PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2019 m. rugsėjo 19 d.

potvarkiu Nr. M1-63

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IX ŠAUKIMO

6- OJO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ  

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

3.       

Dėl  Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimo Nr.T1-1258 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl buhalterinės apskaitos organizavimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-126 „Dėl Šilutės r. vaikų meno mokyklos pavadinimo ir nuostatų pakeitimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

6.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

7.       

Dėl savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T1-96 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų skaičiaus vidurkio grupėse ir  darbo laiko švietimo įstaigose 2019-2020 m. m. nustatymo“ pakeitimo  

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.       

Dėl Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

9.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T1-529 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

10.   

Dėl Šilutės rajono tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T1-552 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir 21 filialo didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimo Nr. T1-2467 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir Šilutės kamerinio dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T-811 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaitijų sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

13.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

14.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos  2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T1-106 ,,Dėl viešųjų įstaigų Vainuto ir Juknaičių ambulatorijų bei  viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro  prijungiant prie Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sąlygų aprašo, viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų  patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

15.   

Dėl viešųjų įstaigų Vainuto ir Juknaičių ambulatorijų,  Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro ir Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės prisidėjimo įgyvendinant valstybės investicijų 2020-2022 metų  programos projektą „Kultūros namų pastato, esančio Lietuvininkų g. 6, Šilutėje, rekonstravimas“

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Stanislova Dilertienė, Ūkio skyriaus vedėja

 

17.   

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2020 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ugnė Šunokienė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

18.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-04-26 sprendimo Nr. T1-1039 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

             

19.   

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

20.   

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės reikmėms

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

21.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

22.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimo Nr. T1-875 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų bei jų dalių perdavimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

23.   

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimo Nr. T1-233 „Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

24.   

Dėl viešųjų įstaigų, kurių steigėja (savininkė) yra Šilutės rajono savivaldybė, auditorių parinkimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

25.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-420 „Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

26.   

Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą iš Šilutės profesinio mokymo centro

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

27.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

28.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ 2019-2021 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

29.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Usėnų seniūnijos bendruomenei

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

30.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T1-903  patvirtintos Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

         31.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Šilutės seniūnijos gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo (keitimo)

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ramunė Vytartienė, Architektūros skyriaus vyr. specialistė

 

        32.

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Degučių k.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros skyriaus vyr. specialistė

 

         33.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo Sigito Šepučio atleidimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Šilutės rajono savivaldybės meras

Projekto rengėja Sandra Tamašauskienė, Šilutės rajono savivaldybės Tarybos narė

 

         34.

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės meras                                                                                              Vytautas Laurinaitis