PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2019 m. gruodžio 12 d.

potvarkiu Nr. M1-87

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IX ŠAUKIMO

10- OJO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ  

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 - 2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

4.       

Dėl  Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimo Nr.T1-1258 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo programos projektų finansavimo 2020 m. konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Vyriausioji specialistė-jaunimo reikalų koordinatorė

 

6.       

Dėl priėmimo į Šilutės meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

7.       

Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.       

Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai 2020 metų finansinių normatyvų nustatymo Šilutės rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus, Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

9.       

Dėl 2020 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo  

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus, Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

10.   

Dėl Saugų vaikų globos namų priemonių nuo 2023 m. gruodžio 31 d. nebeteikti likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinę riziką patiriantiems vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.) vaikų socialinės globos namuose plano patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus, Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

11.   

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2020 metų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

12.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-152 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

13.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir valdomų įmonių 2019 metų veiklos ataskaitų pateikimo Šilutės rajono savivaldybei grafiko patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

14.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr.T1-63 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

15.   

Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos - 5 patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Eugenijus Bistrickas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Būdvytis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

17.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Būdvytis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

18.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-07-31 sprendimo Nr. T1-2180 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Saugų vaikų globos namams“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

19.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

20.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimo Nr. T1-851 „Dėl turto perėmimo iš Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų  mokymo centro ir perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo ir turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

21.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

22.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui

 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

23.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Traksėdžių viltis“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

24.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

 

25.   

Dėl Zofijos Lydekienės  atleidimo iš  Žemaičių Naumiesčio mokyklos - darželio direktorės pareigų

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Edita Serovienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

26.   

Dėl Zofijos Lydekienės laikino skyrimo į Žemaičių Naumiesčio mokyklos - darželio direktorės pareigas

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Edita Serovienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

27.   

Dėl Ritos Bagdonienės  atleidimo iš  Šilutės r. Švėkšnos lopšelio - darželio  direktorės pareigų

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Edita Serovienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

28.   

Dėl  Ritos Bagdonienės laikino skyrimo į Šilutės r. Švėkšnos lopšelio - darželio  direktorės pareigas

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Edita Serovienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

29.   

Dėl Audriaus Astasevičiaus  atleidimo iš  Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos  direktoriaus pareigų

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Edita Serovienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

30.   

Dėl Audriaus Astasevičiaus skyrimo į Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Edita Serovienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

31.   

Dėl Virginijos Čėsnienės  atleidimo iš  Šilutės lopšelio - darželio „Pušelė“  direktorės pareigų

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Edita Serovienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

32.   

Dėl Živilės Šveikauskienės skyrimo į Šilutės lopšelio – darželio „Pušelė“  direktorės pareigas

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Edita Serovienė, Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė

 

Papildomi:

33.   

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos  metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

34.   

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos  metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

35.   

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

36.   

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Savivaldybės reikmėms

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

37.   

Kiti klausimai

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Laurinaitis