PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2018 m. birželio 21 d.

potvarkiu Nr. M1-31

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

36-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

2.

Dėl Savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr. T1-907 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

4.

Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Anžela Bernotienė, Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

 

5.

Dėl Šilutės rajono savivaldybei priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių perskaičiavimo tikrąją verte ir įtraukimo į apskaitą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Anžela Bernotienė, Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

 

6.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos panaikinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Laima Stirbienė, Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė

 

7.

Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių steigimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.

Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilutės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

9.

Dėl pritarimo Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019-2021 metų programai ir jungtinės veiklos sutarties pasirašymui

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Judita Jakienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

10.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

11.

Dėl Šilutės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

12.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

13.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr. T1-925 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

14.

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

15.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės katalikių moterų draugijai

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

16.

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

17.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šilutės ligoninei

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

18.

Dėl Šilutės lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ direktorės Aidos Vindžigelskienės atleidimo iš darbo ir pavedimo Zenutei Nausėdienei laikinai vykdyti direktorės funkcijas

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

 

19.

Dėl Šilutės r. Vainuto gimnazijos direktoriaus Antano Joniko atleidimo iš darbo ir pavedimo Laimai Barakauskienei laikinai vykdyti direktorės funkcijas

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

20.

Dėl Irenos Ivanauskienės paskyrimo Šilutės lopšelio – darželio „Gintarėlis direktore

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

Papildomi klausimai:

21.

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl Savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

22.

Dėl mokyklinių autobusų  perėmimo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

23.

Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą  

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

24.

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Laurinaitis