PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2018 m. Lapkričio 22 d.

potvarkiu Nr. M1-51

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

41-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ  

DARBOTVARKĖ

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Algis Bekeris, Savivaldybės mero pavaduotojas

 

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-886 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

3.       

Dėl  Savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr. T1-907 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

4.       

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra Šilutės rajone“

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Inga Užgalienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

5.       

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilutės rajone“

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Inga Užgalienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

6.       

Dėl nerūkymo zonos paskelbimo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teritorijoje

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

7.       

Dėl tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T1-505 „Dėl tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Oskaras Agintas, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

8.       

Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-771 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

9.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų 2018 metų ataskaitų pateikimo Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui grafiko patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus vedėjas

 

10.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  atstovų delegavimo į darbo grupę Macikų lagerių sutvarkymui organizuoti

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

12.   

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį įgyvendinti Europos sąjungos struktūrinių fondų  projektus „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje” ir „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

13.   

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2019 metų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

Alternatyvus sprendimo projektas:

 

13.1 Dėl  Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2019 metų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo

 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Žebelienė, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė

 

14.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

15.   

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Žuvininkystės produktų iškrovimo vietos  infrastruktūros gerinimas Kintų prieplaukoje“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-1093 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pažink pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu“ papildymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Bokštaitė- Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

17.   

Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

18.   

Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

19.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-732 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

20.   

Dėl Salos etnokultūros ir informacijos centro  teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

21.   

Dėl Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

22.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

23.   

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

24.   

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

25.   

Dėl sutikimo priimti savivaldybės nuosavybėn žemės sklypą, esantį Šilutės r. sav., Saugų sen., Mantvydų k.

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

26.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį  bendruomenei „Saugų artuma“

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

27.

Dėl pritarimo taikos sutarčiai

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Živilė Targonskienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

Papildomai klausimai:

28.

Dėl komisijos sudarymo Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių 2018 m. lapkričio 12 d. teikime pateiktiems faktams ištirti

Pranešėjas Algis Bekris, Savivaldybės mero pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

29.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-190 „dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros (panaudojant Šilutės miesto stadiono infrastruktūrą) sutvarkymas, skatinant aktyvų gyventojų poilsį ir laisvalaikį“ pakeitimo ir papildymo

Pranešėjas Algis Bekris, Savivaldybės mero pavaduotojas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

30.

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Laurinaitis