PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2018 m. vasario 14 d.

potvarkiu Nr. M1-9

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

32-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto  rengėja Dorita Mongirdaitė , Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

 

3.

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 2017 metų veiklos ataskaitoms

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

4.

Dėl pritarimo Šilutės sporto mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

5.

Dėl pritarimo Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

6.

Dėl pritarimo Šilutės meno mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

7.

Dėl ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos priemonių plano lėšų patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

8.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos 2017 m.  projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Rimantė Čiutienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

9.

Dėl Savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T1-31 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Kristina Surplė, Viešųjų paslaugų skyriaus darbuotoja

 

10.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimo Nr. T1-2467 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir Šilutės kamerinio dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

11.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2018 metų finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

12.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-388 „Dėl Kintų Vydūno kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

13.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-386 „Dėl Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

14.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-384 „Dėl Žemaičių krašto etnokultūros centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

15.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-387 „Dėl salos etnokultūros ir informacijos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

16.

Dėl Šilutės miesto garbės piliečio vardo suteikimo Vytautui Jovaišai

Pranešėja Laimutė Uselienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Dana Junutienė, Kanceliarijos vedėja

 

17.

Dėl pritarimo projekto „Miestų bendradarbiavimo plėtojimas tarp Alanijos (Turkija) ir Šilutės miestų („The development of town twinning between Alanya and Šilutė“) įgyvendinimui

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Simona Bokštaitė- Dryžienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

18.

Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-413 „Dėl pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Šyšos upės Šilutėje ir Ciecerės upės Saldus mieste kranto teritorijos sutvarkymas ir ekologinės rizikos sumažinimas“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

19.

Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Mindaugas Oželis, Ūkio skyriaus vyr. specialistas

 

20.

Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą Šilutės turizmo informacijos centrą

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

21.

Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

22.

Dėl pavedimo Savivaldybės administracijai

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Stanislova Dilertienė, Ūkio skyriaus vedėja

 

23.

Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2018 metais taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

24.

Dėl Tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T1-994 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis viešajai įstaigai „Šilutės sportas“ ir Asociacijai Šilutės sporto klubui „Atėnė“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

25.

Dėl tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T1-2536 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Kintų Vydūno kultūros centrui“ pripažinimo netekusiu galios

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

26.

Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

 

 

27.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį  Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

28.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Šilutės viltis“ ir Šilutės rajono neįgaliųjų draugijai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

29.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Švėkšnos seniūnijos Inkaklių bendruomenei „Ašva“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

30.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėjas Remigijus Rimkus, Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas

 

31.

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Juodžių k.

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

32.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilutės miesto) bendrojo plano koregavimo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorjų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

 

Papildomas klausimas:

33.

Dėl tapimo VŠĮ „Kintai Arts“ dalininku

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Zita Tautvydienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja

 

34.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimo Nr. T1-875 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų bei jų dalių perdavimo“ pakeitimo

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

34.

Kiti klausimai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Laurinaitis