PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2019 m. vasario 14 d.

potvarkiu Nr. M1-10

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

44- OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ  

DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.       

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

5.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2019 metų finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Sprendimo projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

6.       

Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžio nustatymo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T1-951 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Justina Tamošauskaitė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

8.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T1-2425 „Dėl nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo Šilutės rajono savivaldybėje kitoms savarankiškoms funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Justina Tamošauskaitė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

9.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1197 ,,Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos Šilutės rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Inga Užgalienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

10.   

Dėl Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Inga Užgalienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir įstaigos valdymo struktūros patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių plano patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

13.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-33 „Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

14.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2019-2021 metų programų tvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Sprendimo projekto rengėja Nijolė Petkevičienė, Švietimo skyriau vyr. specialistė

 

15.   

Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja

 

16.   

Dėl Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja

 

17.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-1139 „Dėl švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja

 

18.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-1106 „Dėl Šilutės sporto mokyklos grupių skaičiaus  patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja

 

19.   

Dėl ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos priemonių plano lėšų patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

20.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

21.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos 2019 m.  projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė        

 

22.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Renginių įgarsinimo paslaugos sukūrimas Šilutės rajone”  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Indrė- Peteraitytė- Nausėdienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

23.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Renginių apšvietimo paslaugos sukūrimas Šilutės rajone”  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Indrė- Peteraitytė- Nausėdienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

24.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Budvytis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- gamtosaugininkas

 

25.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T1-730 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos bei tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Budvytis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- gamtosaugininkas

 

26.   

Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos - 4 patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Eugenijus Bistrickas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

27.   

Dėl automobilio priekabos - mobilios scenos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

28.   

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

29.   

Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2019 metais taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

30.   

Dėl leidimo naudotis mokyklos pastato patalpomis

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

31.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-396 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms” 1.4 punkto pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

32.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

33.   

Dėl leidimo nurašyti Valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

34.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimo Nr. T1-1250 „Dėl pareiginės algos koeficiento bei 5 metų kadencijos nustatymo Šilutės rajono savivaldybės kontrolierei Jolitai Stonkuvienei ir Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekomonikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

35.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ir savivaldybės kontrolieriaus 2018 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Zigmantas Jaunius, kontrolės komiteto pirmininkas

Sprendimo projekto rengėja Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė

 

Papildomi klausimai:

36.   

Dėl lankytinos vietos pavadinimo patvirtinimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

37.   

Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

38.   

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Laurinaitis