PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2018 m. liepos 19 d.

potvarkiu Nr. M1-36

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

37-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 

1.

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.

Dėl Savivaldybės tarybos 2018-0220 sprendimo Nr. T1-907 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-523 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Vaidas Kuzas, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas- teisininkas

 

4.

Dėl pritarimo tęstinių tvarkybos darbų įgyvendinimui kultūros paveldo objekte – Švėkšnos sinagogoje (u. k. 30620), easnčioje Liepų a. 12, Švėkšnos mstl., Šilutės r. sav.

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

5.

Dėl pritarimo tvarkybos darbų įgyvendinimui kultūros paveldo objekte – Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatų komplekso našlaičių globos namuose (u.k. 303640), esančiuose Katalikų bažnyčios g. 3, Šilutėje

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

6.

Dėl pritarimo Žemaičių Naumiesčio sinagogos pastato (u. k. 34615) tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projekto sprendinių įgyvendinimui

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

7.

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pažink Pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Bokštaitė- Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

8.

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Nemuno delta. Kelionė žemuma ratu“ pagal Šilutės ŽRVVG 2014-2020 metų vietos plėtros strategija

Pranešėjas Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Bokštaitė- Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

9.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams nustatymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

10.

Dėl pritarimo, kad uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės autobusų parkas“ parduotų nekilnojamąjį turtą

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

11.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Gorainių bendruomenei

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

12.

Dėl Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

13.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-732 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

14.

Dėl Laimos Barakauskienės paskyrimo Šilutės r. Vainuto gimnazijos direktore

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

15.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

Papildomi klausimai:

16.

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

17.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“

 

 

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

18.

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Laurinaitis