PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2019 m. rugsėjo 30 d.

potvarkiu Nr. M1-67

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IX ŠAUKIMO

7- OJO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ  

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

         2.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo Sigito Šepučio atleidimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Šilutės rajono savivaldybės meras

Projekto rengėja Sandra Tamašauskienė, Šilutės rajono savivaldybės Tarybos narė

 

         3.

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Vytautas Laurinaitis