PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2020 m. balandžio 16 d.

potvarkiu Nr. M1-19

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IX ŠAUKIMO

14- OJO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ  

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-04-26 sprendimo Nr. T1-1005 „Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų ” pakeitimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T1-12 „Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų ” pakeitimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl  Savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr.T1-251 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro 2019 metų veiklos ataskaitai

 

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

6.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-100 „Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turizmo tarybos pirmininko skyrimo

 

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

8.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano metmenų patvirtinimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

9.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros plano vykdymo 2019 metų tarpinės įgyvendinimo ataskaitos

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano programų vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patikslinimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

12.   

Dėl pritarimo įgyvendinti  Kintų Vydūno kultūros centro projektą „Genius loci – regiono dvasia“

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Bokštaitė-Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

13.   

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą  „New approaches to water heritage of curonian lagoon“ (Nauji požiūriai į kuršių marių vandens paveldą)

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Bokštaitė-Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

14.   

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Introduction of ecosystem services concept to the cross-border management of natural resources“ (ecocross) („Supažindinimas su ekosistemų paslaugų koncepcija ir tarptautiniu gamtos išteklių valdymu“)

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Bokštaitė-Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

15.   

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimo tarp Šilutės rajono savivaldybės ir Slavsko rajono valdžios institucijų skatinimas gerinant pasienio infrastruktūrą“  

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  2020 m.  sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Jaunimo reikalų koordinatorė – vyr. specialistė

 

17.   

Dėl klasių ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių  ir vaikų skaičiaus grupėse savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais nustatymo

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja       

18.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T1-1302 „Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja       

19.   

Dėl Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja       

20.   

Dėl Šilutės Žibų pradinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja       

21.   

Dėl Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja       

22.   

Dėl Šilutės r. Juknaičių pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja       

23.   

Dėl pritarimo Šilutės kultūros ir pramogų centro  2019 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus, Kultūros poskyrio vedėja

 

24.   

Dėl pritarimo Šilutės Fridricho bajoraičio viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaita

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus, Kultūros poskyrio vedėja

 

25.   

Dėl pritarimo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus, Kultūros poskyrio vedėja

 

26.   

Dėl pritarimo Salos etnokultūros ir informacijos centro 2019 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus, Kultūros poskyrio vedėja

 

27.   

Dėl pritarimo Kintų Vydūno kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus, Kultūros poskyrio vedėja

 

28.   

Dėl pritarimo Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro  2019 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus, Kultūros poskyrio vedėja

 

29.   

Dėl pritarimo Žemaičių krašto etnokultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus, Kultūros poskyrio vedėja

 

30.   

Dėl pritarimo Šilutės kamerinio dramos teatro 2019 metų veiklos ataskaitai

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus, Kultūros poskyrio vedėja

 

31.   

Dėl Šilutės kamerinio dramos teatro 2020 metų sezoninės kūrybinės veiklos programos patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus, Kultūros poskyrio vedėja

 

32.   

Dėl pritarimo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2020 m. veiklos planui

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus, Kultūros poskyrio vedėja

 

33.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitai

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus, Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

34.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Saugų vaikų globos namų 2019 metų veiklos ataskaitai

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus, Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

35.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės senelių globos namų 2019 metų veiklos ataskaitai

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus, Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

36.   

Dėl Vaiko gerovės ir globos centro steigimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus, Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

37.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus, Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

38.   

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos ataskaitai

 

 Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

39.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo

 

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

40.   

Dėl pritarimo Šilutės  rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Rimantas Zimantas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

41.   

Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Šilutės ligoninei

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jūratė Bandzienė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

42.   

Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Jūratė Bandzienė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

43.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-396 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

44.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

45.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šilutės ligoninei

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

46.   

Dėl nekilnojamojo turto perėmimo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn iš Juknaičių bendruomenės

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

47.   

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

48.   

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo

 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

49.   

Dėl prašymo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos perduoti Šilutės rajono savivaldybei valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise

 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

50.   

Dėl Šilutės savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-1304 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Šilutės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ugnė Šunokienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

51.   

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės reikmėms

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

52.   

Dėl Savivaldybės  būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

53.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja    

54.   

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja    

55.   

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2019 metų metinei veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja    

56.   

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ 2019 metų metinei veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja    

57.   

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ 2019 metų metinei veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja    

58.   

Šilutės rajono savivaldybės kontrolieriaus ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita

Pranešėjas Zigmantas Merliūnas, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jolita Stonkuvienė, Savivaldybės kontrolierė         

59.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

60.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

61.   

Kiti klausimai

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Laurinaitis