PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2019 m. birželio 5 d.

potvarkiu Nr. M1-37

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IX ŠAUKIMO

3- OJO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ 

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos skyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

4.       

Dėl Savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

5.       

Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

6.       

Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

7.       

Dėl Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

8.       

Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ stebėtojų tarybos sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

9.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos tarybą

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

10.   

Dėl atstovo delegavimo į Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociaciją

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

11.   

Dėl atstovo skyrimo į jungtinę Nemuno deltos regioninio parko tarybą

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į „Sidabrinės nendrės“ premijos komitetą

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

13.   

Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

14.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

15.

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros  centro stebėtojų tarybos sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

16.

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros  centro stebėtojų tarybos sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

17.

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

18.

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

19.

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

20.

Kiti klausimai

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Laurinaitis