PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2018 m. rugpjūčio 23 d.

potvarkiu Nr. M1-40

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

38-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 

1.

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.

Dėl klasių ir mokinių skaičiaus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų skaičiaus vidurkio grupėse ir  darbo laiko švietimo įstaigose 2018-2019 m. m. nustatymo  

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

3.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

4.

Dėl Šilutės sporto mokyklos grupių skaičiaus  patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

5.

Dėl  Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29  sprendimo Nr. T1-983 „Dėl Šilutės kamerinio dramos teatro 2018 metų kūrybinės veiklos programos  patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus  vedėja

 

6.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d.   sprendimo Nr. T1-415 „Dėl pritarimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Simona Bokštaitė- Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

7.

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje, II etapas“ pagal  Šilutės ŽRVVG 2014 -2020 metų vietos plėtros strategiją

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

      8.

 

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Savivaldybės reikmėms

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

9.

Dėl kandidato teikimo Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

10.

Dėl infrastruktūros objektų statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisidėtų fiziniai ir juridiniai asmenys tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

Papildomi klausimai:

11.

Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

12.

Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

13.

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Laurinaitis