ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

TERITORIJŲ IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

2020-03-18 15.00 val.

 

1.       

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro 2019 metų veiklos ataskaitai

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas    

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turizmo tarybos pirmininko skyrimo

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas    

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano metmenų patvirtinimo

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas    

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

 

4.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros plano vykdymo 2019 metų tarpinės įgyvendinimo ataskaitos

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano programų vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

 

6.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patikslinimo

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

 

7.       

Dėl pritarimo įgyvendinti  Kintų Vydūno kultūros centro projektą „Genius loci – regiono dvasia“

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Bokštaitė-Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

 

8.       

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kuršių marių paveldas vandenyje ir ant kranto“ (Heritage of curonian lagoon in the water and on the shore“) (heritage in the water and shore)

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Bokštaitė-Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

 

9.       

Dėl klasių ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių  ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais nustatymo

 

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja       

 

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  2020 m.  sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas    

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Jaunimo reikalų koordinatorė – vyr. specialistė

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-396 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

 

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

12.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

13.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šilutės ligoninei

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

14.

Dėl nekilnojamojo turto perėmimo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn iš Juknaičių bendruomenės

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

15.

Dėl Šilutės savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-1304 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Šilutės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

16.

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos ataskaitai

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

17.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių plano patvirtinimo

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

18.

Dėl pritarimo Šilutės  rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Rimantas Zimantas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

                    

19.

Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jūratė Bandzienė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

Informacijos:

20.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitos

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

21.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitos

Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

22.

Kiti klausimai

 

Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas                                                       Tomas Budrikis