PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2018 m. kovo 22 d.

potvarkiu Nr. M1-18

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

33-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-886 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

3.

Dėl  Savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr.T1-709 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Dorita Mongirdaitė , Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

4.

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Dorita Mongirdaitė , Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

5.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-93 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

6.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  2018 m.  sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

7.

Dėl klasių ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių  ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse savivaldybės švietimo įstaigose 2018–2019 mokslo metais nustatymo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2018–2020 metų programų tvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

9.

Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos ir jos darbo reglamento tvirtinimo

 

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

10.

Dėl bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

11.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-937 „Dėl Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

 

12.

Dėl Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro nuostatų patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

13.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-04-05 sprendimo Nr. T1-1042 „Dėl rajono mokinių meninės raiškos programų finansavimo tvarkos patvirtinimo“  pripažinimo netekusiu galios

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

14.

Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Asta Lileikienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

15.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T1-2425 „Dėl nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo Šilutės rajono savivaldybėje kitoms savarankiškoms funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Asta Lileikienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

16.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

17.

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės senelių globos namų direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

18.

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Saugų vaikų globos namų direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

19.

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

20.

Dėl Šilutės rajono savivaldybėje vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros   2017 metų ataskaitos

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

21.

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

22.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių plano patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

23.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos plano Šilutės rajono savivaldybėje patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

24.

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Krepšinio aikštelės pertvarkymas į  daugiafunkcę aikštelꔠ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

25.

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Sporto bei poilsio zonos įrengimas Usėnuose“  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

26.

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Poilsio ir sporto aikštelių įrengimas vaikams ir jaunimui Degučiuose” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

27.

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas Katyčių miestelyje” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

28.

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Kintų seniūnijos vaikų ir jaunimo aktyvaus užimtumo infrastruktūros sukūrimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

29.

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Vaikų žaidimų aikštelės „Vaivorykštės spalvos“ įrengimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

30.

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Viešosios erdvės pritaikymas kaimo vaikų ir jaunimo laisvalaikio poreikiams“  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

31.

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas Šyliuose“  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

32.

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Laučių kaimo universalios sporto aikštelės įrengimas su stebėjimo kameromis ” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

33.

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas Inkakliuose“  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

34.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T1-861 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

35.

Dėl pritarimo Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

36.

Dėl pritarimo Salos etnokultūros ir informacijos centro direktoriaus  2017 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

37.

Dėl pritarimo Kintų Vydūno kultūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

38.

Dėl pritarimo Šilutės kultūros ir pramogų centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

39.

Dėl pritarimo Žemaičių krašto etnokultūros centro direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

40.

Dėl pritarimo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

41.

Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2018 m. veiklos plano

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

42.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimo Nr. T1-463 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Alvyda Vidrinskienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

43.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T1-769 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Šilutės Hugo Šojaus muziejaus nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

44.

Dėl pritarimo Šilutės kamerinio dramos teatro 2017 metų kūrybinės veiklos  programos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

45.

Dėl pritarimo Šilutės kamerinio dramos teatro direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

46.

Dėl Šilutės kamerinio dramos teatro 2018 metų kūrybinės veiklos programos  patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

47.

Dėl pritarimo Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

48.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T1-768 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

49.

Dėl pritarimo dalyvauti  2014-2020 metų INTERREG Lietuvos ir Rusijos  bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Šilutės ir Slavsko miestų kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas turistiniams bei kultūriniams poreikiams“

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

50.

 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-98  ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijų, kuriose draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Arvydas Gorodeckas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas civilinei saugai

 

51.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

52.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-394 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

53.

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

54.

Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

55.

Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

56.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Kintai Arts“

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

57.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-10-01 sprendimo Nr. T1-1100 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

58.

Dėl žemės sklypo nuomos

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

59.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

60.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Juknaičių bendruomenei

Pranešėjas Steponas Kazlauskas, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

61.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės kontrolieriaus 2017 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas Zigmantas Jaunius, Kontrolės komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Jolita Stonkuvienė, Savivaldybės kontrolierė

 

62.

Dėl pareigybės kategorijos bei kvalifikacinės klasės Jolitai Stonkuvienei ir Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

Pranešėjas  Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Dalia Bernotienė, Personalo ir teisės skyriaus vyr. specialistė

 

63.

Dėl Šilutės rajono  savivaldybės  turizmo tarybos sudarymo

Pranešėjas  Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

64.

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir Savivaldybės mero 2017 m. veiklos ataskaitai

Pranešėjas  Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Andrius Jurkus, Tarybos sekretorius

 

65.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos ataskaitos

Pranešėjas  Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

Papildomi klausimai:

66.

Dėl pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų INTERREG Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Kuršių marių bendras paveldas: nuo neįprasto iki pažįstamo“ („Common Heritage“)

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Asta Jagelavičienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

67.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

68.

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                                    Algis Bekeris

pavaduojantis Savivaldybės merą