ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IX ŠAUKIMO

1 - OJO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ  

 

14. 00 val. Šilutės Hugo Šojaus dvare vyks iškilmingasis IX šaukimo 1-asis Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu prisieks Meras ir naujai išrinkta taryba

Pranešėjas Eugenijus Judeikis, Šilutės rajono savivaldybės rinkimų komisijos  Nr. 47 pirmininkas

Savivaldybės didžioji posėdžių salė

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Šepučio atleidimo iš pareigų

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Pozingio atleidimo iš pareigų

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

4.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

5.       

Dėl Savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir jų narių skaičiaus nustatymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

6.       

Dėl Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

7.       

Dėl Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

8.       

Dėl Savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

9.       

Kiti klausimai