PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2020 m. vasario 20 d.

potvarkiu Nr. M1-12

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IX ŠAUKIMO

12- OJO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ  

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl Šilutės rajono  savivaldybės  turizmo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

 

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

5.       

Dėl pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų Lietuvos ir Rusijos  bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Bendras priešgaisrinių paslaugų gerinimas Lietuvoje ir Rusijoje“General improvement of fire safety services in Lithuania and Russia“)

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

6.       

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Veža“

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Karolina Bernotienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

 

7.       

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Mokomės. Dalijamės. Augame“

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Karolina Bernotienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

 

8.       

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sporto komplekso, esančio Šilutėje, Gluosnių g. 13b,  modernizavimas”

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Indrė Peteraitytė-Nausėdienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

9.       

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

10.   

  Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2020 metų finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-302 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano  patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-11-28 sprendimo Nr. T1-177 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

13.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2020–2022 metų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programų tvirtinimo

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

14.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

 

Pranešėjas Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

15.   

Dėl Šilutės  rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020-2022 metų veiksmų plano  patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimo Nr. T1-2467 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir Šilutės kamerinio dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

17.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos 2020 m.  projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, vyr. specialistė – jaunimo reikalų koordinatorė

 

18.   

Dėl ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos priemonių plano lėšų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, vyr. specialistė – jaunimo reikalų koordinatorė

 

19.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, vyr. specialistė – jaunimo reikalų koordinatorė

 

20.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, vyr. specialistė – jaunimo reikalų koordinatorė

 

21.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, vyr. specialistė – jaunimo reikalų koordinatorė

 

22.   

Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Asta Lileikienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

23.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Būdvytis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

24.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimo Nr. T1-207 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Artūras Losius, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

25.   

Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžio nustatymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

26.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams nustatymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ugnė Šunokienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

27.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ugnė Šunokienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

28.   

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

29.   

Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2020 metais taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

30.   

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos

 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

31.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T1-165 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Respublikinei Kauno ligoninei“ pripažinimo netekusiu galios

 

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

32.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis viešajai įstaigai Šilutės ligoninei

 

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

33.   

Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos rajono savivaldybės

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

34.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pareiginės algos koeficiento nustatymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Edita Serovienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

35.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareiginės algos  koeficiento nustatymo

 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Edita Serovienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

36.   

Dėl  papildomų poilsio  dienų  suteikimo Šilutės rajono savivaldybės kontrolierei  Jolitai Stonkuvienei

 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Edita Serovienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

37.   

Dėl Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai) susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo tvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė                                 

38.   

Dėl pavadinimo  suteikimo gatvei, esančiai Šilutės r. sav., Kintų sen., Raudžių k.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė                                 

39.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-64 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros  centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

40.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

41.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

42.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

43.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-48 „Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

44.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

45.   

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Laurinaitis