ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETAS

2020-03-17 15.00 val.

DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro 2019 metų veiklos ataskaitai

 

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

2.       

Dėl pritarimo įgyvendinti  Kintų Vydūno kultūros centro projektą „Genius loci – regiono dvasia“

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Bokštaitė-Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turizmo tarybos pirmininko skyrimo

 

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

4.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano metmenų patvirtinimo

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginio plėtros plano vykdymo 2019 metų tarpinės įgyvendinimo ataskaitos  

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

6.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano programų vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

7.       

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kuršių marių paveldas vandenyje ir ant kranto“ (Heritage of curonian lagoon in the water and on the shore“) (heritage in the water and shore)  

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Bokštaitė-Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

8.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patikslinimo

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

9.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  2020 m.  sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Jaunimo reikalų koordinatorė – vyr. specialistė

 

10.   

Dėl klasių ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių  ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais nustatymo

 

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja       

12.

Dėl pritarimo Šilutės Fridricho bajoraičio viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaita

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus Kultūros poskyrio vedėja

13.

Dėl pritarimo Šilutės kultūros ir pramogų centro  2019 metų veiklos ataskaitai

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus Kultūros poskyrio vedėja

14.

Dėl pritarimo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitai

 

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus Kultūros poskyrio vedėja

15.

Dėl pritarimo Šilutės kamerinio dramos teatro 2019 metų veiklos ataskaitai  

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus Kultūros poskyrio vedėja

16.

Dėl pritarimo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2020 m. veiklos planui

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus Kultūros poskyrio vedėja

17.

 

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos ataskaitai

 

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

18.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių plano patvirtinimo

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

19.

Dėl pritarimo Šilutės  rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Rimantas Zimantas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

20.

Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jūratė Bandzienė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

21.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-396 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

 

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

22.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

23.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šilutės ligoninei

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

24.

Dėl nekilnojamojo turto perėmimo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn iš Juknaičių bendruomenės

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė            

25.

Dėl Šilutės savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-1304 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Šilutės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ugnė Šunokienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

26.

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitai

 

 

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja                                                                      

27.

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Saugų vaikų globos namų 2019 metų veiklos ataskaitai

 

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja   

28.

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės senelių globos namų 2019 metų veiklos ataskaitai

 

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja   

Informacijos:

29.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitos

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

30.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitos

Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

31.

Kiti klausimai.

 

 

Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas                                              Vygantas  Kamarauskas