PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2018 m. balandžio 19 d.

potvarkiu Nr. M1-21

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

34-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

.utienė, Kanceliarijos skyriausKanceliarijos ksyriaus vedėja

ecialsitas civilinei saugai

 

1.       

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-886 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patikslinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

3.       

Dėl  Savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr.T1-907 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas Projekto  rengėja Dorita Mongirdaitė , Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

4.       

Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčių tarifų

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas Projekto  rengėja Dorita Mongirdaitė , Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

5.       

Dėl finansų kontrolės būklės ataskaitų

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas Projekto  rengėja Dorita Mongirdaitė , Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

6.       

Dėl buhalterinės apskaito organizavimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas Projekto  rengėja Dorita Mongirdaitė , Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

7.       

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Krepšinio aikštelės įrengimas Pašyšiuose“  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

8.       

Dėl Šilutės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

9.       

Dėl pritarimo Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

10.   

Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“, išdavimo Savivaldybės merui Vytautui Laurinaičiui

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas Projekto rengėja Dana Junutienė, Kanceliarijos skyriaus vedėja

 

11.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Gorodeckas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas civilinei saugai

 

12.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės saugaus elgesio  vandens telkiniuose  ir ant  ledo taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Gorodeckas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas civilinei saugai

 

13.   

Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Artūras Losius, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

14.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T1-627  „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Artūras Losius, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas

 

15.   

Dėl pritarimo projekto „UAB „Sveikatos darna“ veiklos efektyvumo didinimas Šilutės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas Projekto rengėja Simona Bokštaitė- Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

16.   

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų vadovo veiklos ataskaitos

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

17.

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų vadovo veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

18.

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finnsinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

19.

Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos užduočių patvirtinimo ir išlaidų normatyvo nustatymo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

20.

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilutės ligoninės 2017 metų vadovo veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

21.

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

22.

Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės 2018 metų veiklos užduočių patvirtinimo ir išlaidų normatyvo nustatymo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

23.

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos 2017 metų vadovo veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

24.

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

25.

Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos 2018 metų veiklos užduočių patvirtinimo ir išlaidų normatyvo nustatymo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

26.

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų vadovo veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

27.

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

28.

Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos užduočių patvirtinimo ir išlaidų normatyvo nustatymo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

29.

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos 2017 metų vadovo veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

30.

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

31.

Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos 2018 metų veiklos užduočių patvirtinimo ir išlaidų normatyvo nustatymo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

32.

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

33.

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

34.

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

35.

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

36.

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

37.

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro 2018 metų veiklos programos patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas Projekto rengėja Aušra Stakvilevičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

38.

Dėl Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastato dalių pardavimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

39.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimo bendruomenei „Želvesys“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

40.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

41.

Dėl Šilutėje, Liepų g. 16, esančio pastato patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

42.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T1-321 „Dėl turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

43.

Dėl Šilutės rajono  savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas Projekto rengėja Jūratė Bandzienė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė mobilizacijai ir korupcijos prevencijai

 

Papildomas klausimas:

44.

Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

Informacija:

45.

Dėl 2017m. Antikorupcinės komisijos veiklos ataskaitos

Pranešėjas Arūnas Kurlianskas, Tarybos narys

Informacijos rengėja Jūratė Bandzienė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė korupcijos prevencijai ir mobilizacijai

 

46.

Kiti klausimai.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                                  Algis Bekeris

pavaduojantis Savivaldybės merą