PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2020 m. sausio 23 d.

potvarkiu Nr. M1-6

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IX ŠAUKIMO

11- OJO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ  

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

3.       

Dėl Šilutės rajono  savivaldybės  Turizmo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

4.       

Dėl pritarimo Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2019 m. įgyvendinimo ataskaitai

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

5.       

Dėl Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

6.       

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitai

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-06-12  sprendimo Nr.T1-46 „Dėl bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

8.       

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms švietimo įstaigoms

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

9.       

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį Šilutės profesinio mokymo centrui

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

10.   

  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

11.   

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

12.   

Dėl medicinos priemonės perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį  viešajai įstaigai Šilutės ligoninei

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

13.   

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

14.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-1075 „Dėl Šilutės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

15.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-212 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė             

 

17.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir Teisės skyriaus vyr. specialistė

 

18.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-298  „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Edita Serovienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

19.   

Dėl Virginijos Čėsnienės  atleidimo iš  Šilutės lopšelio - darželio „Pušelė“  direktorės pareigų

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Edita Serovienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

20.   

Dėl Živilės Šveikauskienės skyrimo į Šilutės lopšelio - darželio „Pušelė“  direktorės pareigas

 

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Edita Serovienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

21.   

Dėl Šilutės miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Antanui Krušnauskui

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Projekto rengėja Dana Junutienė, Kanceliarijos skyriaus vedėja

 

22.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-36 „Dėl Savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

23.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

24.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo

 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

25.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

26.   

Dėl gatvių geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Šilutės m.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

27.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 m. veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Zigmantas Merliūnas, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Zigmantas Merliūnas, Kontrolės komiteto pirmininkas

 

Informacija:

28.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 m. ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Zigmantas Merliūnas, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Zigmantas Merliūnas, Kontrolės komiteto pirmininkas

29.   

Kiti klausimai

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Laurinaitis