskyrio vedėja

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho bajoraičio viešosios bibliotekos ir 21 filialo didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus, Kultūros poskyrio vedėja

8.       

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vida Nemanienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė 

9.       

Dėl specialiosios klasės įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams steigimo ir Šilutės žibų pradinės mokyklos nuostatų pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja       

 

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2005-07-21 sprendimo Nr. T1-759 „Dėl minimalaus skaičiaus bendrojo lavinimo mokyklų papildomojo ugdymo grupėse nustatymo“ ir 2005-10-27 sprendimo Nr. T1-837 „Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vida Kubaitienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė    

11.   

Dėl Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja       

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-263 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja       

13.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr. T1-271 ,,Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo’’ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Asta Lileikienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

14.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-53 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Justina Šileikienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

15.   

Dėl BĮ Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus, Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-715 „Dėl biudžetinės įstaigos Šilutės dienos paslaugų centro reorganizavimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus, Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

17.   

Dėl 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-1048 „Dėl pavedimo vykdyti Globos centro funkcijas“ panaikinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus, Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

18.   

Dėl pritarimo  įgyvendinti investicinį projektą „Alkos vasaros polderio rekonstrukcija“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Povilas Būdvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas

19.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių plano patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

20.   

Dėl saugaus elgesio Šilutės rajono savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Būdvytis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

21.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d.  sprendimo Nr. T1-559 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Šilutės rajone tvarkos patvirtinimo“ panaikinimo  

 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Būdvytis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

22.   

Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Artūras Losius, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

23.   

Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

24.   

Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

25.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

26.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

27.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ugnė Šunokienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

28.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“  atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainų nustatymo

 

 Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ugnė Šunokienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

29.   

Dėl sutikimo perimti turtą iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

30.   

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

31.   

Dėl sutikimo, kad uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės autobusų parkas“ parduotų nekilnojamąjį turtą

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

32.   

Dėl kompiuterinės įrangos  perėmimo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Pranešėjas Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

33.   

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo

Pranešėjas Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

 

34.   

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei „Žuvėjų kraštas“

 

Pranešėjas Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

35.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-396 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

Pranešėjas Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

36.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. T1-469 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

Pranešėjas Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

37.   

 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

Pranešėjas Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

38.   

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos sporto centro

Pranešėjas Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

39.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimo Nr. T1- 875 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų bei jų dalių perdavimo“ pakeitimo

Pranešėjas Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

40.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-07-28 sprendimo Nr. T1-419  „Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo

Pranešėjas Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

41.   

Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja    

42.   

Dėl automobilio perdavimo Šilutės sporto mokyklai

Pranešėjas Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja    

43.   

Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja    

Papildomi:

44.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T1-1091 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

45.   

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės reikmėms

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

46.   

Kiti klausimai