ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KONTROLĖS KOMITETAS

2020-03-17 14.00 VAL

DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl informacijos apie Šilutės prieplaukos (uosto) koncesijos sutarties vykdymą

Pranešėjas Zigmantas Merliūnas, Kontrolės komiteto pirmininkas

Informacijos rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

                                                                                                              

2.       

Dėl informacijos apie saulės jėgainių įrengimo aplinkybių

Pranešėjas Zigmantas Merliūnas, Kontrolės komiteto pirmininkas

Informacijos rengėja Simona Bokštaitė – Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

3.       

Šilutės rajono savivaldybės kontrolieriaus ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita

Pranešėjas Zigmantas Merliūnas, Kontrolės komiteto pirmininkas

Informacijos rengėja Jolita Stonkuvienė, Savivaldybės kontrolierė

4.       

Kiti klausimai.

Pranešėjas Zigmantas Merliūnas, Kontrolės komiteto pirmininkas

 

 

Kontrolės komiteto pirmininkas                                                                            Zigmantas Merliūnas