PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2019 m. sausio 24 d.

potvarkiu Nr. M1-6

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

43-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ  

DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

3.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-04-26 sprendimo Nr. T1-1009 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės Komisijos sudarymo“  pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Žemailienė, Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja

 

4.       

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės senelių globos namų direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

5.       

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Saugų vaikų globos namų direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

6.       

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

7.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

8.       

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

9.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų vadovo veiklos ataskaitos

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

10.   

Dėl pritarimo Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2018 m. įgyvendinimo ataskaitai

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

11.   

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

12.   

Dėl pritarimo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

13.   

Dėl pritarimo Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

14.   

Dėl pritarimo Šilutės kamerinio dramos teatro direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

15.   

Dėl pritarimo Šilutės kamerinio dramos teatro 2018 metų kūrybinės veiklos programos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

16.   

Dėl pritarimo Salos etnokultūros ir informacijos centro direktoriaus  2018 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto engėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

17.   

Dėl pritarimo Kintų Vydūno kultūros centro direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto engėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

18.   

Dėl pritarimo Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro direktoriaus  2018 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto engėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

19.   

Dėl pritarimo Šilutės kultūros ir pramogų centro direktoriaus  2018 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

20.   

Dėl pritarimo Žemaičių krašto etnokultūros centro direktoriaus  2018 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

21.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

22.   

Dėl pritarimo Šilutės  rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko 2018 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Gorodeckas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

23.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

24.   

Dėl prašymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės perduoti Šilutės rajono savivaldybei valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

25.   

Dėl prašymo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos perduoti Šilutės rajono savivaldybei valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

26.   

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Savivaldybės reikmėms

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

27.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

28.   

Dėl pareiginės algos koeficiento bei 5 metų kadencijos nustatymo Šilutės rajono savivaldybės Kontrolierei Jolitai Stonkuvienei ir Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

29.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimo Nr. T1-903  „Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

30.   

Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui bei Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

31.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

32.   

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-33 „Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

33.   

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Buikiškės k.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

34.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai „Už žmonių valdžią“

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

35.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 m. veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Zigmantas Jaunius, Kontrolės komiteto pirmininkas        

 

Informacija:

36.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 m. ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Alfonsas Vanagas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Zigmantas Jaunius, Kontrolės komiteto pirmininkas                  

 

37.   

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Laurinaitis