PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2019 m. lapkričio 21 d.

potvarkiu Nr. M1-82

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IX ŠAUKIMO

9- OJO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ  

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

3.       

Dėl  Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimo Nr.T1-1258 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šilutės lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“ infrastruktūros modernizavimas“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Karolina Bernotienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė

 

5.       

Dėl pritarimo dalyvauti  projekte „Kartų kaitos dermė Rusnės saloje”  pagal  Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2014 -2020 metų vietos plėtros strategiją

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Indrė Peteraitytė - Nausėdienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

6.       

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų uostelyje“ pagal  Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2014 -2020 metų vietos plėtros strategiją

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Indrė Peteraitytė - Nausėdienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

7.       

Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose,  įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.       

Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

9.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1196 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės ketinimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

13.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Usėnų seniūnijos bendruomenei

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

14.   

Dėl ilgalaikio turto perėmimo iš Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

15.   

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Savivaldybės reikmėms

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-11-15 sprendimo  Nr. T1-293 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

17.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-10-01 sprendimo Nr. T1-1100 „Dėl  nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

18.   

Dėl Šilutės r. Vainuto ir Žemaičių Naumiesčio gimnazijų diskotekų bilietų kainų nustatymo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja             

 

19.   

Dėl Savivaldybės  būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

20.   

Dėl parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

21.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T1-72 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

22.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

23.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

24.   

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

25.   

Dėl Darbo grupės sudarymo naujos redakcijos Savivaldybės tarybos veiklos reglamentui parengti

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

26.   

Kiti klausimai

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Laurinaitis