PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2019 m. liepos 18 d.

potvarkiu Nr. M1-53

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IX ŠAUKIMO

5- OJO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ  

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl pritarimo tvarkybos darbų įgyvendinimui kultūros paveldo objekte – evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso evangelikų liuteronų bažnyčioje (u. k. 1644), esančioje Šilutės r. sav., Rusnės sen., Rusnės mstl., Neringos g. 10

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

5.       

Dėl pritarimo tęstinių tvarkybos darbų įgyvendinimui Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatų komplekso našlaičių globos namuose (u. k. 30364), esančiuose Katalikų bažnyčios g. 3, Šilutėje

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

6.       

Dėl savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimo Nr. T1-302 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 1 priedo papildymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

7.       

Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Šilutės lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.       

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Renkuosi Šilutę“ pagal vietos plėtros strategijos 2.2.2. veiksmą „Neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

9.       

Dėl Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

10.   

Dėl klasių ir mokinių skaičiaus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų skaičiaus vidurkio grupėse ir darbo laiko švietimo įstaigose 2019-2020 m. m. nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

11.   

Dėl Šilutės r. Vainuto gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-1139 „Dėl švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

13.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Žuvininkystės produktų iškrovimo vietos infrastruktūros gerinimas Kintų prieplaukoje“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

14.   

Dėl pritarimo įgyvendinti „Šyšos upės senvagės II dalies ir Pievų g. demontuojamų garažų užterštų teritorijų sutvarkymas Šilutės mieste“  projektą

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Karolina Bernotienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

             

15.   

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą „Dalies Klumbių vasaros polderio siurblinės, griovių ir tilto rekonstrukcija“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alva Olberkienė, Kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistė

 

16.   

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą „Dalies Sakūčių vasaros polderio siurblinės, griovių ir tilto rekonstrukcija“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alva Olberkienė, Kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistė

 

17.   

Dėl pritarimo įgyvendinti investicinį projektą „Šilutės rajono savivaldybės Veržės vasaros polderio rekonstrukcija“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alva Olberkienė, Kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistė

 

18.   

Dėl pritarimo  įgyvendinti investicinį projektą „Šilutės rajono Šilutės seniūnijos Sausgalvių II vasaros polderio rekonstrukcija“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alva Olberkienė, Kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistė

 

19.   

Dėl pritarimo partnerystei įgyvendinant investicinį projektą „Jurizdikos kaimo drenažo ir griovių rekonstrukcija“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alva Olberkienė, Kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistė

 

20.   

Dėl viešųjų įstaigų Vainuto ir Juknaičių ambulatorijų bei  viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro  prijungiant prie Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sąlygų aprašo, viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

21.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės valdomų bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

22.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis politinėms partijoms

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

23.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

24.   

Dėl savivaldybės  pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

25.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo

Pranešėjas Vygantas  Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

26.   

Dėl Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos direktoriaus Liudviko genio atleidimo iš darbo ir pavedimo Vilmai Bartušienei laikinai vykdyti direktorės funkcijas

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

27.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

28.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Zigmantas Merliūnas, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Zigmantas Merliūnas, Kontrolės komiteto pirmininkas

 

Papildomi klausimai:

29.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Žygimantas Kurlianskas, Antikorupcinės komisijos pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

30.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-298 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algirdas Gečas, Etikos komisijos pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

31.

Dėl kandidato teikimo Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

32.

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Laurinaitis