PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2018 m. spalio 18 d.

potvarkiu Nr. M1-48

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

40-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ  

DARBOTVARKĖ

 

1.

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-886 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas

Projekto rengėja Aušra Stakvileviečė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

3.

Dėl  Savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr. T1-907 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.

Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas

Projekto rengėja Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė

 

5.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T1-951 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas

Projekto rengėja Justina Tamošauskaitė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

6.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

7.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės sportininkų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

8.

Dėl savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T1-69 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

9.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė- Savivaldybės gydytoja

 

10.

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė- Savivaldybės gydytoja

 

11.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-842 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Saulius Vytuvis, Socialinių reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas

Projekto rengėjas Mindaugas Budvytis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- gamtosaugininkas

 

12.

Dėl Šilutės kultūros ir pramogų centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

13.

Dėl viešųjų įstaigų, kurių steigėja (savininkė) yra Šilutės rajono savivaldybė, auditorių parinkimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

14.

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2019 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

15.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-732 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

16.

Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

17.

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės reikmėms

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

18.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T1-805 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

19.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-06-22 sprendimo  Nr. T1-1185 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis viešajai įstaigai Šilutės ligoninei“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

20.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-07-23 sprendimo Nr. T1-1058 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis Šilutės katalikių moterų draugijai ir viešajai įstaigai Šilutės ligoninei“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

21.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T1-498 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šilutės ligoninei“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

22.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T1-903  patvirtintos Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

23.

Dėl leidimo Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai stoti į Lietuvos gaisrinės saugos asociaciją

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

24.

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

25.

Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-52 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

26.

Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ stebėtojų tarybą“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

27.

Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-25  „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

28.

Dėl Savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T1-530  „Dėl  Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2017 metų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos narių delegavimo į mėgėjų meno kolektyvų projektų vertinimo komisiją“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

29.

Dėl Savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimo Nr. T1-893  „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos tarybą“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

30.

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo Šilutės r. sav., Usėnų sen., Naujapievių k.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

31.

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Laurinaitis