PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2018 m. gegužės 24 d.

potvarkiu Nr. M1-26

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

35-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Algis Bekeris, Savivaldybės mero pavaduotojas

2.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-886 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

3.

Dėl  savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr. T1-907 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė. Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

4.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano programų vykdymo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

5.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015–2024 metų strateginio plėtros plano vykdymo 2017 metų tarpinės įgyvendinimo ataskaitos  

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

6.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės „Lietuvininkų vilties“ premijos nuostatų nauja redakcija patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

7.

Dėl  pavedimo vykdyti globos centro funkcijas

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

8.

Dėl Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

9.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-387 „Dėl salos etnokultūros ir informacijos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

10.

Dėl pritarimo  įgyvendinti  projektą „Šilutės rajono savivaldybės Šilutės miesto lentpjūvės gatvės ir Rusnės žiemos polderio rekonstrukcija“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Povilas Budvytis, kaimo reikalų skyriaus vedėjas

 

11.

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Švėkšnos sinagogos kapitalinis remontas su pastato paskirties keitimu į kultūrinę“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Simona Bokštaitė- Dryžienė, planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

12.

Dėl pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų interreg V – A pietų Baltijos   bendradarbiavimo abipus sienos programos projekte „Baltic for all“ („Baltija visiems“)

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjių ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

13.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Ventės ir Šturmų bendruomenei

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

14.

Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 

15.

Dėl leidimo nurašyti Valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 

16.

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

17.

Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastato dalies pardavimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

18.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-732 „Dėl parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

19.

Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ dalininko viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro dalininko teisių perėmimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

20.

Dėl pritarimo ir įgaliojimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp Ašmeno rajono (Baltarusija) ir Šilutės rajono savivaldybės (Lietuva)

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Edita Šukytė, tarybos sekretoriato vyr. specialistė

 

21.

Dėl Posūkio gatvės geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Saugų sen., Vilkyčių k.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

22.

Dėl 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-405  „Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo prijungiant prie viešosios įstaigos Šilutės ligoninės sąlygų aprašo, viešosios įstaigos Šilutės ligoninės įstatų ir viešosios įstaigos Šilutės ligonės struktūros patvirtinimo“  pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

Papildomi klausimai:

23.

Dėl buhalterinės apskaitos organizavimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Mero pavaduotojas

Projekto rengėja Dorita Mongirdaitė, Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

24.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Laučių kaimo bendruomenei

Pranešėjas Algis Bekeris, Mero pavaduoto

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

25.

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Laurinaitis