PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2019 m. gegužės 16 d.

potvarkiu Nr. M1-33

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IX ŠAUKIMO

2- OJO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ  

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

3.       

Dėl  Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimo Nr.T1-1258 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl finansų kontrolės būklės ataskaitų

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

5.       

Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

6.       

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-1167 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilutės rajone“ pakeitimo ir papildymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Inga Užgalienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

7.       

Dėl pritarimo Rusnės specialiosios mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dainora Butvydienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

9.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T1-641 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-1072 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilutės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

13.   

Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Artūras Losius, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas           

 

13.1 Alternatyvus sprendimo projektas:

Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė`

Projekto rengėjas Artūras Losius, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

14.   

Dėl leidimo viešajai  įstaigai Šilutės ligoninei atlikti pastato dalies patalpų, pritaikant ligoninės vaistinei, paprastojo remonto darbus

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Ramutė Urbonienė, Ūkio skyriaus turto valdymo inžinierė

 

15.   

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

17.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kintų bendruomenei

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

18.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės sporto klubui „Atėnė“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

19.   

Dėl Daivos Mikulskytės skyrimo į Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės pareigas

Pranešėjas Vygantas Kamarauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

20.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pareiginės algos koeficiento nustatymo

Pranešėjas Sigitas Šeputis, Savivaldybės mero pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

21.   

Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą išrinkimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

22.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos regioninės plėtros tarybą ir įgaliojimų jam suteikimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

23.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-2298 „Dėl pritarimo dalyvauti Šilutės miesto vietos veiklos grupės - asociacijos „Šilutės miesto VVG“ veikloje“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

24.   

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m.  rugpjūčio  27 d.  sprendimo Nr. T1-27 „Dėl pritarimo asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ steigimui ir dalyvavimui jos veikloje“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

25.   

Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į asociacijos „Lamatos žemė“ valdymo organus

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

26.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į kultūros centrų tarybas, Šilutės H. Šojaus muziejaus tarybą, Šilutės kamerinio dramos teatro meno tarybą

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

Papildomas klausimas:

27.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimo Nr. T1-2467 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir Šilutės kamerinio dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

      28.

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Laurinaitis