PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2018 m. rugsėjo 20 d.

potvarkiu Nr. M1-41

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

39-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ  

 

1.

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-886 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

3.

Dėl  Savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr.T1-907 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

4.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimo Nr. T1-2467 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir Šilutės kamerinio dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

5.

Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Šilutės rajono savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

6.

Dėl Savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimo Nr. T1-1104 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų skaičiaus vidurkio grupėse ir  darbo laiko švietimo įstaigose 2018-2019 m. m. nustatymo“ pakeitimo  

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

7.

Dėl pritarimo įgyvendinti „Šyšos upės senvagės II dalies teritorijos sutvarkymas Šilutės mieste“  projektą

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Bokštaitė- Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

8.

Dėl 2015 m.  rugpjūčio mėn. 27 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-27 „Dėl pritarimo asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ steigimui ir dalyvavimui jos veikloje“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Bokštaitė- Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

9.

Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų nustatymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

10.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-420 „Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

11.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-394 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

12.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-1075 „Dėl Šilutės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

13.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T1-2281 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

14.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T1-805 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

15.

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

16.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

17.

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

18.

Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

19.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T1-2084 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį individualiai įmonei V. Prielgausko šeimos gydytojo kabinetui“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

20.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

21.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

22.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T1-903  patvirtintos Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

23.

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Saugų sen., Sakūtėlių k., Čiūtelių k., Lankupių k. ir Grumblių k.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

24.

Kiti klausimai

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Laurinaitis