PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2019 m. spalio 24 d.

potvarkiu Nr. M1-71

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IX ŠAUKIMO

8- OJO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ  

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Vilkų kampo gatvės Vilkų kampo kaime, Švėkšnos seniūnijoje, kapitalinis remontas“

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

4.       

Dėl  savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimo Nr.T1-1258 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Vyriausioji specialistė-jaunimo reikalų koordinatorė

 

6.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

7.       

Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jūratė Bandzienė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

8.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės valdomų bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

9.       

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2015-2019 metų investicijų plano pakeitimo derinimo

Pranešėjas Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-1183 „Dėl senųjų kaimo tradicijų kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės valdomų bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo

Pranešėjas Sigitas Majus, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

13.   

Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“

Pranešėja Tomas Budrikas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

14.   

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Tomas Budrikas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

15.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimo  Nr. T1-262 „Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikas, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

17.   

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

18.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimo Nr. T1-1256 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Visuomeninei organizacijai „Už žmonių valdžią“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

19.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Respublikinei Kauno ligoninei

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

20.   

Dėl asmens duomenų tvarkymo Šilutės rajono savivaldybės tarybos veikloje rekomendacijų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Sandra Burzdžiūtė, Viešojo administravimo specialistė

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

Papildomi klausimai:

21.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems  asmenims modelis‘‘

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Vaida Lotužienė, Socialinės paramos skyriaus nedirbančių                                                                asmenų atvejo vadybininkė

22.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės gatvių eismo saugos gerinimas ir P. Jakšto, H. Zudermano, Knygnešių, M. Jankaus, Lauko,  Miško gatvių rekonstravimas“

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Indrė Peteraitytė-Nausėdienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

23.   

Kiti klausimai

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis Savivaldybės merą                                                                                Sigitas Šeputis