PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2018 m. gruodžio 13 d.

potvarkiu Nr. M1-56

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

42-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ  

DARBOTVARKĖ

 

1.        

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.        

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-886 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

3.        

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 - 2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

4.        

Dėl  savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr. T1-907 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

5.        

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

6.        

Dėl Šilutės rajono savivaldybės ketinimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

7.        

Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos Šilutės rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Inga Užgalienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

8.        

Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai 2019 metų finansinių normatyvų nustatymo Šilutės rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

9.        

Dėl 2019 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo   

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

10.    

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T1-529 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos rezervo naudojimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

11.    

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos projektų finansavimo 2019 m. konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

12.    

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

13.    

Dėl saugaus elgesio Šilutės rajono savivaldybės paviršinių vandens  telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Gorodeckas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

14.    

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-2296 „Dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo tarifo dydžio nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Budvytis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- gamtosaugininkas

 

15.    

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-491 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių bei atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Budvytis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- gamtosaugininkas

 

16.    

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių plano pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Budvytis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- gamtosaugininkas

 

17.    

Dėl Savivaldybės būsto pardavimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

18.    

Dėl Žemaičių krašto etnokultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

19.    

Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

20.    

Dėl Jungtinės veiklos sutarties rezultatų paskirstymo tvarkos patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

21.    

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį  Vilkyčių bendruomenės centrui „Viltis“

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

22.    

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį  Vainuto seniūnijos bendruomenei

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

23.    

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Savivaldybės reikmėms

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

24.    

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

25.    

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

26.    

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kintų buriavimo mėgėjų klubui „Marių burės“

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

27.    

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės lopšeliui-darželiui „Žvaigždutė“

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

28.    

Dėl Stasės Viršilienės  atleidimo iš  Šilutės lopšelio - darželio „Žvaigždutė“  direktorės pareigų

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

29.    

Dėl Stasės Viršilienės skyrimo į Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorės pareigas

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

30.    

Dėl Virginijos Čėsnienės  atleidimo iš  Šilutės lopšelio - darželio „Pušelė“  direktorės pareigų

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

31.    

Dėl Virginijos Čėsnienės skyrimo į Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ direktorės pareigas

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

32.    

Dėl Pamiškės gatvės geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Šilutės sen., Gaidelių k.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

33.    

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

34.    

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-9 „Dėl Savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius              

 

35.    

Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ stebėtojų tarybą“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

36.    

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės meras                                                                                              Vytautas Laurinaitis